szemtelen szinonimái

melléknév
 • neveletlen, csintalan (tájnyelvi), arcátlan, orcátlan, pofátlan, kihívó, frech (bizalmas), inszolens (idegen), pimasz, ripők (régies), pökhendi, nyegle, hetyke, arrogáns, impertinens (régies), kotnyeles
 • tolakodó, tapintatlan, tiszteletlen, illetlen Sz: alázatos, mint a tejen kapatott agár; bagaria az orcája (tájnyelvi); bocskorbőr az arca; disznóbőr az orcája (tájnyelvi); ha kidobják az ajtón, bejön az ablakon; hét bőre van, mint a cigánynak; nincs szeme; nincs arca, csak pofája; nincs orcája, mint az ebnek; olyan, mint a borbélyinas; sem orcája, sem pofája; sok fér a pofájára; szemtelen, mint a piaci légy; szemtelen, mint a tarka varjú; Vak Gazsi ül a szemén; van bőr az arcán
 • gátlástalan, erkölcstelen, szemérmetlen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sematikus

melléknév
 • vázlatos
 • vonalas
 • (pejoratív): szokványos, átlagos, sablonos, szokásos, gépies

diszciplína

főnév
 • fegyelem, fegyelmezettség, rend
 • tudományág, tudományszak
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szemtelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szanaszét

határozószó
 • szerte, széjjel, szerteszéjjel, szerteszét, szanaszéjjel, rendetlenül, szétszórva, elszórva, összevissza, szétdobálva, kardalészában (tájnyelvi), szertibe (tájnyelvi), széltiben (tájnyelvi)

rögzít

ige
 • fixál, állandósít, véglegesít
 • erősít, ráerősít, csiptet, befog, megszilárdít, kiköt, kitámaszt, lezár, megköt, merevít, stabilizál, lefog, felerősít
 • kipányváz, odaköt, leláncol, ráköt
 • regisztrál, papírra vet, fölír, följegyez, megír
 • megszab, meghatároz, megállapít
 • lerögzít

rigorózus

melléknév
 • merev, szigorú
 • hajthatatlan

pöfeteg

főnév
 • pöfeteggomba, banyaposz, valódipöfeteg

szelindek

főnév
 • mészároskutya (régies), cilindök (tájnyelvi), cilinderkutya (tájnyelvi), molosszusz (idegen)

szőlő

főnév
 • szőlőtőke, tőke, szőlőtő, borág (régies)
 • szőlőfürt, szőlőgerezd (tájnyelvi), szőlőfej (tájnyelvi)
 • szőlőszem, szőlőbogyó
 • szőlőskert, szőlőhegy

összevonás

főnév
 • egyesítés, egységesítés, összpontosítás, koncentráció (idegen), kontrakció (idegen), centralizáció (idegen)
 • egyszerűsítés, rövidítés, redukció, redukálás

összeegyeztethetetle

melléknév
 • kibékíthetetlen, összeférhetetlen, inkompatíbilis (idegen), diszparát (idegen), ellentétes(idegen)

megdorgál

ige
 • megfedd, leszid, megmossa a fejét, ostoroz, megpirongat, megró, lehord (bizalmas), leteremt, figyelmeztet, megleckéztet, int, szemrehányást tesz, rendreutasít, letol (bizalmas), hibáztat, korhol, meghurít (tájnyelvi), megmosdat (tájnyelvi), megregnál (tájnyelvi)

parázna

melléknév
 • erkölcstelen, kicsapongó, buja, szemérmetlen, szégyentelen, házasságtörő, bűnös, kéjelgő, fajtalan (régies), kurva (durva), kanfurgyi (tájnyelvi)

szükségtelen

melléknév
 • fölösleges, nélkülözhető, mellőzhető, elhagyható, indokolatlan, lényegtelen
 • haszontalan, hiábavaló

tejel

ige
 • tejet ad
 • (szleng): fizet, leszúr (szleng), csenget (szleng)

harmadosztályú

melléknév
 • (régies): harmadikos
 • gyenge, silány(szleng)

vetítőgép

főnév
 • filmvetítőgép, vetítő, mozigép (régies), kinematográf (régies), projektor
 • diavetítő

ugyanott

határozószó
 • ugyanottan (tájnyelvi), éppen ott, épp ott, ibidem (idegen)

szende I.

melléknév
 • szerény, ártatlan, szemérmes, szégyenlős, naiv, csöndes, szolid, szűzies

számérték

főnév
 • nagyság, összeg
 • adat, számadat

szív2

főnév
 • ketyegő (szleng), motor (szleng), pumpa (szleng), verő (tájnyelvi)
 • mell, kebel (választékos)
 • érzés, lélek, érzésvilág
 • központ, középpont, centrum, belseje (valaminek)

tünékeny

melléknév
 • elmúló, futó, röpke, tiszavirág-életű, mulandó, tünelgő (régies), változékony, efemer (idegen)
 • szertefoszló, tovatűnő, eltűnő

szerszám

főnév
 • eszköz, gép, masina (bizalmas), készülék, instrumentum (régies), műszer, cajg (idegen), szerkentyű (bizalmas), berendezés
 • (tájnyelvi): lószerszám, hám
 • (régies): fegyver
 • (szleng): hímvessző, pénisz (szaknyelvi), fallosz (szaknyelvi), fütykös
 • (régies): kenőcs, kenet (régies)
 • fűszer, fűszerszám (régies)

sajnálatos

melléknév
 • elszomorító, lehangoló, lesújtó, csüggesztő, hervasztó (szleng), keserves, siralmas, szánalmas
 • baljós, végzetes
 • sajnos, fájdalom (választékos)

szólongat

ige
 • szólítgat, hívogat

ugrás

főnév
 • szökés, szökkenés, szökdelés
 • lendülés, lendület
 • haladás, fejlődés
 • változás