pályamunka szinonimái

főnév
 • pályamű, beadvány, dolgozat, pályázat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kimegy

ige
 • távozik, elmegy, kilép, kisétál, kiballag, kijut, kioson, kislisszol, kilopódzkodik, kidugja az orrát, kiszagol, kibújik, kifordul
 • kimászik, kikecmereg, kicsúszik, kibaktat, kitántorog, kibotorkál, kitámolyog, kitakarodik, kisiet, kiszalad, kiugrik, kifut, kilódul, kiered (régies)
 • kimozdul, kificamodik, kibicsaklik, kimarjul, kiugrik, kirándul, kibillen
 • kivándorol, kibujdosik, kimenekül, disszidál
 • WC-re megy, illemhelyre megy, dolgát végzi

ellenszenves

melléknév
 • antipatikus, unszimpatikus, taszító, visszataszító, visszatetsző, kellemetlen, kiállhatatlan, utálatos, szenvedhetetlen (régies), borzasztó, gyűlöletes
 • tenyérbe mászó (arc)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pályamunka szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összeborzol

ige
 • szétzilál, zilál, összekuszál, összekócol, felborzol, összegubancol, megtép

névtelen

melléknév
 • ismeretlen, nevetlen, anonim, név nélküli, nevesincs
 • megnevezetlen, kimondatlan, elhallgatott
 • jelentéktelen, közönséges, átlagos, hétköznapi, szürke

negyed I.

számnév
 • egynegyed, fertály (régies)

mennydörög

ige
 • zeng, dörög, morajlik, égzeng (tájnyelvi), dübörög Sz: hömbörgetik a hordót; odafönn kugliznak az angyalok; Szent Péter kuglizik; szól már a nagybőgő (tájnyelvi)
 • veszekedik, harsog, szitkozódik, átkozódik, gyalázkodik, vitatkozik, káromkodik, ordít, üvölt, kiabál

összeveszés

főnév
 • veszekedés, perpatvar, civakodás, civódás, szóváltás, perlekedés, egyenetlenkedés, összeszólalkozás, konfliktus

piruett

főnév
 • (szaknyelvi): forgás, perdülés

megerőltet

ige
 • kimerít, túlterhel, kifáraszt, elcsigáz, meghajt, igénybe vesz, megvisel
 • meghúz, megrándít, túlterhel
 • (megerőlteti magát): erőt vesz magán, összeszedi magát, megembereli magát

megáll

ige
 • megtorpan, megakad, leáll, megbénul
 • stagnál, vesztegel
 • leáll, elakad
 • befullad, lefullad, lejár
 • abbamarad, megszűnik, eláll
 • helytáll
 • igaznak bizonyul, helyesnek bizonyul, érvényesnek bizonyul
 • kibír, kiáll, győz

kicsírázik

ige
 • csírát hajt, kibújik, kifejlik, kihajt, kifakad, kinő, kikel, kisarjadzik, kicikázik (tájnyelvi), kipattog (tájnyelvi), rügyezik

megkegyelmez2

ige
 • (tájnyelvi): önöz, magáz

poloska

főnév
 • polos (bizalmas), féreg, bodobács, csimasz (tájnyelvi), bence (régies)
 • (szleng): lehallgatókészülék

ráng

ige
 • rángatódzik, rángatózik, vonaglik, fetreng

erőfeszítés

főnév
 • erőkifejtés, erőbedobás, igyekezet, iparkodás, törekvés, erőlködés, fáradozás, fáradság, vesződés, küszködés, hajtás (bizalmas)

szintúgy I.

határozószó
 • ugyanúgy, éppúgy, éppen úgy

soroz

ige
 • besoroz, behív, verbuvál (régies), toboroz (régies), újoncoz (régies), asszentál (régies), vizitál (régies)
 • sorol, besorol, rangsorol

panama

főnév
 • korrupció, megvesztegetés, lefizetés, svindli (bizalmas), kenés (bizalmas)

őrtorony

főnév
 • vigyázótorony, lestorony, barbakán (idegen)
 • tűztorony
 • sasfészek

pénzember

főnév
 • bankár, bankvezér (régies), bankigazgató

sírfelirat

főnév
 • sírvers, sírirat (régies), epitáfium (szaknyelvi), epigramma (szaknyelvi)

parázs II.

melléknév
 • heves, égő, szenvedélyes, izzó
 • élénk, éles (vita)
 • (étel): puha, omlós, porhanyós, purzsás (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): silány, sovány

nyafka

melléknév
 • nyafogós, elkényeztetett, sírós, pityergős (bizalmas), kényeskedő, kényes, nyűgösködő, nyimnyám (bizalmas), mazna (tájnyelvi)(bizalmas)

pezsgő I.

melléknév
 • habzó, gyöngyöző, habos, bugyborékoló
 • élénk, mozgalmas

somfordál

ige
 • sompolyog, oson, oldalog, kullog, sullong (tájnyelvi), somporgyál (tájnyelvi) Sz: oldalaz, mint amelyik kutya botot lát
 • ólálkodik, settenkedik, sündörög