tütü1 szinonimái

főnév
 • (bizalmas): ital, itóka (bizalmas), szesz, alkohol, pia (szleng), védőital (szleng), tinta (szleng), papramorgó (tájnyelvi)
 • szomjoltó, innivaló, víz

tütü2 szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): balettszoknya

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hallgatás

főnév
 • némaság, hangnélküliség
 • szilencium, nyelvkötés (régies), csend
 • (valakiről, valamiről): mellőzés
 • titoktartás, diszkréció
 • elnémulás, némaság, terméketlenség, szótlanság
 • visszahúzódás
 • szélcsend
 • odafigyelés, hallgatódzás, fülelés, neszelés

másmilyen

névmás
 • más, másféle, másfajta, különböző, eltérő, elütő, egyébmilyen (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tütü szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

törvénykezik

ige
 • bíráskodik, ítélkezik, ítél
 • pereskedik, perlekedik, pörlekedik (tájnyelvi)

tapló

főnév
 • taplógomba, fagomba
 • (szleng) (jelzőként): neveletlen, bárdolatlan, goromba, közönséges, faragatlan, bunkó

takarékoskodik

ige
 • félretesz, félrerak, gyűjt, összegyűjt, spórol (bizalmas), beoszt, gazdálkodik, összehúzza magát, kuporgat, megszorít (valamit), korlátoz Sz: összehúzza a nadrágszíjat; fogához veri a garast

személy

főnév
 • ember, alak, tag (szleng), fráter, illető, flótás, fej (szleng), mókus (bizalmas), pali (szleng), pofa (szleng), pónem (szleng)
 • egyén, egyed, személyiség, egyéniség, individuum, perszóna, szubjektum, alany
 • (tájnyelvi): nőszemély
 • kurva (durva)
 • (bizalmas): személyvonat

túljut

ige
 • átgázol, átjut, átlábal, átlábol (tájnyelvi), átvergődik, átlép
 • keresztülmegy
 • túllép, meghalad, felülemelkedik, leküzd

vagyonos

melléknév
 • gazdag, módos, jómódú, birtokos, pénzes, tehetős, zsíros, dúsgazdag, bírhatós (tájnyelvi), potens (régies)

sérülés

főnév
 • sebesülés, seb, bibi (bizalmas), horzsolás, zúzódás, laesio (szaknyelvi), zsúrlódás (tájnyelvi)
 • trauma (idegen), megrázkódtatás, ártalom, károsodás, bántalom
 • rongálódás, romlás, csorbulás, pusztulás

sarlatán

főnév
 • kuruzsló, áltudós, csodadoktor, felcser, vajákos (régies), bűbájos (régies), csodaszerárus (régies)
 • szemfényvesztő, szélhámos, szédelgő, csaló, kókler, svihák (bizalmas)

nyugalmas

melléknév
 • nyugodalmas, nyugodt, békés, nyugalmat nyújtó, csendes, gondtalan, zavartalan, háborútlan, megnyugtató, nyugis (bizalmas)
 • érintetlen, derűs, szélmentes, sima, mozdulatlan

sötétlik

ige
 • feketéllik

váltó

főnév
 • értékpapír, csekk, kötelezvény, ígérvény, utalvány, zsíró (szaknyelvi)
 • staféta
 • váltóverseny
 • váltótárs
 • (régies): váltóforint, aprópénz
 • (tájnyelvi): váltás (fehérnemű)

vezényszó

főnév
 • parancs, parancsszó, kommandó (szaknyelvi)

kekk

melléknév
 • hetyke, pimasz, neveletlen, tiszteletlen, szemtelen, impertinens (régies)

tüzes

melléknév
 • égő, izzó, égető, forró, parázsos
 • (drágakő): ragyogó, csillogó, szikrázó
 • heves, szenvedélyes, izzó, lelkes, fulmináns (idegen), passzionátus (régies)
 • szikrázó (szem)
 • bővérű, forróvérű, jóvérű (tájnyelvi)
 • erős (bor)

törlőrongy

főnév
 • törlőruha, törlőkendő, edénytörlő, konyharuha
 • portörlő

ügyintéző

főnév
 • tisztviselő, adminisztrátor, előadó (szaknyelvi), hivatalnok
 • ügyvezető, ügyvivő, menedzser, igazgató

újságárus

főnév
 • újságos, hírlapárus, lapárus
 • lapkihordó, újságkihordó, lapterjesztő, rikkancs

tartalomjegyzék

főnév
 • tartalommutató, tartalom

üvegszilánk

főnév
 • üvegdarab, üvegcserép, üveg