metafizika szinonimái

főnév
 • ontológia (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jogi

melléknév
 • jogtudományi, bírói

előad

ige
 • átad, átnyújt, odaad
 • értekezik, elmond, kifejt, prelegál (idegen), referál, exponál (idegen), beszámol, bemutat, ismertet, megjelenít, vázol, körvonalaz, magyaráz, értelmez, fejteget, taglal, részletez, indokol, megokol, közöl, elbeszél, elősorol, előszámlál, előtálal, ábrázol, előterjeszt, közread, közzétesz, javasol, proponál (régies), indítványoz, benyújt, kimutat
 • szaval, szónokol, eldalol, eljátszik, alakít, deklamál (idegen), tolmácsol, felolvas
 • tanít, oktat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a metafizika szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megvilágítás

főnév
 • expozíció
 • nézőpont, szempont, aspektus, szemszög, beállítás, feltüntetés
 • magyarázat, kommentár

második

számnév
 • másod (régies)

magol1

ige
 • (tájnyelvi): magoz, kibont, eltávolít (magot)

látnivaló

főnév
 • nevezetesség, látványosság, érdekesség, attrakció, spektákulum (régies)

menyét

főnév
 • mustela, nivalis, hölgy (régies)

na

indulatszó
 • na ugye!, ugye!, aha!, no lám!, na tessék!
 • no, nos, hát, na már most (bizalmas), szóval
 • ne!, ne bánts!

koponya

főnév
 • cranium (szaknyelvi)
 • halálfej
 • (bizalmas): fő, fej, kobak (bizalmas), ember, személy, kopoltyú (bizalmas)
 • (bizalmas): ész, agy, lángész, zseni, kapitórium (tájnyelvi)

kohol

ige
 • kieszel, kiagyal, kitalál, kigondol, kitervel, kifundál, kifőz, kisüt, ráfog (valakire), mesterkedik, ravaszkodik, költ, hazudik, falzifikál (régies), fabrikál, koncipiál (régies) Sz: az ujjából szopja

história

főnév
 • történelem, történettan, történelemtudomány, történetírás
 • krónika, elbeszélés, történet, sztori (bizalmas), mese, monda, mítosz, legenda
 • széphistória
 • képzelgés, szóbeszéd, feltevés, álhír, agyszülemény, mendemonda

körfolyosó

főnév
 • körtornác, függőfolyosó, gang (bizalmas), kerengő

napkelte

főnév
 • hajnal, hajnalhasadás, napfelkelte, derengés, virradat, pirkadat, pirkadás, pitymallat (tájnyelvi), hajnalpír, reggeli szürkület, napfeljötte, reggel

nyugat

főnév
 • napnyugta, napnyugat, bencelyuk (tájnyelvi)
 • újvilág

dedikál

ige
 • ajánl

rárak

ige
 • ráhelyez, rátesz, feltesz, fölrak, rárakodik, ráhány (bizalmas)

parázna

melléknév
 • erkölcstelen, kicsapongó, buja, szemérmetlen, szégyentelen, házasságtörő, bűnös, kéjelgő, fajtalan (régies), kurva (durva), kanfurgyi (tájnyelvi)

metronóm

főnév
 • ütemjelző, ütemmérő

megválik

ige
 • elszakad, elválik, elhagy, leszokik, abdikál (idegen), valedikál (idegen)
 • lemond, leköszön
 • (tájnyelvi): elválik, eldől, kiderül

mozgalmas

melléknév
 • izgalmas, érdekfeszítő, eseménydús, kalandos, regényes, viharos, változatos, színes, tarka(bizalmas)
 • tevékeny, élénk, eleven, energikus fürge, friss, nyüzsgő
 • pezsgő, lüktető, forgalmas, zsúfolt

páncél

főnév
 • páncélzat, páncélruha, vértezet, vért, sodronying, fegyverderék (régies), mellvas (régies), vas, vasderék (régies)
 • (állaté): védőburok, teknő, héj

mindhiába

határozószó
 • hiába, hasztalan, fölöslegesen

megacéloz

ige
 • megedz, megkeményít, megerősít, megnádol (régies), szilárdít

mustra

főnév
 • minta, áruminta, mintapéldány, mutatvány, mutatványdarab
 • szemle, ellenőrzés, szemrevételezés, vizsgálat, áttekintés
 • seregszemle, sorakozó, felvonulás

parancsol

ige
 • rendel, elrendel, utasít, meghagy, kötelez, intézkedik, vezényel, diktál, rendelkezik, kommandírozik (tájnyelvi), hagyakol (tájnyelvi), osztja a lapot (bizalmas)
 • uralkodik, kézben tartja a gyeplőt, dirigál
 • (választékos): kér, kíván, óhajt