pucér szinonimái

melléknév
 • meztelen, mezítelen, csupasz, fedetlen, ruhátlan, pőre, nudi (szleng), tökcsupasz (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

izgatott

melléknév
 • ideges, nyugtalan, felindult, zaklatott, felkavart, dúlt, ingerlékeny, nervózus (régies), irritált (idegen)
 • türelmetlen
 • feszült, lélegzetvisszafojtott, lázas, heves, túlfűtött, idegfeszítő

kikúrál

ige
 • kikezel, kigyógyít, kiorvosol (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pucér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

poharaz

ige
 • iszogat, iddogál, borozgat, kvaterkázik (régies), szlopál (szleng), piázik (szleng), tintázik (szleng)

öröklődik

ige
 • hagyományozódik, átszáll, apáról fiúra száll, rászáll, rámarad, örökül jut, örökül marad, áthagyományozódik, hátramarad
 • átszármazik, átöröklődik

otthonka

főnév
 • háziruha
 • pongyola

némiképp, némiképpen

határozószó
 • valahogyan, valamiképp, valamiképpen
 • egy kissé, egy kevéssé, kevéssé, valamelyest, némileg, részben

prefektus

főnév
 • megyefőnök, ispán
 • rendőrfőnök

répa

főnév
 • burgundirépa, burgi (tájnyelvi), mangold, takarmányrépa, marharépa
 • sárgarépa, karotta

merevedik

ige
 • dermed, szilárdul, keményedik
 • erektál (szaknyelvi), feláll, ágaskodik

melléfog

ige
 • hibázik, elhibáz (valamit), téved, bakot lő, vét (választékos), túllő a célon

konzílium

főnév
 • megbeszélés, tanácskozás, eszmecsere
 • konzultáció, értekezlet

minősül

ige
 • (valaminek): bizonyul, mutatkozik, számít

rezzen

ige
 • megrezzen, rezdül, rebben, moccan, mozdul, riad
 • (régies): rendül, ijed, rázódik

sérelmes

melléknév
 • kellemetlen, fájdalmas, káros, sértő, bántó
 • jogtalan, jogsértő, igazságtalan, méltánytalan, hátrányos, kedvezőtlen

felment, fölment

ige
 • mentesít, diszpenzál (idegen), exonerál (idegen), feloldoz, abszolvál (szaknyelvi), szalvál (idegen)
 • megszabadít, felszabadít
 • felmond, elbocsát, felfüggeszt, elmozdít, eltávolít, meneszt, útnak ereszt, levált, hivatalától megfoszt, kirúg (bizalmas), lapátra tesz (szleng)
 • tisztáz, igazol, rehabilitál, ártatlannak nyilvánít, elejti a vádat, felmentő ítéletet hoz

telekiabál

ige
 • telelármáz, telekürtöl, elhíresztel

szerzet

főnév
 • szerzetesrend, rend
 • fajzat (tájnyelvi), fajta (tájnyelvi), alak, fickó, figura, pofa (szleng), flótás, csodabogár
 • lény, teremtmény
 • (régies): találmány, csinálmány

pufog

ige
 • csattog, durrog, huppog, püffög, robban, dörög
 • (szleng): fingik (durva), ereszt (bizalmas), szelel, elszólja magát (tréfás)
 • (tájnyelvi): zsörtölődik, dohog, duzzog, füstölög, dunnyog (tájnyelvi)

plató

főnév
 • magasföld, fennsík, hátság, felföld, terasz (szaknyelvi), fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)
 • tálca, felszolgálótálca
 • rakterület, rakfelület

rázogat

ige
 • ráz, lötyögtet, döcögtet, zöcsköl (tájnyelvi), zötyögtet, pallal (régies)
 • rostál, szitál, szelel

szennyvízcsatorna

főnév
 • kanális, kloáka (szaknyelvi)

rádióközvetítés

főnév
 • rádióadás, közvetítés, adás, rádióriport, riport, műsor

összeesküszik

ige
 • összeesküvést sző, konspirál (idegen), összebeszél, fondorkodik, ármánykodik, intrikál
 • megesküszik, házasságot köt

relief

főnév
 • (szaknyelvi): dombormű
 • (szaknyelvi): domborzat

szerv

főnév
 • orgánum (idegen), életműszer (régies)
 • közület, hatóság, intézmény, apparátus
 • (szleng): rendőr, hekus (szleng)