pönálé szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): kötbér (szaknyelvi), bírság, büntetés, bírságpénz, bánatpénz, büntetéspénz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

utál

ige
 • undorodik, irtózik, iszonyodik, idegenkedik, borzad, visszaborzad Sz: kiveri a hideg tőle; borsódzik a háta tőle; hideglelést kap tőle; elhányja magát tőle; ki lehet vele kergetni a világból; se teste, se lelke nem kívánja
 • ellenszenvet érez (valaki iránt), ki nem állhat, nem szenvedhet, megvet, gyűlöl, rühell (bizalmas) Sz: a háta közepére se kívánja; akkor lássam, mikor a hátam közepét; diót törne a homlokán, úgy szereti; ha eléri, szemét kikörmöli; ki lehetne kergetni a világból (valamivel); megfojtaná egy kanál vízben; örülnek neki, mint a büdösféregnek; szereti, mint a tiszahátiak az árvizet; szereti, mint a macska a sarat; szereti, mint a vak a gödröt; szereti, mint a fogfájást; szereti, mint eb a macskát; szereti, mint ördög a tömjént; úgy szereti, mint a seggében a tövist; úgy szereti, mint a hideglelést; utálja, mint a bűnt

szabadtéri

melléknév
 • kinti, nyitott, házon kívüli, külső
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pönálé szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pillantás

főnév
 • szemvillanás, tekintet, odasandítás, nézés, tekintés, blikk (idegen), kukucskálás, pillantat (régies)
 • pislantás, hunyorítás, szempillantás, szemvillantás
 • perc, minuta (tájnyelvi), minutum (tájnyelvi), villanat (régies), szempillantás, momentum (idegen), percenet (régies), csipeszke (tájnyelvi), hunyorítás (tájnyelvi), puntom (tájnyelvi), másodperc

öles

melléknév
 • ölnyi
 • hatalmas, nagy
 • vállas, erős, magas

oppozíció

főnév
 • ellentét, szembenállás, szembehelyezkedés, ellenállás
 • ellenzék, ellenpárt

napló

főnév
 • diárium (régies), naplójegyzetek, följegyzés
 • naplófüzet
 • emlékkönyv, vendégkönyv
 • jegyzőkönyv, feljegyzések
 • osztálynapló, osztálykönyv, pecatár (szleng)

pólus

főnév
 • sark, sarok
 • véglet, szélsőség, túlzás, extremitás (idegen), szertelenség

régész

főnév
 • archeológus, régiségbúvár (régies)

mellkép

főnév
 • büszt (idegen)

megtestesülés

főnév
 • inkarnáció (idegen), materializáció (idegen), materializálódás (idegen), testet öltés, testté válás
 • példakép

kohász

főnév
 • kohómunkás, olvasztár, fémmívelő (régies)

meteor

főnév
 • hullócsillag, tűzgolyó (régies)
 • meteorkő, aeorit (idegen), meteorit

rendszerető

melléknév
 • tisztaságszerető, rendes, pedáns, ápolt, tiszta, takaros
 • precíz, akkurátus, gondos

sarlatán

főnév
 • kuruzsló, áltudós, csodadoktor, felcser, vajákos (régies), bűbájos (régies), csodaszerárus (régies)
 • szemfényvesztő, szélhámos, szédelgő, csaló, kókler, svihák (bizalmas)

felgöngyölít, fölgön

ige
 • felteker, felcsavar, felsodor, feltekercsel, felcsévél, felgombolyít
 • felderít, leleplez, kiderít, megfejt, megold, kinyomoz, tisztáz, felszínre hoz, felszámol

távirat

főnév
 • sürgöny, telegram (régies), drót (szleng)

széna

főnév

praktika

főnév
 • fogás, fortély, csel
 • mesterkedés, fondorkodás, cselfogás, machináció, tőrvetés

petty, pötty

főnév
 • pont, folt, foltocska, szeplő, szépséglencse, lencse, bötyka (tájnyelvi), bab, paca, pecsét
 • stigma, bélyeg
 • (jelzőként): kicsiny, csepp, pici, pinduri, kevés, kicsi

rajtaütés

főnév
 • támadás, razzia, megrohanás, lerohanás, roham, ostrom, ostromlás, megrohamozás, meglepés (régies), offenzíva

szelvény

főnév
 • elismervény, nyugta, kupon (idegen)
 • metszet (szaknyelvi), keresztmetszet, szegmentum (szaknyelvi), profil

provinciális I.

melléknév
 • falusi, vidéki, vidékies
 • helyi, tartományi, lokális
 • korlátolt, kisszerű, szűk látókörű, maradi, vaskalapos, szemellenzős

önvédelem

főnév
 • önsegély (régies)

rászoktat

ige
 • ránevel, rákapat, hozzászoktat, hozzáedz, belever (valakibe valamit)

szemlélő

főnév
 • néző, figyelő, fürkésző, bámészkodó, kukkoló (szleng), leskelődő
 • spektátor (idegen), szemtanú, tanú
 • felügyelő, ellenőr, szemlész (régies)