portré szinonimái

főnév
 • arckép, képmás, ábrázolás
 • kép
 • jellemrajz, jellemkép

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

berobog

ige
 • beérkezik, befut
 • bevágódik, beront, besiet, megjön, beviharzik, beszáguld

balettszoknya

főnév
 • tüllszoknya, tüszi (szaknyelvi), tütü (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a portré szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

persze

módosítószó
 • természetesen, hogyne, magától értetődően, valóban, igazán, csakugyan, kétségtelenül, feltétlenül, igenis, okvetlen, nyilvánvalóan, előreláthatóan, naná (bizalmas), noná (bizalmas)

otthagy

ige
 • ottfelejt, elhagy
 • felmond, felad, felhagy, hátrahagy, cedál, dezertál, leköszön, lead, letesz, feláll, továbbáll
 • (valakit): elhagy, szakít (valakivel), dob (szleng), ejt (szleng), leépít (szleng), leléptet (bizalmas), lepasszol (szleng), lekoptat (szleng), faképnél hagy, cserbenhagy, elpártol, pácban hagy, egyedül hagy, magára hagy, sorsára hagy, sutba dob Sz: úgy bánik vele, mint eb a szarával(valakivel)(valaki mellett)

olt2

ige
 • szemez, nemesít, ojt, plántál (régies)
 • injekcióz, befecskendez

nagymise

főnév
 • énekes mise, szagosmise (tájnyelvi), öregmise (tájnyelvi)

pocakos

melléknév
 • hasas, pohos, nagy hasú, potrohos, hordóhasú, pókhasú, hasban vállas (tréfás), karácsonyfadeltás (tréfás), hájas, bendős (tájnyelvi), pocók (tájnyelvi), köpcös, kövérkés, gömbölyded, pufók, korpulens, dagadt

ravaszkodik

ige
 • mesterkedik, fortélyoskodik, ármánykodik, furfangoskodik, taktikázik, rókálkodik (régies), sántikál (valamiben), machinál (bizalmas), sumákol (szleng), cselez, facsaroskodik (tájnyelvi)

megyeháza

főnév
 • elöljáróság, vármegyeháza, prefektúra (régies)

megszól

ige
 • leszól, becsmérel, befeketít, kibeszél, kipletykál (bizalmas), ócsárol, lepocskondiáz, megszapul (tájnyelvi), leugat (régies), elgáncsol (tájnyelvi), simfel (bizalmas), rempel (régies), szűr-szapul (régies) Sz: rossz hírét költi; szájára vesz; más pendelyét mossa; köszörüli a nyelvét (valakin)

kizökkent

ige
 • megzavar, zavarba ejt
 • kimozdít, kitérít

mérőműszer

főnév
 • mérőeszköz, mérőkészülék

remény

főnév
 • bizakodás, bizalom, reménykedés, reménység, várakozás
 • hit
 • kilátás, lehetőség, eshetőség, perspektíva, sansz (bizalmas)

sakál

főnév
 • törökróka (régies)
 • (pejoratív): gyáva, alattomos (ember)
 • erőszakos, kíméletlen, önző (ember)

felépít, fölépít

ige
 • megépít, felhúz
 • megvalósít, megteremt
 • megszerkeszt, megkonstruál, megalkot, alkot, összeállít
 • alapít, alapoz

tartalékjátékos

főnév
 • cserejátékos, kispados (bizalmas), tarcsi (szleng)

szemenszedett

melléknév
 • aljas, hitvány, alávaló
 • (régies): válogatott, kiválogatott, kiszemelt

postaláda

főnév
 • levélszekrény, levélgyűjtő szekrény, postaszekrény, posztkisztli (régies)

perceg

ige
 • serceg, sistereg, korcog (tájnyelvi)
 • pattan, reccsen
 • percen

ráfordítás

főnév
 • kiadás, költség, kifizetés, költés
 • befizetés
 • invesztálás, input (szaknyelvi), befektetés
 • felhasználás, igénybevétel, elhasználás

szekér

főnév
 • kocsi, igáskocsi, parasztkocsi, fogat, országos jármű (régies), kordé, ekhós kocsi
 • taliga

próbadarab

főnév
 • mintadarab, minta, vizsgálati darab, mintapéldány

önelégült

melléknév
 • öntelt, önhitt, gőgös, büszke, elbizakodott, felfuvalkodott, beképzelt, nagyképű, pöffeszkedő, nagymellű, fontoskodó, magabízó (régies)

rámenős

melléknév
 • erőszakos, tolakodó, pofátlan, törtető, kíméletlen, akarnok, határozott, céltudatos
 • (sportban): belemenős

szembetűnik

ige
 • szembeötlik, kiötlik (régies), kiugrik, előbukkan, feltűnik, szemet szúr, kivirít, kirí