nyújtózik szinonimái

ige
 • nyújtózkodik, ágaskodik, lábujjhegyre ál, felmagasodik, pipiskedik (bizalmas)
 • terpeszkedik, nyuláng (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

boly

főnév
 • hangyaboly
 • csapat, csoport, társaság, gyülekezet, sokadalom, csődület, tömeg, sokaság, sereg, raj, trupp (tájnyelvi), nyüzsgés

akkortájban, akkortá

határozószó
 • akkor, akkoriban, akkortájban, olyantájt (tájnyelvi), akkorta (tájnyelvi), akkorjában (tájnyelvi), akkoron (régies), azidőtt (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyújtózik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

néz

ige
 • figyel, lát, szemlél, nézelődik, nézeget, bámul, pillant, rámered, les, kémlel, kandikál, kukucskál, vizslat, tekint, pislog, fixál, fixíroz (bizalmas), csipáz (szleng), skubizik (szleng), stíröl (szleng), kamerázik (szleng), biluxol (szleng), kuksizik (szleng), kukkol (szleng), szemeit ráfüggeszti (régies) Sz: mereszti a szemét; szemmel követ (valakit); legelteti rajta a szemét; hizlalja a szemét; meregeti a pilácsot
 • (valakinek, valaminek): hisz, gondol, vél, ítél, tekint
 • becsül
 • keres, kutat, utánajár
 • (valamire): ellenőriz, szemmel tart, vigyáz, ügyel
 • helyezkedik (valami irányában), nyílik (valahova)

mérgező

melléknév
 • mérges, toxikus (szaknyelvi), maszlagos (tájnyelvi), halálos, mortális (szaknyelvi), letális (szaknyelvi)
 • veszélyes, veszedelmes, ártalmas, káros, egészségtelen, bomlasztó, romboló, mételyező (tájnyelvi)

méla

melléknév
 • merengő, tűnődő, elgondolkodó, révült (választékos), réveteg (választékos), ábrándos, álmatag

megbotránkoztat

ige
 • visszatetszést kelt, sokkol, megütközést kelt, felháborít, megdöbbent, kihoz a sodrából

nyikorog

ige
 • csikorog, nyekereg, recseg
 • (bizalmas): cincog
 • nyafog, nyöszörög

önkielégítés

főnév
 • maszturbálás (szaknyelvi), maszturbáció (szaknyelvi), onanizálás (szaknyelvi), onánia (szaknyelvi), önfertőzés (régies), fürge ujjak öt perce (tréfás)
 • (férfié): rejsz (szleng), rejszolás (szleng), zsebhoki (tréfás), hokizás (szleng)

lelkész

főnév
 • pap, lelkipásztor, lelkiatya, atya, tiszteletes, tisztelendő, lelkitanító (régies)

legénykedik

ige
 • kérkedik, hetvenkedik, hetykélkedik, csármáz (tájnyelvi), vitálkodik (tájnyelvi), virtuskodik (tájnyelvi), adja a bankot (szleng)
 • duhajkodik, betyárkodik, vitézkedik, hősködik, féktelenkedik
 • legyeskedik, teszi a szépet, csapja a szelet, kakaskodik (bizalmas)

jog

főnév
 • örökség, juss (tájnyelvi)
 • igény (valamire), jogosultság, jogigény, jogcím
 • jogtudomány
 • jogrend
 • lehetőség, illetékesség
 • felhatalmazás, jogosítvány

levélboríték

főnév
 • boríték, kuverta (tájnyelvi), kóvert (tájnyelvi), koperta (régies)

ős II.

főnév
 • ősapa, ősanya, előd, felmenő ági rokon
 • (szleng): apa, szülő

pártütő

főnév
 • lázadó, zendülő, összeesküvő, pártos (régies), pártoskodó, hűtlen, áruló, hadindító (régies), rebellis (régies), infidélis (régies)(régies)

elismervény

főnév
 • igazolás, nyugta, bizonylat, tanúsítvány, ellenőrző szelvény, számla, faktúra (régies)

stadion

főnév
 • sportpálya, pálya, versenypálya, küzdőtér, aréna, sportcsarnok

régió

főnév
 • vidék, országrész, tájegység, terület, térség, tájék, provincia, tartomány, övezet, zóna, körzet, kerület, táj
 • szektor (szaknyelvi), szféra (régies)

nyúlvány

főnév
 • kiágazás, ág, hajtás, szál, kinövés, sarj
 • szárny, földnyelv

nettó

melléknév
 • tiszta, tényleges, megmaradó

országgyűlési

melléknév
 • parlamenti, diétai (régies)

rászolgál

ige
 • megérdemel, kiérdemel

odatart

ige
 • odanyújt, odaad, odatol, előretol
 • felkínál, felajánl
 • halad (valami felé), közeledik, közeleg

metszett

melléknév
 • csiszolt, gravírozott (idegen), vésett

oxigén

főnév
 • éleny (régies), légeny (régies)

rege

főnév
 • mese, monda, mítosz, hitrege, legenda, história, beszély (régies)
 • elbeszélés