megválaszt szinonimái

ige
 • kikiált, megszavaz, megtesz (valakinek)
 • kiválaszt, kiszemel, mustrál (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

krónikás

főnév
 • történetíró, történész, jegyző
 • feljegyző, tudósító, elbeszélő

infrastruktúra

főnév
 • felszereltség, kiépítettség, háttérágazat (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megválaszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megnyom

ige
 • megtol, meglök, megtaszít
 • (bizalmas): rákapcsol, nekifekszik, nekigyürkőzik(bizalmas)(bizalmas)
 • ránehezedik, összenyom, rányom, megszorít
 • nyomatékol (szaknyelvi), hangsúlyoz

lótolvaj

főnév
 • lókötő, lócsiszár, lókupec Sz: ugrik a szíve, ha csikót lát

letargia

ige
 • fásultság, levertség, közöny, apátia
 • kiábrándultság

kristály

főnév
 • jegec (régies), jéglencse (régies)
 • (jelzőként): tiszta, átlátszó

megszilárdít

ige
 • stabilizál, konszolidál, normalizál, rögzít, állandósít, fixál, megerősít, öregbít, tartóssá tesz, biztosít, újjáépít, helyrehoz
 • megkeményít, megedz

mocskol

ige
 • piszkít, maszatol, koszol, szennyez, peszetel (tájnyelvi)
 • gyaláz, piszkol, ócsárol, becsmérel, mocskít, cirmol (régies), pocskondiáz, szapul (bizalmas)
 • dorgál, pirongat, szid

zsebkendő

főnév
 • keszkenő (régies), zsebbe való, kisruha (tájnyelvi), takonykendő (durva), zsepi (bizalmas)

kitör

ige
 • kiüt, kivág, kitaszít, kitol, kimozdít
 • kijut, kinyomul, kiront, kirohan, kitódul, kiszabadítja magát
 • felbukkan, előbukkan, kiemelkedik (nyomorból)
 • kirobban, előtör, kicsap, feltör, felszökik, kiömlik, kilövell, kibugyog, kitódul, kiözönlik, kiáramlik, kizúdul
 • megkezdődik, megindul, feltámad, keletkezik, létrejön, jelentkezik (betegség), kirobban (háború), fellángol (harc), kiüt (tűz), beüt (tájnyelvi)
 • kifakad, felcsattan, felfortyan, felzúdul, felordít, kirobban, felhördül, dühbe gurul, haragra gerjed, indulatba jön, elveszti a türelmét

kiscsirke

főnév
 • csibe, csirke, csicske (tájnyelvi), csirkefi (tájnyelvi), tikfi (tájnyelvi), csirkuca (tájnyelvi), pire (tájnyelvi)

hazafias

melléknév
 • hazaszerető, hazafiúi, nemzeti, honfias (régies), patriotikus (régies), nacionális (régies)

komornyik

főnév
 • lakáj, inas

moszat

főnév
 • alga, pörs (régies)
 • (tájnyelvi): maszat

népköltészet

főnév
 • folklór (szaknyelvi)

csikó

főnév
 • kiscsikó, kisló, paci (bizalmas), lovacska, lógyerek (tréfás), csidu (tájnyelvi), csinu (tájnyelvi), csinó (tájnyelvi)

proletár

főnév
 • bérmunkás, bérrabszolga, munkás
 • proli (pejoratív), szegényember, nincstelen, kisember

összeillő

melléknév
 • összehangzó, egyező, megférő, összeegyeztethető, kongruens (idegen), összeférő, kompatíbilis (idegen), összevaló, egybehangzó, egybevágó, harmonizáló, stimmelő, klappoló (bizalmas), kvadrál (régies)

megváltó I.

melléknév
 • felszabadító, felmentő, üvözítő

megmérkőzik

ige
 • szembeszáll, harcol, küzd, kiáll (valakivel), megütközik, párbajozik, megverekszik, megvív, megküzd, megbirkózik, harcra kel, felveszi a harcot, csatára kel, versenyre kel, összeméri erejét

méter

főnév
 • folyóméter, űrméter
 • méterrúd
 • métermázsa

ősember

főnév
 • troglodita (régies)
 • vadember

mellkép

főnév
 • büszt (idegen)

madárijesztő

főnév
 • ijesztőbáb (tájnyelvi), seregélyijesztő (tájnyelvi), maskara (régies), váz (tájnyelvi), szalmatörök (tájnyelvi)

mindenhova, mindenho

határozószó
 • mindenüvé, mindenfelé

összegyűlik

ige
 • egybegyűlik, összejön, összegyülekezik, összecsoportosul, összeverődik, csoportosul, összetódul, összecsődül, egybesereglik, összesereglik, összefut
 • összeül
 • felhalmozódik, felgyülemlik, feltornyosul, összetorlódik, aggregálódik (idegen), összehalmozódik, összeszedkőzik (tájnyelvi)