nyeremény szinonimái

főnév
 • jutalom, treffer (idegen)
 • nyereség, haszon, hozam, kereset, profit

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ár2

főnév
 • áradat, vízáradat, áradás, árhullám, áramlat, özönvíz, vízözön, özön, árvíz, tengerár, sodor (régies)

eligazodás

főnév
 • tájékozódás, orientáció (idegen), helyzetfelismerés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyeremény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nélkül

névutó
 • hiányában, híjával, híján

méltányos

melléknév
 • méltó, elfogulatlan, részrehajlatlan, helyes, korrekt, pontos, józan, pártatlan, helyénvaló, tárgyilagos
 • mérsékelt, igazságos, illő, jogos, törvényes, jogszerű, legitim (idegen)

megtelik

ige
 • telítődik, betelik, feltelik (tájnyelvi), betöltődik, feltöltődik, telemegy (tájnyelvi), telegyűl (tájnyelvi)
 • benépesedik, benépesül
 • kikerekedik, kigömölyödik, kitelik, meggömbölyödik (tájnyelvi), megerősödik

mauzóleum

főnév
 • síremlék, kripta

november

főnév
 • őszutó, Szent András hava, Nyilas hava, mindszent hava (régies), mindenszentek hava

osztályozás

főnév
 • csoportosítás, válogatás, divízió (idegen), elválasztás, szortírozás (bizalmas), klasszifikáció (idegen), szeparáció (idegen), elrendezés, felosztás, tagolás, kartotékolás, rendszerezés
 • osztályzás, értékelés, minősítés

légsúlymérő

főnév
 • légnyomásmérő, légmérő (régies), barométer, légnyomásíró (régies), aneroid (régies), storm-glass (régies)

lavina

főnév
 • hógörgeteg, hóomlás, hófuvatag (régies), hógulya (régies)
 • áradat, özön, görgeteg

játszik

ige
 • játszadozik, játszódik (tájnyelvi), hancúrozik, rajcsúrozik
 • fogad (valamire), tippel, megtesz, megjátszik
 • zenél, húz, muzsikál, hangicsál (régies)
 • föllép, szerepel, megjelenít, alakít, előad, megszemélyesít, komédiázik, jelenetez, domborít (régies)
 • színlel, mímel, tettet, alakoskodik, színészkedik
 • babrál, birizgál (bizalmas), matat, piszkál
 • bolondozik, szórakozik, tréfál, viccel
 • cicázik, kacérkodik, enyeleg, flörtöl, kokettál
 • elő-előtűnik, meg-megjelenik, mutatkozik, irizál (régies), szivárványozik (régies)
 • mérkőzik, kiáll (valaki ellen)

leplezetlen

ige
 • kendőzetlen, félreérthetetlen, álcázatlan, meztelen (igazság), nyers, nyílt, őszinte, egyenes, nyilvánvaló, takaratlan, világos

önként

határozószó
 • önként és dalolva, önszántából, kéretlen, spontán, jószántából, magától, magánszorgalomból, szabadon, benevole (idegen)

papnövendék

főnév
 • növendékpap, kispap (bizalmas), szeminarista (régies), teológus, klerikus (régies), novícius, alumnus (régies)

elferdít

ige
 • elgörbít, elcsavar, elkajszít (tájnyelvi)
 • eltorzít, deformál, elváltoztat, megmásít (tájnyelvi), meghamisít, félremagyaráz, kiforgat, csűr-csavar
 • megront, elzülleszt, pervertál (régies)

sokszorosító

főnév
 • (bizalmas): másológép, másoló
 • fénymásoló, fénymásoló gép, xerox
 • stencilgép

rangsor

főnév
 • ranglista, sorrend, besorolás, ranglétra, hierarchia

nyersgumi

főnév
 • kaucsuk, ruggyanta (régies)

néhány

névmás
 • nehány (választékos), egynéhány, pár, egy-két, egy-kettő, egypár, két-három, kettő-három, több, valahány, kisszámú, egy kevés, maroknyi (ember)

oldat

főnév
 • szolúció (szaknyelvi)

ragtapasz

főnév
 • tapasz, sebtapasz, leukoplaszt, flastrom (régies)

nyugtakönyv

főnév
 • nyugtafüzet, számlakönyv, számlafüzet

menyecske

főnév
 • fiatalasszony, asszonyka, új asszony, menyemasszony (tájnyelvi), ifiasszony (régies)
 • fehérszemély (régies)

orgazda

főnév
 • zugárus, félkézkalmár (régies), passzer (régies), nepper (bizalmas), kajfer (régies)

ránc

főnév
 • gyűrődés, redő, (arcon) szarkaláb, hajtás, hajték (régies), pliszé, berakás, rakás, gyürök (tájnyelvi), tűrés (tájnyelvi)
 • barázda, árok, rovátka, rovat (régies)