szponzorál szinonimái

ige
 • támogat, segít, pártol, pártfogol, patronál, felkarol, pénzel, finanszíroz, szubvencionál (szaknyelvi), menedzsel, dotál
 • reklámoz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

feudum

főnév
 • hűbérbirtok, birtok, gazdaság

zodiákus

főnév
 • állatöv, égkör (régies)
 • állatkör, csillagkép
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szponzorál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

színjátszó1

melléknév
 • színváltó, sanzsan (idegen), irizáló

spirális I.

melléknév
 • csigavonalú, csavarvonalú

sípálya

főnév
 • sílesiklópálya, lesiklópálya, lejtő

relatív

melléknév
 • viszonylagos, viszonyított, függő, feltételes, aránylagos, vonatkozó
 • bizonytalan, ingadozó, megbízhatatlan

szórakozás

főnév
 • mulatság, időtöltés, kikapcsolódás, hepaj (szleng), vígság, kedvtelés, passzió (bizalmas)
 • (régies): szórakozottság

taxi

főnév
 • autótaxi, bérautó, bérkocsi, kockás (szleng)

pillanatnyi

melléknév
 • másodpercnyi, percnyi, futólagos, átmeneti, efemer (idegen), szempillantásnyi, szemvillanásnyi, múló, provizórikus (idegen), ideiglenes, illékony, kurta, röpke
 • momentán (bizalmas), mostani, aktuális, mai, jelenlegi

példamutató

melléknév
 • példás, kitűnő, követendő, mintaszerű

megszégyenülés

főnév
 • felsülés, blamázs, blama (bizalmas), leégés (bizalmas), ciki (szleng), kudarc, fiaskó, szégyen, gyalázat, szégyenvallás (régies)

porol

ige
 • pall (tájnyelvi), portalanít, port töröl, üt, ver, páhol

települ

ige
 • meghonosodik, elhelyezkedik, letelepedik

totál

határozószó
 • (bizalmas): teljesen, egészen, nagyon, mindenestül, tökéletesen, egyetemlegesen

hízó

főnév
 • sertés, disznó, malac, koca, coca, röfi (bizalmas), hizlalmány (régies)

zenegép

főnév
 • zeneszekrény, wurlitzer

váltakozik

ige
 • cserélődik, alternál (szaknyelvi)
 • hullámzik, ingadozik, oszcillál, fluktuál (szaknyelvi)

sztyepp

főnév
 • sztyeppe, puszta, füves síkság

szikrázó

melléknév
 • csillogó, villogó, villódzó, csillámló, fényes, ragyogó
 • sziporkázó, elkápráztató

tányér

főnév
 • tálka
 • korong (választékos)
 • (mérlegé): serpenyő

vakító

melléknév
 • tündöklő, ragyogó, káprázatos, fényes, sziporkázó, luxuriózus (régies)
 • csaló, butító, elbolondító, ámító

táblázat

főnév
 • kimutatás, áttekintés, statisztika
 • tabella (szaknyelvi)

sugdolódzás, sugdoló

főnév
 • suttogás, rebesgetés, súgás-búgás (pejoratív), titkolózás, susmus (bizalmas)

társulat

főnév
 • társaság, egyesület, testület, egylet, klub, szervezet, kör, céh
 • közösség, csapat, csoport, banda, brancs (bizalmas), kompánia, bagázs (bizalmas)
 • színtársulat, színjátszó csoport, együttes

válogatás

főnév
 • kiválasztás, szemelgetés, mazsolázás (bizalmas), tallózás, rostálás
 • osztályozás, szelektálás, szortírozás (bizalmas)
 • gyűjtemény, egyveleg, szemelvény, szöveggyűjtemény, antológia, kresztomátia (szaknyelvi), kompiláció (választékos)
 • kényeskedés, finnyáskodás, turkálás, fitymálás