porkoláb szinonimái

főnév
 • börtönőr, foglár, fegyőr, poroszló (régies), tömlöctartó (régies), börtönész (tájnyelvi), smasszer (szleng)
 • pribék
 • (régies): várnagy (régies), várparancsnok

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összehasonlíthatatla

melléknév
 • hasonlíthatatlan, páratlan, egyedülálló, inkomparábilis (idegen), utolérhetetlen, utánozhatatlan

parlagfű

főnév
 • vadkender, paradicsomgyom
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a porkoláb szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pergamen

főnév
 • pergament, hártya, íróhártya, szironybőr, irha, velin, hártyapapír
 • pergamenpapír
 • oklevél, okirat

osztályozás

főnév
 • csoportosítás, válogatás, divízió (idegen), elválasztás, szortírozás (bizalmas), klasszifikáció (idegen), szeparáció (idegen), elrendezés, felosztás, tagolás, kartotékolás, rendszerezés
 • osztályzás, értékelés, minősítés

oldalnézet

főnév
 • oldalhelyzet, oldalrajz, keresztmetszet
 • arcél, profil

nagyít

ige
 • nagyobbít, felnagyít, növel, tágít
 • szélesít, öblösít, kiegészít
 • túloz, tódít, füllent, túlbecsül, felfúj, kiszínez, túljátszik, túlliheg (pejoratív), feltupíroz (bizalmas), elveti a sulykot
 • feldicsér, magas polcra emel, kiemel
 • fokoz
 • súlyosbít, erősít
 • (régies): öregbít

plasztikus

melléknév
 • térhatású, háromdimenziós, térláttató
 • sztereó
 • szoborszerű, domború
 • életszerű, szemléletes, érzékletes, kézzelfogható, színes, kifejező, expresszív
 • formálható, alakítható, képlékeny, gyúrható, hajlékony, elasztikus, flexibilis, rugalmas

rátapint

ige
 • megtapint, megérint
 • rájön, eltalál, kitalál, ráhibáz, rátalál

megvetés

főnév
 • lenézés, lebecsülés, lekicsinylés, leszólás, depreciáció (régies), despektus (régies), fitymálás (bizalmas), semmibevevés, lekezelés, undor

megszemlél

ige
 • szemügyre vesz, megnéz, megtekint, szemrevételez, átvizsgál, megvizsgál, tanulmányoz, inspiciál (régies), szemhegyre vesz

kivív

ige
 • megszerez, kiharcol, kiverekszik
 • elér, elnyer, megkap, valóra vált, megvalósít, kiérdemel, szert tesz (valamire), kieszközöl

mérgez

ige
 • toxikál (szaknyelvi), étet (tájnyelvi), öl, mételyez (tájnyelvi), károsít, rombol, pusztít, tönkretesz, leépít, megbetegít

rekord

főnév
 • csúcs, csúcsteljesítmény, csúcseredmény, rekorderedmény

saját

névmás
 • tulajdon, maga, önnön (választékos), ennen (régies), ten (régies), ön-
 • egyéni, magán, külön, privát, maszek (bizalmas)
 • szubjektív

félelem

főnév
 • ijedség, ijedelem, félés (választékos), félsz, félelemérzés (szaknyelvi), félelemérzet (szaknyelvi)
 • aggodalom, remegés, bizonytalanság, aggály, szorongás, fóbia (szaknyelvi), feszültség, rémület, rettegés, rettenet, aggódás, frász (bizalmas), cidri, majré (szleng), szurkolás, drukkolás, lámpaláz

társadalomrajz

főnév
 • társadalomábrázolás, szociográfia

szembeszökő

melléknév
 • feltűnő, szembetűnő, szembeötlő, nyilvánvaló, ordító, eklatáns, különös, rendkívüli, kirívó, manifeszt (idegen)

porosz

melléknév, főnév
 • burkus (régies)

pénztár

főnév
 • kassza, kifizetőhely
 • bank
 • pénzkészlet

ráemel

ige
 • rátesz, rárak, feltesz, felrak, rápakol (bizalmas)
 • ráfog, ráirányoz, ráirányít

szegényparaszt

főnév
 • kisparaszt, törpebirtokos
 • zsellér
 • béres
 • napszámos

prevenció

főnév
 • megelőzés, megelőző intézkedés

öltözik

ige
 • öltözködik, felöltözik
 • (valahogyan): ruházkodik, jár

rákiált

ige
 • rákiabál, ráordít, ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas), rádörrent, lehurrog, rárivaszkodik (régies)

széltoló

főnév
 • felelőtlen, megbízhatatlan, semmirekellő, csirkefogó, szélhámos, széllelbélelt, hóhányó, kókler (bizalmas), svihák (bizalmas), léhűtő, naplopó, link