mennyezet szinonimái

főnév
 • plafon, födém, boltozat, fedél, tetőzet, padmaly (tájnyelvi), padlás (tájnyelvi)
 • baldachin, ágytető, ágysátor, ágymennyezet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

harapós

melléknév
 • vad, hamis
 • (bizalmas): ingerlékeny, dühös, haragos, mérges, rosszkedvű, mogorva, morózus, morcos, zsörtölődő, veszekedős, kötekedő, barátságtalan, tüskés, szúrós, agresszív, epés

gyilkos II.

főnév
 • gonosztevő, bandita, emberütő (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mennyezet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megtekint

ige
 • megnéz, megszemlél, szemrevételez, átnéz, szemügyre vesz, mustrálgat, megvizsgál, konspiciál (idegen), megszemelint (tájnyelvi)
 • átlapoz, átfut, tanulmányoz

mandátum

főnév
 • megbízás, megbízólevél, megbízatás, felhatalmazás, jogosítvány

lötyög

ige
 • kotyog, lotyog (tájnyelvi), löttyen, meglazul, lityeg-lotyog (tájnyelvi)
 • (ruhadarab): lóg, csüng, fityeg
 • ide-oda mozog, inog, itong-fitong (tájnyelvi), himbálódzik Sz: úgy áll, mint a vénasszony foga
 • ténfereg, lődörög, flangál, lófrál, teng-leng, lóg (valahol) (bizalmas)
 • (szleng): táncol, lejt, csörög (szleng), ráz (szleng) csurglizik (szleng), pörög (szleng)

lajt

főnév
 • kád, hordó
 • tartálykocsi
 • hordós kocsi (régies), hordómű (régies)

mellékvágány

főnév
 • kitérővágány, átrakóvágány, holtvágány, vakvágány, iparvágány, kitérő, mellékút

munkapad

főnév
 • munkaasztal, pult
 • gyalupad
 • satupad

komornyik

főnév
 • lakáj, inas

kivégzés

főnév
 • halálbüntetés, likvidálás, likvidáció

hévíz

főnév
 • termálvíz, hévvíz (régies)
 • gyógyvíz, hőforrás, meleg forrás
 • termálforrás, hévfürdő (régies), gyógyfürdő, termálfürdő

kottatartó

főnév
 • kottaállvány, pult, pulpitus (régies), hangjegytámlány (régies)

nadrág

főnév
 • pantalló, naci (bizalmas), gatya (szleng), gatyesz (bizalmas), tyóresz (bizalmas), nasztró (idegen), mondhatlan (régies), lábszárhüvely (régies)
 • harisnya (tájnyelvi)
 • bugyi, bugyogó (régies)

nyelvújítás

főnév
 • neológia (szaknyelvi)

csúfos II.

főnév
 • (régies): csúf (régies), bohóc, maskara, alakos

rágyújt

ige
 • felgyújt, feléget, felperzsel (választékos), fejére gyújt
 • cigarettára gyújt, rácsihol (régies), rápipál (tájnyelvi), rábagózik (szleng)
 • (dalra): rákezd, belekezd, elkezd, rázendít, hozzáfog, belekap

pályázik

ige
 • nevez, jelentkezik, indul, részt vesz, versenyez
 • törekszik, tör, vágyik, aspirál, folyamodik, igényt tart, számít (valamire)
 • (régies): utazik, megy
 • (bizalmas): utazik (valakire) (szleng), pikkel (bizalmas), kipécéz (bizalmas)

meredek I.

melléknév
 • emelkedő, lejtős, berántós, éles (kanyar), kaptatós, lófingató (tájnyelvi), nyaktörő (bizalmas)
 • (szleng): nehéz, kockázatos, merész, vakmerő, meleg (bizalmas), veszélyes, rizikós (bizalmas), izgi (bizalmas), ciki (szleng), húzós (szleng)

megszokott

melléknév
 • szokásos, szokott, szokványos, szokásszerű, rendszeres, rendes, elfogadott, bevett, általános, állandó, mindennapi, mindennapos, közönséges, normál (idegen), normális, átlagos, tipikus, habituális (idegen), unalmas, monoton, sablonos, begyakorlott, rutinszerű
 • konvencionális, bevett, közkeletű, hagyományos, bevált, régi, tradicionális, hétköznapi, profán, banális, közhelyszerű, elcsépelt
 • gépies, mechanikus (régies)

moll

melléknév
 • mineur (szaknyelvi), minore (szaknyelvi)
 • lágy, finom

ösztönös

melléknév
 • ösztönszerű, öntudatlan, instinktív (idegen), spontán, automatikus, gépies, intuitív (idegen), önkéntelen, akaratlan, szándéktalan

meteor

főnév
 • hullócsillag, tűzgolyó (régies)
 • meteorkő, aeorit (idegen), meteorit

masamód

főnév
 • (régies): varrólány, varrónő
 • (régies): kalaposlány, divatáruslány

motoszkál

ige
 • tesz-vesz, motoz, kotorász, piszmog (bizalmas), pepecsel (bizalmas), katat (tájnyelvi), motyorog (tájnyelvi), babrál, babirkál (tájnyelvi), bíbál (tájnyelvi), babrityol (tájnyelvi)
 • zörög, neszez (választékos)

pallérozatlan

melléknév
 • műveletlen, csiszolatlan, tanulatlan, iskolázatlan, képzetlen, neveletlen, kulturálatlan, civilizálatlan
 • közönséges, durva, barbár, modortalan, bárdolatlan, faragatlan, bugris (durva)