meggyőződéses szinonimái

melléknév
 • tudatos, hűséges, megbízható, elkötelezett

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elkanyarodik

ige
 • letér, elfordul, eltávolodik, elhajlik, divergál (szaknyelvi)
 • (gondolatmenet): csapong, eltér, elkalandozik

kalamáris

főnév
 • (régies): tintatartó, tintaedény, tintásüveg
 • (tájnyelvi): női nemi szerv, hüvely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meggyőződéses szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megacéloz

ige
 • megedz, megkeményít, megerősít, megnádol (régies), szilárdít

lefog

ige
 • lenyom, leszorít, lefektet
 • rögzít
 • letartóztat, lecsuk, bezár, lestoppol (bizalmas), őrizetbe vesz
 • (nap): lekap, lebarnít

lámpás

főnév
 • laterna (idegen), lámpa, lámpi (tájnyelvi), égő
 • fáklya (régies)

kopasz

melléknév, főnév
 • tar, hajatlan, szőrtelen, gulács (régies), szárd (régies), bőrhajú (szleng), bőrfejű (szleng) Sz: olyan a feje, mint a biliárdgolyó; nyakig ér a homloka; kopasz, mint a gyalult deszka; szérűt csinált az ördög a fején; törülközővel fésülködik; a légy elcsúszik a koponyáján
 • tollatlan, meztelen, vedlett
 • csupasz, kopár, puszta, lombtalan, levéltelen
 • (szleng): kiskatona (bizalmas), regruta (régies), újonc, kezdő, zöldfülű, mazsola (bizalmas), bokorugró (szleng), doberdós (szleng), felső ágyas (szleng), hámozott (szleng)

megengedhetetlen

melléknév
 • elfogadhatatlan, akceptálhatatlan (idegen), illegális, törvényellenes, jogtalan, szabálytalan, tiltott, lehetetlen

megtréfál

ige
 • megviccel, felültet (bizalmas), rászed, ugrat, behúz (bizalmas), elbolondít, csúffá tesz, kitréfál (tájnyelvi), megfiguráz (tájnyelvi), tréfát űz, kiviccel, beugrat, átejt (bizalmas), lóvá tesz Sz: áprilist járat vele

villódzik, villózik

ige
 • villog, fel-felvillan, sziporkázik, csillámlik, szikrázik, fel-felizzik, fel-felragyog, megcsillan, fénylik, lumineszkál (idegen), csillog

kiéleződött

melléknév
 • éles, kiélezett, elmérgesedett, feszült, ellenséges

kezdő II.

főnév
 • újonc, tanonc, tanítvány, inas, növendék, famulus (régies)

hadsegéd

főnév
 • segédtiszt, szárnysegéd, adjutáns

kimagyarázkodik

ige
 • magyarázkodik, bizonygat, kimosakszik, tisztázza magát, mentegetőzik, mentegetődzik, védekezik

mellékesen

határozószó
 • mellesleg, közbevetőleg, odavetőleg (választékos), per tangentem (idegen), érintőlegesen, en passant (idegen)

móring

főnév
 • hozomány, jegyajándék

buzgóság

főnév
 • odaadás, buzgalom, iparkodás, fáradozás, igyekvés, törekvés, tevékenykedés, serénykedés, munkakedv, sürgölődés, lendület, nekibuzdulás, felbuzdulás, lelkesedés, rajongás, igyekezet, szorgalom, szenvedély, szenvedelem (régies), stréberség (bizalmas), ambíció, hév (választékos), vehemencia
 • ájtatosság, áhítat, istenesség, hitbuzgóság, bigottság (pejoratív), elvakultság

példamutató

melléknév
 • példás, kitűnő, követendő, mintaszerű

oldalas

főnév
 • sertésborda, sertésoldalas

meghajlik

ige
 • meggörbül, megvetemedik, elfintul (tájnyelvi), megroskad, megereszkedik, elgörbül, elhajol, megdől
 • meghajol, meghajtja magát, bókol, pukedlizik (régies), üdvözöl
 • meggörbed, görnyed, meghorgad (tájnyelvi)
 • fejet hajt (valaki előtt), meghódol, engedelmeskedik, enged
 • meglágyul

matúra

főnév
 • (régies): érettségi vizsga, érettségi, észteszt (szleng)

megrendszabályoz

ige
 • megfegyelmez, szabályoz, megreguláz
 • (bizalmas): megfékez, zaboláz, rendbe szed, ráncba szed, megfincoltat (tájnyelvi), megnyaggat (tájnyelvi)

odanéz

ige
 • ránéz, odafigyel, odahederít, odapillant, rátekint
 • (tájnyelvi): elmegy, ellátogat

megkapó

melléknév
 • megindító, megható, hatásos, tetszetős, elragadó, figyelemkeltő, érdekfeszítő, érdekes, izgalmas, lenyűgöző, megragadó, megrázó, szívbe markoló (választékos), lebilincselő, magával ragadó

léha

melléknév
 • erkölcstelen, szemérmetlen, romlott, könnyűvérű, frivol, csapongó, ledér, feslett
 • könnyelmű, széllelbélelt, svihák (bizalmas)
 • (tájnyelvi): rest, tunya, lusta, hitvány, naplopó
 • korhely, semmittevő, semmirekellő, liflander (tájnyelvi), frecskár (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mókázó, bolondozó, tréfás kedvű, tréfálkozó

megszitál

ige
 • megrostál, átrostál, megtisztít

okvetlen, okvetetlen II.

határozószó
 • okvetlenül, föltétlenül, persze, minden bizonnyal, szükségszerűen, elkerülhetetlenül, mindenképpen, mindenesetre, igazán, biztosan, akárhogy is, ha törik, ha szakad, mindenáron, kétségkívül Sz: ha a fene fenét eszik is; ha cigánygyerekek potyognak is az égből; ha öreg fejsze esik is; ha a kutya kutyát eszik is; ha a kutya kovászba ugrik is; ha nyaka szakad is