ötvözet szinonimái

főnév
 • öntvény (régies), elegyfém, alligáció (régies)
 • keverék

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

totyakos

melléknév
 • nehézkes, trottyos (bizalmas), trotli (bizalmas), lomha, elaggott, totya (tájnyelvi)

nagybirtokos

főnév
 • földesúr, földbirtokos, mágnás, nábob (régies), főnemes, főúr, hűbérúr (régies)
 • arisztokrata
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ötvözet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

őrlemény

főnév
 • őrlet, dara

nép

főnév
 • nemzet, náció (régies)
 • közösség
 • parasztság, pórnép (régies)
 • plebs (pejoratív)(idegen)
 • lakosság, népesség
 • népség, tömeg, sokaság, sereg, sokadalom, csődület, nyáj

nagyvonalú

melléknév
 • nagystílű, elegáns, előkelő, nagyvilági, nagyszerű
 • nagyszabású, lendületes, hatalmas
 • bőkezű, adakozó, gavalléros, jótevő, nagylelkű, gáláns (választékos)
 • elnéző, engedékeny
 • előzékeny, készséges, kuláns (régies)

mélyed

ige
 • süllyed, süpped, merül, alábbszáll, ereszkedik
 • fúr, váj, ás, túr, szánt, kapar
 • elmélkedik, gondolkodik, tűnődik, meditál, elgondolkodik, végiggondol

összemér

ige
 • összehasonlít, összevet, egybevet

pihe

főnév
 • pehely, pelyhecske, toll, bolyh, szösz
 • hópehely, hópihe, pelle (régies), hókristály, hópili (tájnyelvi), hópilinke (tájnyelvi)

megcsinál

ige
 • elkészít, megalkot, létrehoz, megvalósít, kreál, tökél (régies)
 • megjavít, megreparál (régies), helyrehoz, rendbe hoz
 • tataroz, renovál
 • elvégez, kivitelez, megold, megtesz, elkövet, végrehajt, keresztülvisz, befejez, megcselekszik, realizál, eljár, foganatosít

materiális

melléknév
 • anyagi, kézzelfogható, tényleges, valóságos, fizikai, konkrét
 • testi
 • pénzbeli, financiális

kiadás

főnév
 • átadás, kijuttatás, kiszolgáltatás, átengedés
 • kibocsátás
 • költség, ráfordítás, kifizetés, pénzköltés, költés
 • publikálás, közlés, megjelentetés, nyilvánosságra hozatal, kinyomtatás
 • kiadvány, levonat, lenyomat, edició (idegen), nyomtatvány, sajtótermék
 • változat

meghiúsul

ige
 • megbukik, összeomlik, összedől, felborul, megsemmisül, felbomlik, odalesz, romba dől (választékos), megfeneklik, füstbe megy, szertefoszlik, semmivé válik, dugába dől, balul üt ki (választékos), hajótörést szenved, csütörtököt mond, kútba esik, elmarad, visszamegy, kudarcba fullad, zátonyra fut, kudarcot vall, sikertelenségbe fullad, csődöt mond, elúszik (bizalmas), fuccsba megy (bizalmas), bezápul (bizalmas), kipurcan (szleng), felsül, bedöglik (bizalmas)

platinaszőke

melléknév
 • világosszőke, hirtelenszőke, svédszőke

ráhibáz

ige
 • eltalál, rájön, rábukkan, rátalál, beletalál, ráakad, kitalál, beletrafál (bizalmas), elevenére tapint

érdemes

melléknév
 • méltó, jogosult
 • derék, jóravaló, jeles, becsületes, tisztelt
 • érdemleges, dicséretes, érdemdús, tekintélyes
 • kifizetődő, hasznos, ajánlatos

szike

főnév
 • sebészkés, kés

skarlát1

melléknév, főnév
 • skarlátvörös, skarlátpiros, élénkpiros, élénkvörös, rubinvörös, rubinpiros, vörös

pác

főnév
 • páclé, szósz, csáva, csávázólé, cserzőlé
 • baj, kellemetlenség, slamasztika, szorult helyzet, kutyaszorító, kulimász (bizalmas), lekvár (szleng)

önvédelem

főnév
 • önsegély (régies)

pausálé

főnév
 • átalánydíj, átalány

sérvkötő

főnév
 • suspensorium (szaknyelvi)

papa

főnév
 • apa, édesapa, atya (választékos), apuka, apuci (bizalmas), papi (bizalmas), apus (bizalmas), papus (bizalmas), papuska (bizalmas), apóca (bizalmas), apácska, fater (szleng)
 • nagyapa, nagypapa, nagypapi (bizalmas), nagyapi (bizalmas), nagyatya, nagyapó, nagytata (bizalmas), papi (bizalmas), ópapa (tájnyelvi), apócska (tájnyelvi)
 • (szleng): öregember, öregapó, tata (bizalmas), apó

néző II.

főnév
 • közönség, publikum
 • szemtanú, tanú
 • kibic, kívülálló, outsider (idegen)

penzum

főnév
 • munka, feladat
 • tanulnivaló, lecke, házi feladat, höfö (szleng), lecaj (szleng)

sírgödör

főnév
 • sírverem, gödör, verem, sír