mennydörög szinonimái

ige
 • zeng, dörög, morajlik, égzeng (tájnyelvi), dübörög Sz: hömbörgetik a hordót; odafönn kugliznak az angyalok; Szent Péter kuglizik; szól már a nagybőgő (tájnyelvi)
 • veszekedik, harsog, szitkozódik, átkozódik, gyalázkodik, vitatkozik, káromkodik, ordít, üvölt, kiabál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fogad

ige
 • (valahova valakit): befogad, bevesz, felvesz, beenged
 • rendelkezésre áll, vár, vendégül lát
 • lát (valahogyan), üdvözöl
 • rendel
 • (valamivé): tesz, avat, nyilvánít
 • (valakit, valamit): felfogad, szegődtet, szerződtet, igénybe vesz
 • megfogad, tudomásul vesz
 • ígér, megígér, esküszik, fogadalmat tesz, szavát adja
 • fogadást köt, tippel

rejteget

ige
 • dugdos, rejt, dugdal (régies), zsugorgat, bújtat, duggat (tájnyelvi), regget (tájnyelvi)
 • eltitkol, takargat, palástol, kendőz, álcáz, leplez, fedez
 • elhallgat(bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mennydörög szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megtart

ige
 • elbír, megbír
 • megőriz, fenntart, rezervál, megóv, megvéd
 • magában tart, elhallgat, eltitkol
 • teljesít, végrehajt, áll, bevált, betart, alkalmazkodik
 • éltet, életben tart
 • megül, megünnepel, megemlékezik, megrendez
 • megszentel
 • elvégez, véghezvisz
 • (régies): visszatart, feltartóztat, lekötve tart

manapság

határozószó
 • most, mostanság, mostanában, napjainkban, jelenleg, ma, újabban, ez idő szerint, manap (tájnyelvi)

lőszer

főnév
 • töltény, muníció (szaknyelvi), patron, töltés (régies), töltet (régies), tűzszer (régies), lövegtöltény (régies), lövet (régies), hadianyag, lóding (régies), ólomtarhonya (szleng), meggymag (szleng)

lajstrom

főnév
 • jegyzék, lista, felsorolás, regiszter, névsor, címjegyzék, szillabus (régies), katalógus, mutató, leltár, árjegyzék, nyilvántartás, kartoték

melléktermék

főnév
 • hulladékanyag, hulladék, maradék, szemét

munkanélküli

melléknév
 • állástalan, dologtalan, tétlen, munkátlan, munkakerülő
 • semmittevő, lusta, rest, henye

komor

melléknév
 • rosszkedvű, mogorva, morózus, morcos, mord, búvalbélelt, búskomor, lehangolt, deprimált, levert, gondterhes, örömtelen, kedvetlen, zsémbes, haragos, mérges, szigorú Sz: talán csalánra vizelt
 • barátságtalan, rideg, zord, kietlen, borús, borongós, felhős, gyászos, nyomott, nyomasztó, vészjósló, baljós, sötét

kivéd

ige
 • elhárít, felfog, paríroz (régies), meghiúsít, feltartóztat, leszerel, megfékez, visszaver, megakadályoz, elkerül (valamit), útját állja (valaminek), hatástalanít

heveskedik

ige
 • indulatoskodik, szenvedélyeskedik, felháborodik, hirtelenkedik, fellobban, haragra lobban, felfortyan (választékos), elragadtatja magát, dühbe gurul, dühöng, tüzeskedik

kotrógép

főnév
 • kotró, ásógép, markoló, exkavátor (idegen), szkréper (idegen), bagger (szaknyelvi)

nadír

főnév
 • (szaknyelvi): talppont, mélypont

nyelvtörő

főnév
 • nyelvgyötrő, nyelvtornázó (régies)

csúfondáros

melléknév
 • kárörvendő, rosszmájú, gúnyos, gunyoros, kötekedő, évődő, incselkedő, kihívó, fullánkos (megjegyzés), csípős, ironikus, szatirikus, cinikus, lekicsinylő, kaján, szúrós, epés, harapós, gonoszkodó, fanyar, maliciózus, szarkasztikus (választékos)
 • (tájnyelvi): csúnya, csúf, rút, ronda

ragyogás

főnév
 • csillogás, tündöklés, szikrázás, sugárzás, verőfény, fényűzés, sziporkázás, fényelgés (régies), glanc (bizalmas), ragyogvány (régies)
 • fény, pompa, hivalkodás, nagyság, dicsőség
 • napsütés, fényesség, káprázat

pályaudvar

főnév
 • vasútállomás, állomás, megállóhely, fejállomás (szaknyelvi), pályafő (régies)
 • vasúti épület, állomásépület, indóház (régies)

mérce

főnév
 • mérőeszköz, mérőműszer, mérőedény, mérőléc, mérőrúd, mérővessző, colstok, méterrúd, méter, szintmérő, vízállásjelző, vízállásmérő, ugrómérce, kitűzőrúd
 • (régies): mérő, gabonamérték
 • mérték, igény, követelmény, szint, kánon (szaknyelvi), norma, etalon (szaknyelvi)

megszívlel

ige
 • megfogad, fontolóra vesz, követ

molesztál

ige
 • zaklat, háborgat, zavar, kellemetlenkedik, feltart, gyötör, üldöz, zargat (bizalmas), szekíroz (bizalmas), szekál (bizalmas), piszkál, bosszant, idegesít, abajgat, vegzál (régies), buzerál (szleng)
 • rátámad, kikezd (valakivel), megkörnyékez, erőszakoskodik (valakivel)

ösztöndíj

főnév
 • stipendium (régies)

métely

főnév
 • szőrféreg (tájnyelvi)
 • mételykór
 • betegség, kór
 • ragály, kontagium (idegen), járvány, kontamináció (szaknyelvi)

mása

főnév
 • (valakinek): hasonmás, alteregó (idegen)
 • másolat, utánzat, kópia, képmás

motoros

főnév
 • motorvezető, motorkerékpáros, motorbiciklista (bizalmas)
 • járőr, motoregér (szleng)
 • motoros hajó, motorcsónak

pallér

főnév
 • építőmester, kőműves, építésvezető, felvigyázó, felügyelő, előmunkás, munkavezető