somfordál szinonimái

ige
 • sompolyog, oson, oldalog, kullog, sullong (tájnyelvi), somporgyál (tájnyelvi) Sz: oldalaz, mint amelyik kutya botot lát
 • ólálkodik, settenkedik, sündörög

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

güzü

főnév
 • güzüegér
 • buzgómócsing (szleng), stréber (bizalmas)

állástalan

melléknév
 • állás nélküli, munkanélküli, munkátlan, dologtalan, kallódó, facér (bizalmas) Sz: maga ura, senkinek sem parancsol; pénztáros az ingyenuszodában (szleng)
 • (tájnyelvi): formátlan, ormótlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a somfordál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

savó

főnév
 • író, emők (régies)

rábizonyít

ige
 • bebizonyít, beigazol, rárak (régies), rásüt

prés

főnév
 • sajtó, satu

pallér

főnév
 • építőmester, kőműves, építésvezető, felvigyázó, felügyelő, előmunkás, munkavezető

síkság

főnév
 • sík vidék, sík, alföld, róna, rónaság, lapály (választékos)
 • puszta

szarkasztikus

melléknév
 • gúnyos, gunyoros, csúfondáros, rosszmájú, rosszindulatú, epés, csípős, éles, metsző, fullánkos, kaján, szatirikus, maliciózus

odaillő

melléknév
 • odavaló, hozzáillő, beleillő
 • helyénvaló, találó, alkalomszerű, alkalmas, szalonképes, adekvát, megfelelő, helyes, ildomos (választékos)

nyitány

főnév
 • bevezetés, előjáték, prelűd (idegen), prelúdium (idegen), ouverture (szaknyelvi), introdukció (régies)
 • előkészület

lesüt

ige
 • (húst): megsüt, megpirít
 • elkészít
 • (nap): lebarnít, lefog (bizalmas), lekap (bizalmas)
 • (szemet): lehuny, becsuk

organikus

melléknév
 • szerves
 • szervi, szomatikus, testi

szelelőlyuk

főnév
 • léleklyuk, szellőzőnyílás
 • légakna, szellőzőakna, kürtő

szobafestő

főnév
 • mázoló, piktor (régies)

grádics

főnév
 • (régies): garádics (régies), lépcső, lépcsőfok, fok

ülep

főnév
 • (durva): far, fenék, segg (durva), ülőgumó (tréfás), alfél, hátsó, tompor, funduska (tájnyelvi), totyak (tájnyelvi), sejhaj (bizalmas), popsi (bizalmas), popó, altáj, bula (szleng), zsityó (szleng), kuffer, valag (durva), ület (régies)

tétlenkedik

ige
 • henyél, lustálkodik, tesped, heverészik, heverész, ténfereg, ácsorog, lézeng, lődörög, cselleng, lötyög (bizalmas), lazsál (bizalmas), malmozik (bizalmas), komótizál (régies), csügg-lóg (tájnyelvi), lesped (tájnyelvi), döglik (durva) Sz: lopja az időt; lopja a napot; lógatja a lábát

sorfal

főnév
 • kordon, őrvonal, emberfal
 • spalír (szaknyelvi)

sark

főnév
 • sarkvidék, pólus (szaknyelvi)
 • sarok, szöglet
 • csúcs, hegy, vég

szakács

főnév
 • konyhamester, ínyesmester, bukatár (tájnyelvi)
 • hadtápos (szaknyelvi), konyhás (szleng)
 • kukta

termálfürdő

főnév
 • melegfürdő, gyógyfürdő, hévíz (régies), hévfürdő (régies)

sportpálya

főnév
 • pálya, aréna, küzdőtér, sporttelep
 • stadion

ragyogás

főnév
 • csillogás, tündöklés, szikrázás, sugárzás, verőfény, fényűzés, sziporkázás, fényelgés (régies), glanc (bizalmas), ragyogvány (régies)
 • fény, pompa, hivalkodás, nagyság, dicsőség
 • napsütés, fényesség, káprázat

szamár II.

melléknév, főnév
 • ostoba, tökkelütött (bizalmas), balek, bikfic (tájnyelvi), ökör, tökfilkó, oktondi

testőrség

főnév
 • testőrcsapat, gárda (régies), kíséret