összesen szinonimái

határozószó
 • összevéve (tájnyelvi), egybevéve, összegezve, összeadva, összességében, mindenestül, együttvéve, együttesen, caklipakli (bizalmas), cakompakk (bizalmas), összevissza (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kidolgozás

főnév
 • megmunkálás, véghezvitel, alakítás, formálás, kiformálás, kivitelezés, szerkesztés, tervrajz, előkészítés
 • kiállítás, alak, forma, kivitel

befejezetlen

melléknév
 • bevégzetlen, elvégzetlen, abbahagyott, abbamaradt, megszakadt, félbemaradt, félbehagyott, félbeszakadt, félkész, töredékes, csonka, hiányos, hézagos, foghíjas, fragmentális (idegen), imperfekt (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összesen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

önérzet

főnév
 • önbecsülés, öntudat, önértékelés, méltóságérzet, méltóság, méltóságtudat, büszkeség
 • kivagyiság (tájnyelvi), rátartiság, gőg

néhány

névmás
 • nehány (választékos), egynéhány, pár, egy-két, egy-kettő, egypár, két-három, kettő-három, több, valahány, kisszámú, egy kevés, maroknyi (ember)

nacionalista

melléknév
 • nemzeti, hazafias, honszerető
 • (pejoratív): soviniszta (idegen)

megvizsgál

ige
 • tesztel, vizsgál, átvizsgál, kivizsgál, megszemlél, szemrevételez, szemügyre vesz, felülvizsgál, felülbírál, revideál, kifürkész, tanulmányoz, megegzaminál (régies), megmustrál (tájnyelvi), megszemel (tájnyelvi), megvizitál (tájnyelvi)
 • rovancsol (szaknyelvi)

összecsapás

főnév
 • hevenyészés, rögtönzés, tákolás (bizalmas), rittyentés (bizalmas)
 • konfliktus, küzdelem, harc, ütközet, csata, csetepaté (bizalmas), összetűzés, haddelhadd (bizalmas)
 • párviadal, mérkőzés, csatározás, asszó (szaknyelvi), csörte, meccs, tusa, menet

pénztár

főnév
 • kassza, kifizetőhely
 • bank
 • pénzkészlet

megalázó

melléknév
 • lealázó, embertelen, dehonesztáló (idegen), lealacsonyító, megszégyenítő, becstelen, szégyenletes, degradáló (idegen)

marihuána

főnév
 • (szleng), mariska (szleng), gandzsa (szleng), grász (szleng), gyep (szleng), gyom (szleng), kender (szleng), zöldség (szleng)

kétféle

melléknév
 • kétfajta, különböző, felemás, alternatív (idegen)

megfizet

ige
 • megad, kiegyenlít, kifizet, visszaad, visszafizet, megtérít, visszatérít, letörleszt, kvittel (idegen), kompenzál
 • díjaz, honorál, meghálál, viszonoz, gratifikál (régies)
 • megveszteget, lepénzel, megken (szleng), lefizet, felbérel, korrumpál (idegen), megvásárol, megvesz
 • (valamiért): lakol, meglakol, megbűnhődik, megszenved, pórul jár, megkeserül
 • (valakinek): megtorol, bosszút áll, megbosszul, visszavág

pille2

főnév
 • (régies): hártya, bőröcske

rábizonyít

ige
 • bebizonyít, beigazol, rárak (régies), rásüt

enged

ige
 • ereszt, mozdul
 • lanyhul, megereszkedik, ereszkedik, tágul, oldódik, lazul, alábbszáll, alábbhagy
 • enyhül, olvad
 • (régies): engedelmeskedik, meghajol, visszavonulót fúj, visszakozik, meghátrál, visszavonul, retirál (régies), visszaszív (bizalmas), feladja a harcot, feladja a játszmát, megadja magát, paríroz (régies), gazsulál (szleng), szót fogad, igazodik (valakihez), alkalmazkodik, kapitulál (szaknyelvi), meghódol, beletörődik, beleegyezik, belenyugszik, elfogad, tudomásul vesz, beadja a derekát, kötélnek áll, megalkuszik, meghunyászkodik
 • hozzájárul, engedélyez, hagy, tolerál, tűr, elvisel, elszenved
 • (vizet): bocsát, folyat, ereszt

szervusz

módosítószó
 • szerbusz!, szia! (bizalmas), csaó!, helló!, szevasz! (bizalmas), csókollak!, üdvözöllek!

séta

főnév
 • járás, gyaloglás, mozgás, testmozgás, levegőzés, kirándulás, kimozdulás, forduló (bizalmas)
 • sétálás, sétafikálás (bizalmas), korzózás (bizalmas), kószálás, kódorgás (bizalmas), őgyelgés (pejoratív), csatangolás, lődörgés (pejoratív), koslatás (szleng)

összeszerel

ige
 • összeállít, összerak, megépít, összehoz (bizalmas)

ökörszem

főnév
 • királyka, diómadár (tájnyelvi), földicsuka (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): tükörtojás

párt

főnév
 • pártszervezet
 • politikai csoport
 • fél, oldal, csoport, álláspont, tábor
 • felekezet (régies)
 • védelem, oltalom
 • (régies): pártoskodás, pártütés

sehány

névmás
 • semennyi, egy sem

padlás

főnév
 • pad (tájnyelvi), házhéj (régies), háztáj (tájnyelvi), hiu (tájnyelvi), héjazat (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mennyezet, plafon

nemzeti

melléknév
 • hazafias, honszerető (választékos), nacionális (választékos)
 • nacionalista (pejoratív)
 • hazai, honi, belföldi
 • őshonos
 • országos, állami

páva

főnév
 • kalekuti pulyka (régies)
 • (pejoratív): piperkőc, divatmajom

sertés

főnév
 • disznó, röfi (bizalmas), coca, malac, kucu (tájnyelvi), hízó, süldő, ciku (tájnyelvi), sörtélyes (régies)
 • (nőstény) koca, emse
 • (herélt): ártány