megfésül szinonimái

ige
 • (hajat): átfésül, kifésül, kibont
 • frizurát készít
 • gerebenez, megtisztít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiszabadít

ige
 • kienged, kiereszt, elbocsát, felszabadít, megment, kiment, kivált, megvált, szabadon bocsát, szabadon enged, szabadlábra helyez
 • kihoz (bizalmas), megléptet (szleng)
 • felment, mentesít, feloldoz, tisztáz
 • kimozdít, kiold, elold, kibogoz, kifűz, kicsatol, kinyit (övet), kifejt, felfejt

kompenzáció

főnév
 • kiegyenlítés, ellenszolgáltatás, kárpótlás, fájdalomdíj
 • (szaknyelvi): árucsere, csereforgalom
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megfésül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mászóka

főnév
 • mászóállvány

lebetegedik, lebeteg

ige
 • megbetegszik, ágynak esik, ágynak dől
 • szülni kezd, vajúdni kezd

lábszár

főnév
 • lábikra, vádli, ín (régies), alsószár (tájnyelvi)

konferál

ige
 • bejelent, közöl
 • (régies): beszélget, tanácskozik, értekezik, tárgyal, megbeszél

megcsinál

ige
 • elkészít, megalkot, létrehoz, megvalósít, kreál, tökél (régies)
 • megjavít, megreparál (régies), helyrehoz, rendbe hoz
 • tataroz, renovál
 • elvégez, kivitelez, megold, megtesz, elkövet, végrehajt, keresztülvisz, befejez, megcselekszik, realizál, eljár, foganatosít

megtáltosodik

ige
 • felülmúlja önmagát, nekibuzdul, összekapja magát (bizalmas)

világ

főnév
 • világmindenség, világegyetem, univerzum, kozmosz, makrokozmosz, éggömb (szaknyelvi), mindenség
 • valóság
 • Föld, földkerekség, glóbusz (régies), természet, környezet, miliő, atmoszféra
 • emberiség
 • nyilvánosság
 • társadalom
 • lelkivilág, mikrokozmosz
 • lét, élet
 • (tájnyelvi): világosság, fény
 • lámpa, lámpi (tájnyelvi), mécses, gyertya

kicsi, kicsiny I.

melléknév
 • apró, kicsiny, kis, fikarcnyi, morzsányi, parányi, pici, pöttöm, cseppnyi, törpe, csipet, szikra, pindurka, aprócska (tájnyelvi), irinkó-pirinkó (tájnyelvi) Sz: akkora, mint a kakasugrás; akkora, mint a macska ökle; akkora, mint egy légypiszok; alig látni szemmel; annyi, mint egy eperszem; apró, mint a mákszem; elférne a zsebben; hasogatott hajszálnyi; látnám, ha láthatnám
 • kevés, csekély, jelentéktelen, apró-cseprő, piti (szleng), csip-csup, csipszar (durva), piszlicsáré (bizalmas), smafu (szleng)

kétes

melléknév
 • bizonytalan, kétséges, kérdéses, enigmatikus (idegen), problematikus, ingadozó, ingatag, határozatlan, ködös, kósza
 • vitatható, homályos, zavaros, vitás, eldöntendő, kétségbevonható, obskúrus (régies)
 • gyanús, dubiózus (idegen) Sz: gyanús, mint a szegvári gúnárzsiba
 • (szleng): biszex, langyos (bizalmas), sztereó (szleng)

habcsók

főnév
 • habsütemény

kikészül

ige
 • (bizalmas): kimerül, kifárad, elerőtlenedik, elgyengül, összeroppan, lerobban (szleng), lerohad (szleng), bekrepál (szleng), kipurcan (szleng)
 • legénykedik, berúg

megvető

melléknév
 • lenéző, lekicsinylő, lebecsülő, fitymáló, lefitymáló, semmibe vevő, lekezelő
 • elítélő, lesújtó, elmarasztaló

mohó

melléknév
 • falánk, telhetetlen, mértéktelen, nagyétkű, torkos, habzsi (tájnyelvi), zódé (tájnyelvi), pákosztos (bizalmas), faló, nyalakodó, mohos (tájnyelvi), lados (tájnyelvi)
 • kapzsi, sóvár, harácsoló, haszonleső, észér (tájnyelvi), pénzsóvár, pénzéhes, nyereséghajhász
 • (régies): hirtelen, gyors, sebes

bungaló

főnév
 • faház, lak, nyári lak, víkendház, dácsa (szleng), kulipintyó

patologikus

melléknév
 • patológiás (szaknyelvi), beteges, kóros, rendellenes

odú

főnév
 • üreg, kotorék, lyuk, odor (tájnyelvi), búvóhely, búvólyuk, padmaly (tájnyelvi), vacok (tájnyelvi), borta (tájnyelvi)
 • vájat, gödör, verem
 • barlang
 • kunyhó, fészek (választékos), kalyiba (bizalmas), viskó, bódé (régies), kulipintyó (bizalmas), lebuj (szleng), patkányfészek (pejoratív)
 • (pejoratív): lakóhely, lakás, lak, hajlék, szálláshely, otthon, rezidencia, kégli (szleng)

megfilmesít

ige
 • filmre visz, filmet készít (valamiről), filmez, forgat, felvesz

másik

névmás
 • más (régies), másforma, további, egyéb
 • (régies): második

megolvaszt

ige
 • cseppfolyósít, elolvaszt, felolvaszt, felold

óceán

főnév
 • tenger, világtenger

meghoz

ige
 • elhoz, visszahoz, idehoz, hazahoz, átad, átnyújt, kézbesít
 • előidéz, okoz, kivált
 • eredményez, eredménnyel jár, vezet (valamihez)
 • gyümölcsözik, megterem
 • megalkot, kimond, létrehoz
 • vállal
 • (tájnyelvi): megad, megfizet, visszaad
 • (régies): tudósít, tudtul ad

legenda

főnév
 • történet, mendemonda, monda, rege
 • história, mítosz
 • (szaknyelvi): képaláírás
 • jelmagyarázat

megsemmisül

ige
 • elpusztul, ledől, leomlik, romba dől
 • meghal, életét veszti, semmivé válik, elenyészik, odavesz, ottmarad
 • kihal
 • elég, elhamvad, tűz martalékává válik
 • elhasználódik, tönkremegy, elromlik, szétfoszlik
 • elillan, tovaszáll
 • elkedvetlenedik, kedvét veszti, összeomlik, csalódik, megtörik

odatesz

ige
 • rátesz, feltesz, odailleszt, odahelyez, odapasszít (bizalmas), odapászít (tájnyelvi), odarak, letesz
 • (állásba): helyez (bizalmas), bevisz, beültet (bizalmas), bedug (bizalmas)(bizalmas)
 • hozzátesz, hozzáír, odaír, odabiggyeszt (bizalmas)