megáll szinonimái

ige
 • megtorpan, megakad, leáll, megbénul
 • stagnál, vesztegel
 • leáll, elakad
 • befullad, lefullad, lejár
 • abbamarad, megszűnik, eláll
 • helytáll
 • igaznak bizonyul, helyesnek bizonyul, érvényesnek bizonyul
 • kibír, kiáll, győz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

néhányszor

határozószó
 • egypárszor, párszor, több ízben, egyszer-kétszer

fullajtár

főnév
 • előlovas (régies), jelentőfutó (régies), előhírnök
 • hírvivő, futár (régies), küldönc, főlajtár (tájnyelvi), kengyelfutó (régies)
 • (régies): kocsis
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megáll szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

magyarországi

melléknév
 • magyar, hazai, honi, belföldi
 • magyaros

labda

főnév
 • laszti (bizalmas), bőr (bizalmas), bogyó (szleng), futball, golyó (szleng), lapta (régies)

kristály

főnév
 • jegec (régies), jéglencse (régies)
 • (jelzőként): tiszta, átlátszó

kivéd

ige
 • elhárít, felfog, paríroz (régies), meghiúsít, feltartóztat, leszerel, megfékez, visszaver, megakadályoz, elkerül (valamit), útját állja (valaminek), hatástalanít

más-más

névmás
 • különböző, különféle, heterogén, többfajta, többféle, különb-különb (régies)

megnyugtat

ige
 • elcsendesít, elhallgattat, lecsillapít, megbékít, elcsitít, vigasztal, enyhít, lehűt
 • lelkére beszél, észre térít
 • biztosít (valamiről), meggyőz

vérpad

főnév
 • vesztőpad, vesztőhely

keserű I.

melléknév
 • fanyar, kesernyés
 • undorító
 • kínos, terhes, epés, cinikus, szardonikus (idegen), szarkasztikus (választékos), csípős, kellemetlen, kegyetlen, zord
 • nekikeseredett, elkeseredett, kiábrándult, életunt, búskomor, csüggeteg, kedvetlen, pesszimista, mogorva, morózus

kényszerűség

főnév
 • szükség, szükségszerűség, szorongatottság, szorultság, muszáj, kénytelenség, kényszer, kényszerültség, kényszerhelyzet

gyászkocsi

főnév
 • halottaskocsi

kiderít

ige
 • felkutat, feltár, fölfed, felderít, kipuhatol, kibogarász, kikutat, kipiszkál, kinyomoz, kibogoz, napfényre hoz, kiás, kikurkász (bizalmas), napvilágra hoz, délszínre hoz (régies), megvilágít, fényt derít (valamire), kiszimatol, kikémlel, világosságot derít (valamire), végére jár (valaminek), kitud, rájön, megfejt, megold, megállapít, tisztáz

megsimogat

ige
 • megcirógat, megcirókáz (tájnyelvi), megsíkogat (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megver, elpüföl (bizalmas), elpáhol (bizalmas), eltángál (bizalmas)

metszett

melléknév
 • csiszolt, gravírozott (idegen), vésett

borsó

főnév
 • (tájnyelvi): bab
 • (szleng): csikló

pápa

főnév
 • őszentsége, szentatya, egyházfő, pontifex maximus (idegen), Róma püspöke, Péter utóda

nyomda

főnév
 • nyomdászműhely, officina (régies)

megalvad

ige
 • megalszik, megdermed, koagulál (idegen), megszilárdul, besűrűsödik

magaslat

főnév
 • emelkedés, kiemelkedés, csúcs, hegy, domb, halom, dűne, földhát, bérc (választékos)

megindító

melléknév
 • megható, érzelmes, megrendítő, megkapó, megrázó, megragadó, elérzékenyítő, hatásos, szívhez szóló, szívet tépő, szívfacsaró, szívbe markoló (választékos), szívszaggató (választékos), szívfájdító, megkönnyeztető, könnyfakasztó (választékos), megejtő, felzaklató, magával ragadó, borzongató, szózatos (régies)
 • hatásvadász, könnyfacsaró, érzelgős, csöpögős (bizalmas)

nyársonsült

főnév
 • zsiványpecsenye, saslik, rablóhús
 • grillpecsenye

megebédel

ige
 • elebédez (tájnyelvi), megebédezik (tájnyelvi)

lángol

ige
 • ég, lobog, lángokban áll, langallik (tájnyelvi)
 • világít, fényt vet
 • (nap): tűz, tüzel
 • kipirul, hevül
 • ragyog
 • rajong, lelkesedik

meglágyít

ige
 • főz, puhít, megpuhít
 • gyúr, hajlít, porhanyít, megolvaszt, elolvaszt, megereszt
 • megenyhít, megindít, elérzékenyít, meghat, elerőtlenít, lecsendesít, elernyeszt (választékos)

nyitány

főnév
 • bevezetés, előjáték, prelűd (idegen), prelúdium (idegen), ouverture (szaknyelvi), introdukció (régies)
 • előkészület