pödör szinonimái

ige
 • peder, sodor
 • csavar, teker, facsar, felteker, tekercsel, összecsavar, összesodor, összefon, bodorít, göndörít, (bajuszt) kifen, kunkorít
 • forgat, pörget, nyes (labdát), falsot ad (golyónak biliárdban)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

majd2

határozószó
 • majdnem, csaknem, szinte, jóformán, jószerivel, jószerint (választékos)

csinált

melléknév
 • hamis, mesterséges, művi, mű, ál, fals
 • mesterkélt, erőszakolt, erőltetett, keresett, kényszeredett, színlelt, tettetett, koholt, őszintétlen, megjátszott
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pödör szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pillanatnyi

melléknév
 • másodpercnyi, percnyi, futólagos, átmeneti, efemer (idegen), szempillantásnyi, szemvillanásnyi, múló, provizórikus (idegen), ideiglenes, illékony, kurta, röpke
 • momentán (bizalmas), mostani, aktuális, mai, jelenlegi

öl3

főnév
 • négyszögöl, kvadrát (régies), négyzetöl

operatív

melléknév
 • műveleti
 • gyors, hatékony
 • gyakorlatias

napkelet

főnév
 • kelet
 • (régies): napkelte, napfelkelte, virradat, hajnal, hajnalhasadás, pirkadás, pirkadat, hajnalpír, pitymallat (tájnyelvi), reggeli szürkület, napfeljötte
 • reggel

politikus II.

főnév
 • államférfi

regenerál

ige
 • megújít, felújít, felélénkít, felüdít, felfrissít, serkent, felpezsdít, vitalizál, stimulál, rekreál (szaknyelvi), reaktivál (szaknyelvi)

melles II.

főnév
 • (tájnyelvi): mellény, bőrmellény

megtermékenyül

ige
 • fogan, fogamzik, megfogamzik, teherbe esik
 • beporzódik, rüvik (tájnyelvi)

kocsonya

főnév
 • aszpik (idegen), zselé, gél (idegen)

metafizika

főnév
 • ontológia (idegen)

rendszabály

főnév
 • utasítás, rendelet, törvény, intézkedés, szabály, regula (régies), előírás, norma, normatívum (idegen)
 • rendtartás, szabályozás

sarkantyúka

főnév
 • bírósarkantyú, kapucinusvirág, sarkantyúvirág

felfuttat, fölfuttat

ige
 • (növényt): felnöveszt, felkúszat
 • kifejleszt, felfejleszt

távbeszélőfülke

főnév
 • telefonfülke, fülke

szemtelen

melléknév
 • neveletlen, csintalan (tájnyelvi), arcátlan, orcátlan, pofátlan, kihívó, frech (bizalmas), inszolens (idegen), pimasz, ripők (régies), pökhendi, nyegle, hetyke, arrogáns, impertinens (régies), kotnyeles
 • tolakodó, tapintatlan, tiszteletlen, illetlen Sz: alázatos, mint a tejen kapatott agár; bagaria az orcája (tájnyelvi); bocskorbőr az arca; disznóbőr az orcája (tájnyelvi); ha kidobják az ajtón, bejön az ablakon; hét bőre van, mint a cigánynak; nincs szeme; nincs arca, csak pofája; nincs orcája, mint az ebnek; olyan, mint a borbélyinas; sem orcája, sem pofája; sok fér a pofájára; szemtelen, mint a piaci légy; szemtelen, mint a tarka varjú; Vak Gazsi ül a szemén; van bőr az arcán
 • gátlástalan, erkölcstelen, szemérmetlen

pörkölt

melléknév
 • megpörkölődött
 • pirított
 • paprikás

petrezselyem

főnév
 • fehérrépa, gyökér, petruska (tájnyelvi)
 • petrezselyemzöld, zöldpetrezselyem

rájön

ige
 • ráérkezik, odajut, rászáll, leszáll, ráereszkedik, landol
 • rátámad, megtámad, lerohan, lecsap, rátör, ráront
 • rákerül, odakerül
 • elfogja, előveszi, elhatalmasodik (valakin), erőt vesz (valakin)
 • kitalál, ráébred, rátalál, észrevesz, nyomára jön, ráakad, rábukkan, lel (régies), rádöbben, rátapint (választékos), ráeszmél, ráérzik (régies), megfejt, kikövetkeztet, kisejt (tájnyelvi), kipuskáz (tájnyelvi), fölfedez, felfed, kiderít, kiszagol (bizalmas), kiszimatol, átlát a szitán

szélső

melléknév
 • külső, oldalsó, marginális
 • utolsó, végső, legtávolabbi, befejező

protestáns

főnév, melléknév
 • református, evangélikus, unitárius, keresztyén

öntudat

főnév
 • önérzet, öntudatosság, identitás
 • lelkiismeret, önismeret, tudat
 • eszmélet, éberség, józanság

rászabadít

ige
 • ráereszt, rábocsát, nekiereszt, ráenged
 • nyakára küld, nyakába zúdít, rához

szemközti

melléknév
 • átellenes, szembenső, vizaví (idegen), túlsó, ellenbeli (tájnyelvi)