azonkívül szinonimái

határozószó
 • továbbá, azonfelül, amellett, ráadásul, sőt még, még hozzá, mi több, tetejében, másfelől, mellékesen, valamint, egyébként, különben

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

előterjeszt

ige
 • beterjeszt, javasol, előirányoz, indítványoz, felajánl, előad, kezdeményez, benyújt, jelent, közread, nyilvánosságra hoz, exponál (idegen), prezentál, proponál (régies), közzétesz, kifejt, beszámol, referál, megismertet(valamitől)
 • (valakit valamire): javasol, ajánl, felterjeszt

államigazgatás

főnév
 • közigazgatás
 • kormányzat, államapparátus, államgépezet, kormányzás, kormány, kabinet
 • (régies): rendőrség, polícia (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a azonkívül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

asszonyka

főnév
 • menyecske, fiatalasszony, teremtés

ádámcsutka

főnév
 • pajzsporc (szaknyelvi), nyeldeklő, ádámalma (tájnyelvi), ádámfalat (tájnyelvi), ádámkörte (tájnyelvi), gégecsutka (tájnyelvi)
 • gége

átruházás

főnév
 • ráruházás, átengedés

beleköt

ige
 • (valamibe, valakibe): kifogásol, helytelenít, fennakad, belekapaszkodik, kikezd (valakivel), kötözködik, kötekedik, kritizál, kákán is csomót keres, belekapcáskodik (tájnyelvi), belebojtorkodik (régies)

kantár

főnév
 • (régies): szíjfék, lófék, kötőfék, fék, zabola, kapicány (régies)
 • szalag, szíj, kötél
 • tartóheveder, tartó
 • táska
 • vállpánt, pánt

benedvesít

ige
 • megnedvesít, bevizez, benedvez, megmárt, bemárt, átitat, átáztat, megnyirkosít, befröcsköl, belocsol, bespriccel, benyálaz, kastol (tájnyelvi)

bokormeggy

főnév
 • törpemeggy

eldördül

ige
 • elsül, eldurran, elpukkan

csődör

főnév
 • ló, mén, ménló, fedezőmén, tenyészmén, monyas (tájnyelvi)
 • (szleng): szexpartner, bika, nagy kan, hatlövetű (tréfás), szexkombájn (tréfás)

azúr

melléknév, főnév
 • égszínű, égszínkék, égkék, világoskék, elevenkék, ultramarinkék, kék

arzenál

főnév
 • fegyvertár, fegyverraktár, hadszertár (régies), hadszertelep (régies), lőszerraktár
 • fegyvergyűjtemény
 • készlet, tár, raktár, lerakat, tárház
 • fegyvergyár
 • ismeretanyag, tudás

befurakodik

ige
 • benyomakodik, beférkőzik, beügyeskedi magát, bejut, behatol, belehatol, befuramodik (tájnyelvi)
 • (közösségbe) befurakszik, betolakszik, betolakodik, benyomul, becsempészi magát, (több személy) beszivárog, beszemtelenkedik, beépül, beszerkőzik (tájnyelvi), beférkezik (tájnyelvi), befúródik (tájnyelvi)

csiszol

ige
 • dörzsöl, fényesít, fényez, súrol, gyalul, políroz, reszel, smirgliz, tisztáz, koptat, köszörül, csuszol (tájnyelvi), gyeszöl (tájnyelvi), csiszorál (tájnyelvi), váslal (tájnyelvi), fen
 • palléroz (választékos), kiművel, farag, finomít, tökéletesít, javít, cizellál, fejleszt

bámul

ige
 • rámered, rámereszti a szemét, tátja a száját, rászegezi a szemét, mereszti a szemét, nagy szemeket mereszt, rajta felejti a szemét, legelteti a szemét, fixíroz (bizalmas), stíröl (szleng), gusztál (szleng), kukkol (szleng), skubizik (szleng), kocsányon lóg a szeme (bizalmas) Sz: néz, mint borjú az új kapura; három szemmel néz; úgy néz, mint a pápai béka a kocsonyában; néz, mint a sült compó; úgy néz, mint a bagoly; úgy néz, mint a lyukas zsompor
 • csodál, imád, rajong, felnéz (valakire), csügg (valakin), tisztel, becsül, nagyra tart
 • csodálkozik, meglepődik, álmélkodik, ámul, elhűl, értetlenkedik, elképed, megdöbben

agyafúrt

melléknév
 • ravasz, furfangos, leleményes, körmönfont, csavaros, fortélyos, csalafinta, dörzsölt (bizalmas), fifikus, fineszes (szleng), fúrteszű (régies), rafinált, agyas-fejes (tájnyelvi), csavaros eszű, csavaros észjárású, trükkös (bizalmas), cseles, minden hájjal megkent, éles eszű, eszes

békemozgalom

főnév
 • békeharc, békeoffenzíva

csorbít

ige
 • csonkít, csorbát ejt
 • csökkent, kisebbít, sért, gyengít, károsít, megrövidít, megnyirbál, korlátoz, devalvál (idegen), csempít (tájnyelvi)