sírás szinonimái

főnév
 • sírdogálás, könnyezés, pityergés, szepegés, szipogás, picsogás (tájnyelvi), könnyhullatás (választékos), sírás-rívás, rívás (tájnyelvi), jajgatás, jajveszékelés
 • (pejoratív): kesergés, panaszkodás, panasz, elégedetlenség, siralom (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elérkezik

ige
 • (valakibe): megérkezik, eljut, odaér, elér, kilyukad, elkerül (régies)
 • eljön, elkövetkezik, bekövetkezik, felvirrad (választékos), felderül (választékos), beköszönt, ráköszönt (régies), eljő (régies)
 • (tájnyelvi): ráér, érkezése van

hitelintézet

főnév
 • hitelbank, bank, bankház, pénzintézet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sírás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sál

főnév
 • kendő, sálkendő (régies), stóla

pucol

ige
 • tisztít, megtisztít, tisztogat, takarít, pucovál (bizalmas), súrol, csutakol
 • hámoz, pikkelyez
 • (szleng): menekül, elinal, iszkol (bizalmas), meglép (bizalmas), sprintel (szleng), teper (szleng), tép (szleng), söpör (szleng)

poshad

ige
 • áporodik, posvad, posvadoz (régies)
 • megromlik, megbüdösödik, penészedik, peshed (tájnyelvi), rothad, zápul
 • (tájnyelvi): savanyodik, csiccsen (tájnyelvi)

összezsugorodik

ige
 • összeaszik, összeaszalódik, összetöpped, összetöpörödik, megtöpped (tájnyelvi), megtöpörödik, összemegy, összehúzódik, összeugrik (ruhanemű), megcsüpörödik (tájnyelvi), összeszűkül, elcsökevényesedik
 • megcsappan, csökken, megkisebbedik, elolvad, leapad, megfogyatkozik

senkiházi

főnév, melléknév
 • semmiházi, sehonnai, jöttment, alávaló, senkifia, senki, honnanjött (tájnyelvi), szarházi (durva), nulla (bizalmas), nímand (bizalmas), semmirekellő, semmirevaló

szamárkenyér

főnév
 • buzogányrózsa, forgácsbika, labdatövis, tüskevirág

nyugton

határozószó
 • nyugodtan, zavartalanul, békésen, csendesen, bántatlanul, türelmesen, higgadtan
 • veszteg (bizalmas), egy helyben, bizton, mozdulatlanul

nyaral

ige
 • üdül, vakációzik, pihen
 • táborozik
 • (szleng): börtönben ül

lenéz

ige
 • letekint, lepillant, alánéz, alátekint, lesandít, lebukkant (bizalmas)
 • lemásol, leles, elles, lelop, lepuskáz (bizalmas), indigózik (szleng), kancsalít (szleng), lekopíroz, lekoppint (szleng), lekottáz (szleng), kukkerol (szleng), kuksizik (szleng)
 • lebecsül, alábecsül, ócsárol, lefitymál, megvet, leköp, lekicsinyel, lekezel, lemosolyog, kiröhög, lesajnál (szleng), fütyül (valakire), fumigál Sz: a csizmáját se törölné bele; a sáros cipőjét se törülné belé; annyiba se veszi, mint a köpését; annyira becsül, mint a téli agárt; fölényesen kezel; huszonnyolcra vesz (szleng); kutyába se veszi; leereszkedően bánik (valakivel); levegőnek néz; magas lóról beszél; magasról szarik rá (durva); pillantásra se méltat; semmibe vesz; úgy néz rá, mint a lúd a piros kukoricára
 • lelátogat, leutazik, leruccan (bizalmas), leugrik (bizalmas)

ollóz

ige
 • kivág
 • összevág, kompilál (idegen)
 • ellop, plagizál

szavaz

ige
 • választ, voksol, votál (idegen), urnához járul, szaval (tájnyelvi)
 • dönt, állást foglal
 • (tájnyelvi): beszél, szónokol

színművészet

főnév
 • színészet, színjátszás, komédiázás, színészkedés

gondolkodás, gondolk

főnév
 • elmélkedés, kontempláció (régies), töprengés, mérlegelés, megfontolás, meditáció, fejtörés, gondolatfűzés, számítgatás, tervezgetés, spekuláció, okoskodás, rágódás
 • észjárás, gondolkodásmód, eszmerendszer

utószezon

főnév
 • utóidény

termény

főnév
 • termék, produktum (idegen), áru, árucikk, portéka
 • termés, gyümölcs, termelvény (régies)

sírkereszt

főnév
 • fejfa, fakereszt, keresztfa, kereszt, sírkő

rutinos

melléknév
 • gyakorlott, jártas, ügyes, tapasztalt
 • technikás(bizalmas)
 • rutinszerű, sablonos

sütkérezik

ige
 • napozik, napfürdőzik, sütteti magát a napon, melegedik, pirittyel (tájnyelvi)
 • barnul
 • (előnyöket) élvez
 • henyél

téns

főnév
 • (tájnyelvi): tekintetes (régies), nagyságos (régies)

sorsol

ige
 • sorsot húz, sorsot vet, kockát vet (régies), nyilat húz (régies), húz (bizalmas)

rábizonyít

ige
 • bebizonyít, beigazol, rárak (régies), rásüt

szakállas

melléknév
 • borotválatlan, szőrös, torzonborz, bozontos
 • szálkás (kalász), toklászos (kalász), bajuszos (kukorica)
 • régi, elavult, közismert, ócska, banális, közhelyes, sablonos, elkoptatott, elcsépelt, unalmas

terjeszkedik

ige
 • terjed, szétágazik, nyújtózik, kiterjed, szétterül
 • tért hódít, elfoglal
 • megszáll, leigáz, bekebelez, annektál (szaknyelvi)
 • (hatókör): nő, növekedik, növekszik, szélesedik, bővül, fejlődik