sőt szinonimái

kötőszó
 • azonfelül, inkább, azonkívül, ráadásul, mégpedig, mi több, egyébként, még hozzá, tetejében, fejében
 • ellenkezőleg, hanem, de

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bebújik, bebúvik

ige
 • belebújik, felvesz, felölt, magára vesz, magára ölt, felhúz, felránt, magára ránt, magára kap
 • bemászik, bekúszik

visszavonhatatlan

melléknév
 • végleges, végérvényes, megváltoztathatatlan, megmásíthatatlan, megfellebbezhetetlen, irrevokábilis (régies), megtámadhatatlan, maradandó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sőt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

selyem

főnév
 • hernyóselyem, műselyem, silk (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): kukoricahaj, bajusz
 • (jelzőként): puha, finom, selymes

ráförmed

ige
 • rákiált, rákiabál, ráordít, ráijeszt, ráparancsol, rátámad, megfélemlít, rárivall, ráripakodik, rámordul, lebaltáz (szleng), felförmed (régies), rárivakodik (régies), ráagyarkodik (tájnyelvi), ráacsarkodik (régies), ráberzenkedik (régies), rádördül, brüszkíroz (idegen), összeszid, letol (bizalmas), lebarnít (bizalmas)

proletár

főnév
 • bérmunkás, bérrabszolga, munkás
 • proli (pejoratív), szegényember, nincstelen, kisember

pápa

főnév
 • őszentsége, szentatya, egyházfő, pontifex maximus (idegen), Róma püspöke, Péter utóda

skandál

ige
 • ütemez, hangsúlyoz, megnyom (szótagot), nyomatékol (szaknyelvi), nyomatékoz (régies), kiemel (szót), akcentuál (idegen)

szédeleg

ige
 • szédül, kóvályog, elgyengül, kavarog a feje
 • támolyog, tántorog
 • lézeng, ténfereg, ődöng, kujtorog, kódorog, csavarog, kalandozik (régies)
 • szélhámoskodik, svindlizik (bizalmas), csal

ódon

melléknév
 • ó (választékos), régi, antik, békebeli, elavult, porlepte, pókhálós, ásatag, patinás, régies, ősi, vén, avatag, színehagyott, divatjamúlt, ósdi, időrágta, elkoptatott, molyette, molyrágta, szúette, szúrágta, roskatag

nyugalmazott

melléknév
 • nyugdíjas, nyugállományú, nyugállományban levő
 • hivatalviselt, leszerelt, kiszolgált, kiérdemesült

létező

melléknév
 • levő, lévő, meglevő, meglévő, fennálló, előforduló
 • élő, eleven
 • lény, teremtmény
 • valóságos, való, adott, megragadható, kézzelfogható, szemmel látható, reális, konkrét

orvostudomány

főnév
 • medicina (szaknyelvi), orvostan, gyógyászat, gyógyítás

szembetűnik

ige
 • szembeötlik, kiötlik (régies), kiugrik, előbukkan, feltűnik, szemet szúr, kivirít, kirí

szomjas

melléknév
 • szomjú (választékos), szomjazó, tikkadt
 • szomjazik, szomjúhozik (választékos)
 • (választékos): sóvárgó, vágyódó, vágyakozó, epedő, epekedő, sóvár

gusztustalan

melléknév
 • utálatos, undorító, undort keltő, visszataszító, taszító, ellenszenves, gyűlöletes, ocsmány, förtelmes, ízléstelen, visszatetsző, étvágyrontó

ütés

főnév
 • csapás, sújtás, ütleg, ökölcsapás, vágás, pofon, verés, husángolás (régies), pálcázás (régies), sulykolás (régies), zupálás (régies), rukk (idegen)
 • (kártya): trikk (idegen)

tinédzser

főnév, melléknév
 • tizenéves, tini (bizalmas), serdülő, kamasz
 • siheder, süvölvény, ifjonc
 • bakfis

sötétzárka

főnév
 • magánzárka, sötét (bizalmas), dunkli (régies), egyes (bizalmas)

sebhelyes

melléknév
 • heges, sebes, varas, túros, forradásos, himlőhelyes, ripacsos (tájnyelvi), ragyás

szálka

főnév
 • szilánk, forgács, repesz, foszlány, töredék, faradék (régies), csépka (tájnyelvi), szikáncs (tájnyelvi)
 • rost (zöldbabé)
 • halcsont (tájnyelvi), bükőce (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (kalászé) toklász, szakáll, bajusz

tesped

ige
 • tétlenkedik, henyél, lustálkodik, hever, lesped (tájnyelvi), teng-leng, heverészik, lebzsel, lébecol

sugallat

főnév
 • inspiráció, ihlet, szuggesztió, szellet (régies), ötlet
 • ösztönzés, ráhatás, befolyás
 • tanács, ajánlat
 • sejtelem, sugalmazás, utalás, intés
 • sejtés, megérzés, ösztön
 • jóslat

raktár

főnév
 • áruraktár, lerakat, magazin (régies), tárház (régies), rakhely (régies), lerakóhely, depó (bizalmas)
 • diszkont

szánkázik, szánkózik

ige
 • ródlizik, iringál (tájnyelvi), csicsonkázik (tájnyelvi), sikonkázik (tájnyelvi)
 • csúszik

tévút

főnév
 • tévelygés, csalút (régies), balút (régies)
 • tévedés
 • kerülő