megkegyelmez1 szinonimái

ige
 • megbocsát, megkönyörül, kegyelmet gyakorol, irgalmaz, feloldoz, elnéz, könyörül, pardoníroz (régies), szemet huny, fátylat borít rá
 • életben hagy, megkímél

megkegyelmez2 szinonimái

ige
 • (tájnyelvi): önöz, magáz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cuppog

ige
 • szortyog, tocsog, locsog, vartyog (tájnyelvi), csemcseg (tájnyelvi), csicsog (tájnyelvi), laspog (tájnyelvi), lepcseg (tájnyelvi)

kitörik

ige
 • eltörik, (ablak) betörik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megkegyelmez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megcsúszik

ige
 • elcsúszik, megcsusszan, csuszamlik, megsikamlik (tájnyelvi)
 • megsuvad (tájnyelvi), megfarol

leigáz

ige
 • meghódít, elfoglal, meghódoltat, felülkerekedik, alávet, gyarmatosít
 • elnyom, megfékez, lever, legyőz, megszáll Sz: szolgaságra vet; elismerteti uralmát; igába fog; rabigába hajt; rabláncra fűz; iga alá hajt; uralma alá kényszerít

leányvállalat

főnév
 • fiók, fiókrészleg, filiálé (régies), filia (idegen)

kotródik

ige
 • elfut, elszalad, elhordja az irháját, eliszkol, eltakarodik, tisztul (bizalmas), tágul (szleng), vakarodik (tájnyelvi) Sz: nyomja a levegőt

megháborodik

ige
 • megzavarodik, meggabalyodik, meghibban, meghabarodik (tájnyelvi), megbolondul, meghőbörödik (tájnyelvi), eszét veszti, megőrül, megparasztul (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): felfordul (gyomor), émelyeg

mellékesen

határozószó
 • mellesleg, közbevetőleg, odavetőleg (választékos), per tangentem (idegen), érintőlegesen, en passant (idegen)

visszanyer

ige
 • visszaszerez, visszavesz, rekuperál (idegen), visszafoglal
 • visszakap

kiír

ige
 • kijegyez, kimásol, kifirkant, jegyzetel, kivonatol
 • ollóz
 • betűkkel leír
 • (írásjelet) kitesz
 • meghirdet, közread, közzétesz, kitűz
 • munkaképtelennek nyilvánít, betegállományba vesz, táppénzre vesz
 • munkaképesnek nyilvánít
 • besoroz (tájnyelvi)
 • (kiír magából vmit): megír, megörökít

kidagad

ige
 • kidomborodik, kitüremlik, felpuffad, kidudorodik, felpúposodik, kidegeszedik (tájnyelvi)
 • kinő, kinyomul
 • (szem): kidülled, kigúvad, kimered, kiül (tájnyelvi)

halad

ige
 • előbbre jut, megy, tart (valahová), progrediál (idegen)
 • múlik, telik, folyik, pereg, tűnik
 • húzódik (valamerre), visz, vezet, nyílik, irányul
 • alakul, sikerül, intéződik, fejlődik, boldogul, érvényesül
 • túljut

kiradíroz

ige
 • kitöröl, kidörzsöl, kigumiz (tájnyelvi), kivakar, levakar, eltávolít, töröl, deleál

mennydörög

ige
 • zeng, dörög, morajlik, égzeng (tájnyelvi), dübörög Sz: hömbörgetik a hordót; odafönn kugliznak az angyalok; Szent Péter kuglizik; szól már a nagybőgő (tájnyelvi)
 • veszekedik, harsog, szitkozódik, átkozódik, gyalázkodik, vitatkozik, káromkodik, ordít, üvölt, kiabál

munkakedv

főnév
 • tennivágyás, tettrekészség, buzgóság, ügybuzgalom, munkaláz, hév(tréfás)

ceruza

főnév
 • plajbász (bizalmas), firkafa (szleng), cerka (bizalmas), íróka (tájnyelvi), irón (régies), íróvessző (régies), palavessző (régies)
 • (szleng): hímvessző, fütyi (bizalmas)

petíció

főnév
 • fellebbezés, tiltakozás
 • folyamodvány, felterjesztés, kérvény, kérelem, kérés, beadvány, követelés, panasz, kereset (szaknyelvi), instancia (idegen)

orja

főnév
 • sertésgerinc

megkeseredik

ige
 • megromlik, megavasodik, élvezhetetlenné válik
 • elkeseredik, csalódik, örömtelenné válik

megbocsáthatatlan

melléknév
 • jóvátehetetlen, menthetetlen, védhetetlen, igazolhatatlan, tarthatatlan
 • súlyos, halálos

megtakarít

ige
 • félretesz, összegyűjt, összerak, összespórol, felhalmoz, összekuporgat, összekapar (bizalmas), összegüzül (bizalmas), félrerak, tartalékol, eltesz, megspórol (bizalmas), rezervál (bizalmas)
 • (tájnyelvi): megtisztít, megpucol (bizalmas)

oltalom

főnév
 • védelem, menedék, pártfogás, oltalmazás, védelmezés, segedelem (régies), istápolás, mentsvár, pajzs, védőszárny, égisz (választékos), támasz, támogatás, patronátus (régies)
 • hajlék, fedél, tető, menedékhely, menedék, palládium (régies)

megnagyít

ige
 • növel, kitágít, kibővít, kiszélesít, megnagyobbít, kiterjeszt, felnagyít, feltupíroz (bizalmas)

lelkű

melléknév
 • szívű, lelkületű, vérmérsékletű, egyéniségű, mentalitású

megvált

ige
 • megvesz, megvásárol
 • felszabadít, felment, megszabadít, szabaddá tesz
 • váltságot szerez, üdvösséget szerez, üdvözít, jóvátesz

ordítozik

ige
 • kiáltozik, lármázik, hangoskodik, ricsajozik, ordibál, üvöltözik
 • veszekedik, perlekedik