petrezselyem szinonimái

főnév
 • fehérrépa, gyökér, petruska (tájnyelvi)
 • petrezselyemzöld, zöldpetrezselyem

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elejt

ige
 • elhullat, elszór, eldob, leejt, lepottyant
 • lelő, leterít, megöl, lenyilaz, elpusztít, elfog
 • (megjegyzést): megemlít, megpendít
 • (vádat): visszavon, megszüntet, eláll (valamitől)

privatizáció

főnév
 • magánosítás, magánkézbe adás, privatizálás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a petrezselyem szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

párkány

főnév
 • szegély, padka, perem, szél, keríték (régies), pártázat (régies), övezet (régies)

ódon

melléknév
 • ó (választékos), régi, antik, békebeli, elavult, porlepte, pókhálós, ásatag, patinás, régies, ősi, vén, avatag, színehagyott, divatjamúlt, ósdi, időrágta, elkoptatott, molyette, molyrágta, szúette, szúrágta, roskatag

nyomornegyed

főnév
 • szegénynegyed, proletárnegyed, munkásnegyed, slum (idegen)

motel

főnév
 • szálló, autósszálló, panzió, penzió, fogadó, vendégfogadó
 • szálloda, hotel

pelenka

főnév
 • pelus (bizalmas), pelcsi (bizalmas), póka (tájnyelvi), pólya (régies)

pusmog

ige
 • sugdolózik, motyog, dünnyög, suttog, susog, sugdos

megrázkódtatás

főnév
 • csapás, megrendülés, megpróbáltatás, trauma (idegen), sokk, stressz, baj
 • zavar, kudarc, válság, kellemetlenség

megközelíthetetlen

melléknév
 • hozzáférhetetlen, elérhetetlen, megszerezhetetlen, távoli
 • megkörnyékezhetetlen, megvesztegethetetlen, lefizethetetlen, megvásárolhatatlan, becsületes
 • rideg, barátságtalan, zárkózott, emberkerülő, hideg

kirúg

ige
 • kiüt, kiver, kitaszít, kitol
 • (szaknyelvi): kipasszol, kilő
 • kidob, kitesz, kirak, kivág, kiűz, kikerget, kiutasít, elbocsát, elmozdít, áthelyez, meneszt, felmond, felment, eltávolít, kipenderít, kiteszi a szűrét, kizamekol (szleng), kiszuperál (bizalmas)
 • (valakire): pikkel (bizalmas)
 • (kirúgja magát): kisimul
 • kiáll, kiszögellik, előrenyúlik

megválik

ige
 • elszakad, elválik, elhagy, leszokik, abdikál (idegen), valedikál (idegen)
 • lemond, leköszön
 • (tájnyelvi): elválik, eldől, kiderül

rágyújt

ige
 • felgyújt, feléget, felperzsel (választékos), fejére gyújt
 • cigarettára gyújt, rácsihol (régies), rápipál (tájnyelvi), rábagózik (szleng)
 • (dalra): rákezd, belekezd, elkezd, rázendít, hozzáfog, belekap

ringli

főnév
 • szardellagyűrű, szardella, ajókagyűrű, ajóka
 • (bizalmas): karika, gyűrű

farkasordító

melléknév
 • (időjárás): zord, hideg

takar

ige
 • eltakar, elfed, eléáll
 • burkol, göngyöl, bugyolál
 • elborít, borít, ráterít, fed, befed, lep, belep
 • takargat, fedez, rejt, leplez, álcáz, palástol, kendőz, eldug, homályba burkol, elhallgat, kamuflál (régies)
 • (tájnyelvi): arat, betakarít, begyűjt, behord

számérték

főnév
 • nagyság, összeg
 • adat, számadat

pézsma

főnév
 • mósusz
 • (tájnyelvi): vérfű

parány I.

melléknév
 • parányi, pirinyó, apró, pici, szemernyi

pörköl

ige
 • pirít, éget, roston süt, pergel (tájnyelvi), perzsel, pörzsöl (tájnyelvi), parázsol (tájnyelvi)
 • (szleng): száguld, söpör (szleng), tép, hajt, dönget (szleng)
 • (tájnyelvi): szid, korhol, pirongat, rápirít, megszégyenít, megleckéztet
 • (valakire, valamire): rálő

szakáll

főnév
 • legénytoll (tréfás), borosta (bizalmas), tokataréj (tréfás), pofaszőr (durva), bárba (tájnyelvi), burnyak (tájnyelvi)
 • (növényé): bajusz, toklász

pisszeg

ige
 • sziszeg
 • (tájnyelvi): piszeg, szepeg, szipog

oltalmaz

ige
 • óv, véd, védelmez, őriz, pártol, pártfogol, gyámolít, segít, támogat, patronál

propolisz

főnév
 • méhszurok

szalonnabőr

főnév
 • bőrke, bürke (tájnyelvi)