nádor szinonimái

főnév
 • nádorispán (régies), palatinus (régies), palotagróf (régies), nagyúr (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kedveszegett

melléknév
 • elkedvetlenedett, kedvetlen, lehangolt, letört, reményvesztett, rosszkedvű, csüggedt, deprimált

múzsa

főnév
 • ihlető
 • ihlet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nádor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mongol

melléknév, főnév
 • tatár (régies), kutyafejű (régies)

megkövet

ige
 • bocsánatot kér, elnézést kér, engesztel, kiengesztel, engedelmet kér (régies), deprekál (régies), exkuzálja magát, megkérlel (régies), megkövet (tájnyelvi)

megforgat

ige
 • megpörget, megteker, megserget (tájnyelvi)
 • meghemperget, hengerít
 • (földet): felszánt, felás, rigolíroz (szaknyelvi), megregáloz (régies)
 • (pénzt): kamatoztat, gyümölcsöztet
 • kikérdez, vizsgáztat, egzaminál (régies)
 • megtáncoltat

levél

főnév
 • (növényé): lapi (tájnyelvi), folium (idegen)
 • (régies): lap, papírlap
 • misszilis (szaknyelvi), episztola (szaknyelvi)
 • spárga (szleng)
 • irat, okmány, okirat
 • (nemesi): armális (idegen)
 • (tájnyelvi): tésztalap, kockametélt
 • (tájnyelvi): kártya, az ördög bibliája

munkásság

főnév
 • munkásosztály, proletariátus (idegen)
 • működés, tevékenység, fáradozás
 • életmű, oeuvre (idegen)

nyers

melléknév
 • főtlen, fővetlen, sületlen, forralatlan
 • friss, zöld (gyümölcs, zöldség)
 • kikészítetlen, megmunkálatlan, cserzetlen, finomítatlan, csiszolatlan, beavatatlan, feldolgozatlan
 • natúr, érdes
 • vakolatlan
 • kezdetleges, kidolgozatlan, vázlatos, hevenyészett, odavetett, első, elnagyolt
 • udvariatlan, faragatlan, bárdolatlan, neveletlen, modortalan, műveletlen, goromba, otromba, durva, kíméletlen, kemény, vad, rideg, kegyetlen, érzéketlen

kristály

főnév
 • jegec (régies), jéglencse (régies)
 • (jelzőként): tiszta, átlátszó

közbülső

melléknév
 • középső, közbenső, közbeeső, közbül lévő, közbeiktatott, középen levő

igenis II.

határozószó
 • de bizony, bizony, csakugyan, valóban

lajt

főnév
 • kád, hordó
 • tartálykocsi
 • hordós kocsi (régies), hordómű (régies)

nyújtódeszka

főnév
 • gyúródeszka, sodródeszka, tábla (tájnyelvi)

önfenntartás

főnév
 • létfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

éget

ige
 • felgyújt, meggyújt, feléget, leéget, felperzsel, kiéget, eltüzel, elemészt, hamvaszt
 • lemarat, marat
 • (nap): barnít, süt, tűz, perzsel, pörköl, pirít
 • mar, csíp, körmöz (tájnyelvi)
 • (szleng): zavarba hoz, cikiz (szleng), lebőget (szleng)(szleng)

rosszízű

melléknév
 • kellemetlen, bántó, sértő
 • ízetlen

pólyás

melléknév, főnév
 • pólyásbaba, baba, bébi, újszülött, csecsemő, csecsszopó, palánta, poronty (bizalmas)
 • kicsi, pici
 • bepólyázott

nagyarányú

melléknév
 • nagyszabású, nagyfokú, nagyméretű, hatalmas, monstre (idegen), grandiózus (választékos), kolosszális (bizalmas), emberfölötti, szerfölötti, eget verő, gigantikus, egyedülálló, tekintélyes, tetemes, lenyűgöző, széles körű

modoros

melléknév
 • mesterkélt, erőltetett, hamis, színlelt, betanult, kimódolt, keresett, természetellenes, csinált, felvett, finomkodó, negédes, tettetett, affektált, megjátszott

nevetgél

ige
 • kacarászik, heherészik, kuncog, vihog, vihorászik, viháncol, pukkadozik, gurguláz, röhécsel, röhigcsél (tájnyelvi)

pitymallik

ige
 • világosodik, hajnallik, hajnalodik, fölvirrad, virrad, dereng, nappallik, hasad, pirkad

napló

főnév
 • diárium (régies), naplójegyzetek, följegyzés
 • naplófüzet
 • emlékkönyv, vendégkönyv
 • jegyzőkönyv, feljegyzések
 • osztálynapló, osztálykönyv, pecatár (szleng)

megnősül

ige
 • megházasodik, házasságot köt, egybekel (választékos), megesküszik (valakivel), frigyre lép, családot alapít, feleséget vesz (tájnyelvi), megfeleségesedik (tájnyelvi) Sz: asszonyt visz a házhoz, belép a becsületes emberek sorába; igába fogja magát

nullpont

főnév
 • kezdőpont (szaknyelvi), kiindulópont, origó (szaknyelvi)
 • fagypont

polgárháború

főnév
 • belháború, belharc, belviszály, belvillongás, testvérháború