kilométerkő szinonimái

főnév
 • mérföldkő, határkő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bölény

főnév
 • bizon (idegen), buffalo (idegen), begyend (tájnyelvi)

napközben

főnév
 • nappal, egész nap, a nap folyamán, reggeltől estig
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kilométerkő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiborul

ige
 • kiömlik, kidől, kiloccsan, feldől, felbillen, felfordul, kihull, kiszóródik, kiesik
 • (bizalmas): kijön a sodrából, kifakad, feldühödik(bizalmas)
 • (bizalmas): összeroppan

jelzálog

főnév
 • lekötés, biztosíték, megterhelés, rátáblázás (szaknyelvi)

ízelítő

főnév
 • kóstoló, mutató
 • előétel, étvágyfalat, zakuszka (idegen)
 • szemelvény, mutatvány

hónap

főnév
 • hó, holdhónap (szaknyelvi)

kihámoz

ige
 • kihüvelyez, hámoz, meghámoz, hánt, toklászol (tájnyelvi)
 • kibont, kifejt
 • megtud, kikövetkeztet, megfejt, megért

kollektíva

főnév
 • közösség, munkaközösség, gárda, csapat, társaság, testület, együttes

szövőipar

főnév
 • textilipar

hallás

főnév
 • hallgatás, hallgatódzás, fülelés, megneszelés, neszelés
 • hallóképesség, hallóérzék
 • zenei hallás

hadsegéd

főnév
 • segédtiszt, szárnysegéd, adjutáns

elzárás

főnév
 • bezárás, lezárás, eltömés, eldugaszolás, eltorlaszolás, kikapcsolás, lecsukás
 • bebörtönzés, szabadságvesztés, fogva tartás, fogság, rabság, lesittelés (szleng)

háromszög

főnév
 • trigónum (régies), háromszeglet (régies), csegely (régies)
 • triangulum (szaknyelvi)

konyhasó

főnév
 • kősó, nátrium-klorid (szaknyelvi), szikhalvag (régies)

közte

határozószó
 • közötte, közepette

megszégyenülés

főnév
 • felsülés, blamázs, blama (bizalmas), leégés (bizalmas), ciki (szleng), kudarc, fiaskó, szégyen, gyalázat, szégyenvallás (régies)

lurkó

főnév
 • fiú, gyermek, srác, ifjonc, siheder, kamasz, zöldfülű
 • gyerkőc, gyerek, kölyök, nebuló (bizalmas), hátulgombolós (pejoratív), csemete, csöppség, poronty (bizalmas), palánta, pulya (tájnyelvi), süvölvény, csimota (tájnyelvi)
 • fiatalember
 • kópé, mákvirág, pernahajder, kófic, svindler (bizalmas), csirkefogó, kujon (bizalmas), selma (régies), gézengúz, csibész, zsivány (régies), huncut, mihaszna, ördögfióka

kimar

ige
 • kitép, kiszakít, kicsíp, kiváj, kivág, kikapar
 • kirág, megrág, szétrág, kiesz, kilyukaszt, koptat, (sav) megtámad, szétmállaszt, korrodál
 • eltávolít, elüldöz, gyötör, sért, bánt, rágalmaz

kialakítás

főnév
 • megszerkesztés, létrehozás, formálás, körvonalazás, megformálás, megtervezés

kitudódik

ige
 • kiderül, nyilvánosságra jut, fény derül (valamire), napfényre kerül, kipattan, kirobban, kisül, kiszivárog, lelepleződik, felfedődik Sz: a sült tyúk is kikaparja; kisül, mint az órás kecskéje; még a ballangó is kifújja

lobogtat

ige
 • lenget, lebegtet, lebbeget (tájnyelvi), löbögtet (tájnyelvi), luhajgat (tájnyelvi)
 • (régies): forgat, ráz, szédelget

kipenderít

ige
 • kiperdít, megperdít, megforgat
 • kidob, kihajít, kitesz, kivág, kirak, kivet, kilök, kiceférít (tájnyelvi), kiheppent (tájnyelvi), kikarít (tájnyelvi), kisöndörít (tájnyelvi), kiutasít, kiűz, kikerget, kiebrudal, kitúr, kicsap, kirúg, kitaszít, kizár, kitilt
 • eltávolít, elbocsát, felmond, felment, meneszt, kipaterol (bizalmas)

jószívű

melléknév
 • jóságos, jólelkű, melegszívű, aranyszívű, lágyszívű, vajszívű, galamblelkű (tájnyelvi), csupa szív, megértő, emberséges, irgalmas, könyörületes, emberbaráti, humánus, filantróp
 • szíves, kegyes (régies), jóindulatú, nyájas Sz: kebelében találja a jó meleget
 • önzetlen, adakozó, jótékony, bőkezű, nagylelkű, altruista (választékos)

kizárólag

határozószó
 • kizárólagosan, csupán, csak, csakis, csupáncsak, pusztán, tisztán, egyedül, exkluzíve (választékos)

lövés

főnév
 • dörrenés, durranás, durrogás, puffantás, dirr-durr, lövet (régies)
 • lövészet