rendszabály szinonimái

főnév
 • utasítás, rendelet, törvény, intézkedés, szabály, regula (régies), előírás, norma, normatívum (idegen)
 • rendtartás, szabályozás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

végtag

főnév
 • tag, testrész, extremitas (szaknyelvi)

aranymálinkó

főnév
 • sárgarigó, aranyállú (tájnyelvi), aranyáruló (tájnyelvi), aranymál (tájnyelvi), aranyosmálé (tájnyelvi), sármálingó (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rendszabály szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rakás

főnév
 • tevés, odatétel, odarakás, taszítás
 • halom, halmaz, kupac, kazal, csoport, garmada (régies), halmozat (régies), hintelék (régies), rakat (régies), stósz (bizalmas), rahedli (szleng)
 • adag, köteg, nyaláb, fürt, csokor, csomó

parlament

főnév
 • országgyűlés, diéta (régies), ház, tisztelt ház, törvényhozás, nemzetgyűlés (régies), kamara, kongresszus
 • országház

pajta

főnév
 • szín, fészer, kocsiszín, szárnyék (régies), hodály, csűr
 • istálló, akol (régies), ól (régies)

odasúg

ige
 • megsúg, odasuttog
 • (tájnyelvi): odasuhint, odacsap

régész

főnév
 • archeológus, régiségbúvár (régies)

saru

főnév
 • szandál
 • (régies): csizma, cipő

munkatárs

főnév
 • kolléga, szaktárs, kartárs (régies), dolgozótárs, szaki (bizalmas)
 • partner, üzlettárs, társ
 • segítőtárs, asszisztens, famulus (bizalmas), samesz (bizalmas), fullajtár (bizalmas)
 • kutató, tudományos kutató

monumentális

melléknév
 • nagyméretű, hatalmas, óriási, nagyszabású, gigantikus, grandiózus
 • lenyűgöző, impozáns, eget verő, kiemelkedő, fenséges, nagyszerű, lélegzetelállító, bámulatos

közösségi

melléknév
 • társadalmi, közérdekű, társas, közös, csoportos, társasági, kommunális, egyesületi, testületi, szövetkezeti, társulati, kollektív, szociális (idegen)

napkelte

főnév
 • hajnal, hajnalhasadás, napfelkelte, derengés, virradat, pirkadat, pirkadás, pitymallat (tájnyelvi), hajnalpír, reggeli szürkület, napfeljötte, reggel

serdülő I.

melléknév
 • pubertáló, fejlődő, kamaszodó, süldő (tájnyelvi), éretlen, nevendékes (tájnyelvi), növendék (tájnyelvi), zsenge (tájnyelvi)

szaglász

ige
 • szagolgat, szaglál, szimatol, szimatot kap
 • kutat, kémlel, kíváncsiskodik, fürkész, puhatol, puhatolózik, vizsgálódik (bizalmas), nyomoz, cserkész (régies), leselkedik, vizslat

flanc

főnév
 • (bizalmas): nagyzolás, hivalkodás, páváskodás, fitogtatás, rongyrázás

torokgyulladás

főnév
 • angina (szaknyelvi), toroklob (szaknyelvi), torokgyuszi (szleng)

szükségtelen

melléknév
 • fölösleges, nélkülözhető, mellőzhető, elhagyható, indokolatlan, lényegtelen
 • haszontalan, hiábavaló

rendzavarás

főnév
 • rendbontás, zavargás, kavarodás, forrongás, tumultus (régies), zendülés, lázadás, felkelés, felfordulás, excesszus (idegen)
 • csendháborítás

rágyújt

ige
 • felgyújt, feléget, felperzsel (választékos), fejére gyújt
 • cigarettára gyújt, rácsihol (régies), rápipál (tájnyelvi), rábagózik (szleng)
 • (dalra): rákezd, belekezd, elkezd, rázendít, hozzáfog, belekap

rózsafüzér

főnév
 • olvasó, szentolvasó, rozárium (régies), imádkozó (tájnyelvi)
 • (szleng): bilincs

szőrtelen

melléknév
 • csupasz, meztelen, sima bőrű, kopasz, tar
 • borotvált

révén

névutó
 • által, útján, keresztül, segítségével, közvetítésével, jóvoltából

pater noster

főnév
 • (választékos): miatyánk, az Úr imája, az Úr imádsága, úrima

sáfrány

főnév
 • fűszersáfrány, krókusz (szaknyelvi)

szuvas

melléknév
 • szúette, szúrágta
 • (fog): lyukas, odvas, korhadt, redves, üreges