pénztáros szinonimái

főnév
 • pénztárnok (régies), kasszír (régies), pénzkezelő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eltép

ige
 • széttép, széjjeltép, összetép, kettétép, elszakít, kettészakít, kiszakít, szétszakít, szétszaggat, összeszaggat, elszaggat, elcáfol (tájnyelvi), elrifacol (tájnyelvi), elroncsol (régies), elnyű (régies)

tized II.

főnév
 • dézsma
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pénztáros szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

paprikás II.

főnév
 • pörkölt, gulyás

odaér

ige
 • eljut, megérkezik, célhoz ér, beér, elérkezik
 • odavetődik
 • hozzáér, hozzáfér, kinyúlik (valameddig), érintkezik(valamit)

nyerges II.

főnév
 • hátasló
 • nyereggyártó, szíjgyártó

mongol

melléknév, főnév
 • tatár (régies), kutyafejű (régies)

patkol

ige
 • (lovat) vasal

provokáció

főnév
 • provokálás (idegen), kihívás, párbajra hívás
 • felbujtás, izgatás, lázítás, uszítás
 • beugratás, belekötés

megnyom

ige
 • megtol, meglök, megtaszít
 • (bizalmas): rákapcsol, nekifekszik, nekigyürkőzik(bizalmas)(bizalmas)
 • ránehezedik, összenyom, rányom, megszorít
 • nyomatékol (szaknyelvi), hangsúlyoz

megítélés

főnév
 • értékelés, vélemény, vélekedés, elbírálás, bírálat, ítélet, adjudikáció (idegen), meggyőződés, meglátás, felfogás, belátás, kritika, minősítés

kiolvasó

főnév
 • kiszámoló, mondóka

megtekint

ige
 • megnéz, megszemlél, szemrevételez, átnéz, szemügyre vesz, mustrálgat, megvizsgál, konspiciál (idegen), megszemelint (tájnyelvi)
 • átlapoz, átfut, tanulmányoz

racionális

melléknév
 • ésszerű, logikus, okszerű, értelmes, érthető, józan, átgondolt, indokolt, okos, következetes, világos, felfogható
 • gazdaságos, kifizetődő, célszerű, megtérülő, érdemes, előnyös, gyümölcsöző

reumás

melléknév
 • reumatikus, ízületes, csúzos (régies)

fakad

ige
 • kibuggyan, előtör, feltör, felszökik, folyik, ered, serked
 • kihajt, kifeslik, kibomlik, kisarjad, serked, zsendül, kiszökken, rügyezik, kibújik, kipattan
 • ered, keletkezik, fejlődik, származik, támad, jön, adódik, létrejön

szüntelen II.

határozószó
 • szüntelenül, egyfolytában, egyvégtében, állandóan, mindig, unos-untalan, szünetlen

szakosít

ige
 • specializál, képez, szakképesítést ad
 • (szaknyelvi): szortíroz (bizalmas), szétválogat, szelektál

pépes

melléknév
 • pépszerű, pempős, tésztás
 • híg, folyékony
 • (tájnyelvi): kásás

pánik

főnév
 • rémület, páni rémület, vakrémület, fejvesztettség, felfordulás, zavarodás, kavarodás, riadalom, fejetlenség, zűrzavar, ijedség, félelem, nyugtalanság, megzavarodás

porta

főnév
 • telek, lakótelek, háztelek, udvar, major (régies), háztáj
 • portásfülke, kapusfülke
 • (tájnyelvi): kapu, kapubejáró
 • (régies): török kormány
 • (régies): palota

szabadkozik

ige
 • elhárít, kéreti magát, húzódozik, mentegetőzik, mentegetődzik, tiltakozik, vonakodik, szabódik

pillantás

főnév
 • szemvillanás, tekintet, odasandítás, nézés, tekintés, blikk (idegen), kukucskálás, pillantat (régies)
 • pislantás, hunyorítás, szempillantás, szemvillantás
 • perc, minuta (tájnyelvi), minutum (tájnyelvi), villanat (régies), szempillantás, momentum (idegen), percenet (régies), csipeszke (tájnyelvi), hunyorítás (tájnyelvi), puntom (tájnyelvi), másodperc

okleveles

melléknév
 • diplomás, képesített, egyetemi végzettségű, főiskolai végzettségű

prés

főnév
 • sajtó, satu

szakérettségi

főnév
 • gyorstalpaló (pejoratív)