pausálé szinonimái

főnév
 • átalánydíj, átalány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mentsvár

főnév
 • menedék, oltalom, védelem
 • menedékhely, búvóhely, rejtekhely, azílium (régies)

átutazóvízum

főnév
 • tranzitvízum
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pausálé szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

palástol

ige
 • titkol, titokban tart, leplez, takargat, kendőz, elkendőz, rejteget, elfed, eltakar, elhallgat, álcáz, visszafojt

nyugalmazott

melléknév
 • nyugdíjas, nyugállományú, nyugállományban levő
 • hivatalviselt, leszerelt, kiszolgált, kiérdemesült

növénytan

főnév
 • botanika (szaknyelvi), fitológia (szaknyelvi), növény (szleng)

mintás

melléknév
 • mintázott, díszített, hacacáré (tájnyelvi), pettyezett, pettyes, cifra, cirádás

parlagi

melléknév
 • pusztai
 • durva, közönséges, alpári, otromba, ocsmány, ordenáré, útszéli, mucsai (durva), vulgáris, paraszt (durva), primitív, faragatlan, bárdolatlan, műveletlen, pallérozatlan, nyers, barbár, goromba

prémium

főnév
 • jutalom, elismerés, jutalék, (biztosítási) járulék, osztalék

megközelíthetetlen

melléknév
 • hozzáférhetetlen, elérhetetlen, megszerezhetetlen, távoli
 • megkörnyékezhetetlen, megvesztegethetetlen, lefizethetetlen, megvásárolhatatlan, becsületes
 • rideg, barátságtalan, zárkózott, emberkerülő, hideg

meggyőződéses

melléknév
 • tudatos, hűséges, megbízható, elkötelezett

kilométerkő

főnév
 • mérföldkő, határkő

megsokszoroz

ige
 • megnövel, felfokoz, fokoz, megsokasít, megszaporít, megtöbbszöröz, meghatványoz, multiplikál (szaknyelvi)

puffan

ige
 • csattan, durran, püffen, huppan, buffanik (tájnyelvi)
 • pukkan

renomé

főnév
 • hír, hírnév, ismertség, köztisztelet, közbecsülés, megbecsülés, tekintély, presztízs, respektus (idegen), nimbusz, ázsió

expressz I.

melléknév
 • sürgős, gyors, gyorsított, sebes, azonnali

szponzorál

ige
 • támogat, segít, pártol, pártfogol, patronál, felkarol, pénzel, finanszíroz, szubvencionál (szaknyelvi), menedzsel, dotál
 • reklámoz

szabadnap

főnév
 • szünnap, pihenőnap, kimenőnap, munkaszüneti nap
 • szabadság
 • ünnepnap

pech

főnév
 • balszerencse, kellemetlenség, szerencsétlenség, malőr (bizalmas), baj, galiba(bizalmas)(tájnyelvi)

pofon

főnév
 • pofoncsapás, pofonütés, arculcsapás, arculütés, ütés, legyintés, csárdás (bizalmas), füles (bizalmas), nyakleves (bizalmas), tasli (bizalmas), flemm (szleng), poflé (régies), pofleves (régies), macsali (tájnyelvi), frász (bizalmas), sima (szleng), plecsni (szleng), koki (szleng), átszálló (szleng), maflás (szleng)
 • megszégyenítés, megalázás, megaláztatás

suhanc

főnév
 • serdülő, siheder, kamasz, süvölvény, srác, cangaló (tájnyelvi), lőcpőc (tájnyelvi), suhancár (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), suttyó (tájnyelvi)
 • legényke, fiatalember

perdít

ige
 • fordít, sederít (tájnyelvi), pöndörít (tájnyelvi), kerenget (régies), karikál (régies), forgat, centrifugál (idegen)

odaát

határozószó
 • túloldalt, túlnan (tájnyelvi), túl, átellenben
 • a szomszédban(tájnyelvi)

portásfülke

főnév
 • porta, kapusfülke

sváb

melléknév, főnév
 • német