serleg szinonimái

főnév
 • kehely, kupa, ivóedény, pohár, díszpohár, billikom (régies), bokály (régies), bratina (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

növényföldrajz

főnév
 • fitogeográfia (szaknyelvi), geobotanika (szaknyelvi)

szociográfia

főnév
 • társadalomrajz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a serleg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

röpirat

főnév
 • brosúra, gúnyirat, szatíra
 • tacepao (bizalmas)
 • szórólap, röplap, röpcédula

princípium

főnév
 • kiindulási pont, kezdet, ősok, alapok, végok
 • elv, alapelv, vezérelv, alapgondolat, alapigazság

pojáca

főnév
 • bohóc, paprikajancsi, ripacs, komédiás, bajazzo (idegen), harlekin (választékos), pierrot (idegen), buffó
 • piperkőc, bájgúnár, ficsúr, gigerli (régies), divatbáb, jampec (régies), divatmajom, divatbolond, szépfiú, díszhím, arszlán (régies), uracs (régies), dandy (régies)

összemegy

ige
 • (ruha): kisebbedik, zsugorodik, összehúzódik, szűkül, összeugrik
 • aszik, összeesik, összetöpörödik, megrökönyödik (tájnyelvi)
 • kocsonyásodik
 • (tej): megsavanyodik, megtúrósodik
 • megalszik
 • összeütközik, összefut, összeszalad, összekoccan, karambolozik, összecsattan

savanyúvíz

főnév
 • borvíz, ásványvíz, csevice (régies)

szakadozott

melléknév
 • rongyos, cafatos (tájnyelvi), elnyűtt, lyukas, feslett, toprongyos, topis (szleng), foszlányokban lógó, foszladozó, foszláncos (tájnyelvi), ütött-kopott, tépett, viselt, elmállott, rojtos, kafac (tájnyelvi), lafanc (tájnyelvi)
 • szaggatott, akadozó

nyilvántartás

főnév
 • számontartás, kimutatás, jegyzék, feljegyzés, lista, katalógus, regiszter, lajstrom (régies), kartoték, evidencia (régies)
 • kataszter (szaknyelvi)

norma

főnév
 • szabály, szabvány, minta, előírás, elvárás, mérce, mérték, követelmény, irányelv

lekenyerez

ige
 • megveszteget, lekötelez, elkötelez
 • korrumpál, megvesz

odavaló

melléknév
 • ottani, ott született, helybeli, odavalósi (tájnyelvi), őshonos, őslakó
 • belföldi, bennszülött, hazai, honi
 • odaillő, helyénvaló, arravaló, illő, helytálló, találó, odavágó, helyes, illendő
 • rátermett, alkalmas

számszerű

melléknév
 • szám szerinti, számbeli, numerikus (szaknyelvi)
 • statisztikai
 • tényszerű

széttipor

ige
 • széjjeltipor, összetipor, széttapos, széjjeltapos, összetapos, agyontapos

gereblye

főnév
 • gráblya (tájnyelvi), gerábla (tájnyelvi), fogacsos vas (régies)
 • (szleng): fésű, tetűfegyver (szleng)

uszító

melléknév
 • lázító, bujtogató, felbujtó, fölforgató

tenyérnyi

melléknév
 • kis területű, kis, kicsi
 • maroknyi

sertéstenyésztés

főnév
 • sertéstartás, sertéshizlalás, disznótartás, süldőtartás

rovátka

főnév
 • rovátkolás, rovátkázás, bemetszés, bevágás, bemélyedés, horony, vájat, vágat, metszés, bevagdalás, incisio (idegen)

strófa

főnév
 • versszak, szakasz
 • (bizalmas): dalszöveg, vers

telegram

főnév
 • (régies): távirat, sürgöny

síző

melléknév, főnév
 • síelő, sítalpazó

pszichológia

főnév
 • lélektan, lélekbúvárlat (régies)
 • lélekismeret (régies)

sütőtök

főnév
 • bécsitök (tájnyelvi), dinka (tájnyelvi), cukortök (tájnyelvi), deble (tájnyelvi), doblák (tájnyelvi), édestök (tájnyelvi)

tengeri2

főnév
 • kukorica, kukrica (tájnyelvi), málé (tájnyelvi), törökbúza (tájnyelvi)