összevarr szinonimái

ige
 • összeölt, összeerősít, összefércel, megvarr, összedolgoz (szaknyelvi), beaggat (tájnyelvi), összetűz, összeöltöget, összegányol (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

melletti

melléknév
 • közeli, határoló, szegélyező

visszakér

ige
 • visszakövetel, megkér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összevarr szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

öntözőkocsi

főnév
 • locsolókocsi, locsolóautó

néma

melléknév
 • kuka (tájnyelvi), hallgatag, csendes, szótlan, szótalan, szavavesztett (választékos), mutuj (tájnyelvi), nyelvtelen (régies), szófukar
 • nesztelen, hangtalan, hang nélküli, zajtalan

nagyjában, nagyjából

határozószó
 • futólag, futtában, nagy vonalakban, körülbelül, nagy általánosságban, lényegében, felületesen, átabotában (tájnyelvi), tessék-lássék, úgy-ahogy, felibe-harmadába, fél kézzel, arányzomra (tájnyelvi), tulajdonképpen, voltaképpen, hozzávetőleg, majdnem, körvonalaiban, félig, félig-meddig, felszínesen, hevenyészve, hamarjában, elnagyoltan, többé-kevésbé

mellékes I.

melléknév
 • mellék-, járulékos, másodlagos, másodrendű, másodrangú, harmadrendű, alárendelt, kiegészítő, lényegtelen, jelentéktelen, elhanyagolható, apró-cseprő, csip-csup, huszadrangú, marginális (idegen), periferikus (idegen), periferiális (idegen), akcidentális (idegen), szekunder (szaknyelvi), irreleváns (szaknyelvi)

összegöngyöl

ige
 • összetekercsel, összeteker, felteker, összecsavar, összesodor, összepödör, összehajt, begöngyöl, bebugyolál, beburkol

periódus

főnév
 • szakasz, rész, stádium, fázis, etap
 • egység, ütem, ismétlődés
 • idő, időszak, időtartam, időköz, kor, korszak, éra, ciklus, intervallum, epocha (régies)
 • (szaknyelvi): körmondat

megbillen

ige
 • billen, meginog
 • (tájnyelvi): megzavarodik, meghabarodik (tájnyelvi), meghibban (tájnyelvi), felbakkan (tájnyelvi)

masíroz

ige
 • menetel, marsol (tájnyelvi), vonul

kevéssé

határozószó
 • kismértékben, alig, nemigen, kissé, kicsit, tartózkodva, óvakodva, némiképpen, némileg, valamicskét, kicsidig (tájnyelvi)

meggyőződés

főnév
 • bizonyosság, hiedelem, konvikció (idegen), föltételezés, hipotézis
 • elv, hit, beállítottság, vélemény, nézet, felfogás

piroslik

ige
 • vöröslik, vereslik, izzik, pirul (régies)

ráf

főnév
 • vasabroncs, abroncs, karika, vaspánt
 • hajráf, hajpánt

építészet

főnév
 • építőművészet, architektúra (szaknyelvi)
 • építészettan, architektonika (idegen)

szétreped

ige
 • széjjelreped, kireped, elreped, széthasad, szétpukkad, széjjelpukkad, kipukkad, szétreped, szétszakad, széjjelszakad

simogatás

főnév
 • cirógatás, becézgetés, szeretgetés, babusgatás

összevéve

határozószó
 • összesen, mindösszesen, összegezve, summa summarum (idegen), együttesen, együttvéve, összevissza (bizalmas), kurz und gut (idegen)

önfenntartás

főnév
 • létfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

paszta

főnév
 • kenőcs, cipőkenőcs, cipőkrém, cipőpaszta
 • fogkrém, fogpaszta
 • pástétomféle

senkiházi

főnév, melléknév
 • semmiházi, sehonnai, jöttment, alávaló, senkifia, senki, honnanjött (tájnyelvi), szarházi (durva), nulla (bizalmas), nímand (bizalmas), semmirekellő, semmirevaló

pálos

melléknév, főnév
 • pálos rendi, paulinus (régies), fehér barát

nettó

melléknév
 • tiszta, tényleges, megmaradó

pelenkáz

ige
 • tisztába tesz

sikkes

melléknév
 • elegáns, divatos
 • csinos, finom, ízléses, tetszetős, mutatós, választékos