szabályoz szinonimái

ige
 • megszab, meghatároz, igazgat, intézkedik, parancsol, vezérel, kormányoz, előír, reguláz (régies), rendez, rendel, utasít
 • működtet, irányít, igazít, beállít, állít, átállít
 • temperál (szaknyelvi), kondicionál (szaknyelvi), normalizál, összehangol, arányosít, egybehangol
 • korlátoz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kompót

főnév
 • befőtt
 • gyümölcssaláta

világfelfogás

főnév
 • világnézet, világszemlélet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szabályoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sorban

határozószó
 • egymás után, rendre, egyik a másik után
 • sorrendben, időrendben, sorjában, szerről szerre

regényíró

főnév
 • író, szépíró, románíró (régies), románköltő (régies)

rajkó

főnév
 • cigánygyerek, purdé, cigánypurdé
 • cigányzenész, muzsikus cigány
 • gyerek, gyermek, kölyök, poronty (bizalmas), srác

pecsétnyomó

főnév
 • bélyegző
 • pecsétgyűrű

sugdolódzás, sugdoló

főnév
 • suttogás, rebesgetés, súgás-búgás (pejoratív), titkolózás, susmus (bizalmas)

szennyvízcsatorna

főnév
 • kanális, kloáka (szaknyelvi)

oszcillál

ige
 • (szaknyelvi): rezeg, reng, remeg, vibrál
 • leng, ing, ide-oda mozog, himbálódzik
 • váltakozik, hullámzik, fluktuál (szaknyelvi), ingadozik

olló1

főnév
 • fonalvágó (régies)

ma II.

főnév
 • jelen, jelenkor

őrlődik

ige
 • töredezik, kopik
 • darálódik
 • emésztődik, gyötrődik, kínlódik, rágódik, eszi magát(bizalmas)

szétfoszlik

ige
 • szétmegy, szétmállik, elrongyolódik, szétrongyolódik, elkopik
 • semmivé lesz, szertefoszlik, megsemmisül, eltűnik

szürkül

ige
 • őszül, deresedik
 • alkonyodik, sötétedik, esteledik, estére jár, estefelé jár, estére hajlik, leszáll az este, estellik (régies), besötétül, lenyugszik a nap, leszáll a nap, leszentül a nap (tájnyelvi)
 • világosodik, virrad, pirkad, dereng, pitymallik, hajnalodik, reggeledik, nappalodik (tájnyelvi)
 • elmosódik, halványodik, elhomályosodik, elhomályosul, kifakul, megfakul, színét veszti, lekopik
 • laposodik, érdektelenedik, unalmassá válik, felhígul

gyúró I.

melléknév
 • dagasztó
 • dörzsölő, masszírozó, dögönyöző

változó I.

melléknév
 • szeszélyes, változékony, kiszámíthatatlan, bizonytalan, hullámzó, csapongó, flexibilis (idegen), variábilis (idegen), vátavete (tájnyelvi)
 • kialakulatlan, mozgó, ingadozó, labilis, oszcilláló (idegen)
 • forgandó
 • módosuló, átalakuló, formálódó

tőkés

melléknév, főnév
 • tőkepénzes, pénztőkés, pénzember, kapitalista, burzsoá, burzsuj (régies)

szablya

főnév
 • kard, kaszab (régies), fringia (régies)

sóhaj

főnév
 • sóhajtás
 • óhaj, kívánság
 • fohász

szektariánus

főnév
 • szektás (régies), szektárius (idegen)
 • vakbuzgó, dogmatikus, elhajló, elvakult, rajongó (régies)

tónus

főnév
 • hangszín, hang, orgánum (idegen)
 • hangnem, hanghordozás
 • modor
 • árnyalat, színárnyalat, árnyalás, színezet, kolorit (idegen)

szállodaköltség

főnév
 • szállásdíj, szállodaszámla

rendelet

főnév
 • jogszabály, határozat, szabály, dekrétum, ediktum (régies), rendelkezés, rendszabály, utasítás, pátens (idegen), ordré (régies), parancs, direktíva (idegen), intézkedés, végzés, ukáz (régies)
 • bulla
 • diploma
 • előírás, recept, rendelvény (szaknyelvi), vény

szemetel1

ige
 • peszmetel (tájnyelvi), gazol (tájnyelvi)

többlet

főnév
 • felesleg, plusz (bizalmas)
 • ráadás, extra(bizalmas)