korlátlan szinonimái

melléknév
 • akadálytalan, gáttalan, féktelen
 • abszolút, abszolutisztikus, teljes, önkényes, önkényúri, tökéletes, feltétlen, totális, mindenható
 • szuverén, független, önálló
 • határtalan, végtelen, kifogyhatatlan, kiapadhatatlan, kimeríthetetlen, roppant, óriási, hatalmas, mérhetetlen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jelent

ige
 • közöl, hírül ad, megmond, értesít, tudat, tudomásra hoz, tudósít, informál, referál, beszámol, számot ad
 • jelez, utal (valamire), rámutat
 • képvisel, jelöl, ábrázol, jelképez, kifejez, szimbolizál, vall (valamiről), értelme van, szól
 • számít (valakinek), tesz, ér

dicséret

főnév
 • elismerés, méltatás, bók, áradozás, dicsőítés, dics (régies), dicshimnusz, magasztalás, tömjénezés, dicsériáda (tréfás), dicsi (szleng)
 • ének (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a korlátlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kivilágít

ige
 • átfénylik, kiszűrődik, kitűz, kisüt
 • fénybe borít, illuminál (választékos), kivilágosít (régies)

kereskedelem

főnév
 • kereskedés, kereskedőség
 • áruforgalom, árucsere, csereüzlet, üzlet, ügylet, csereforgalom, adásvétel, üzletelés (bizalmas), biznisz (idegen)

kegyelmed

névmás
 • (régies): kigyelmed, kelmed, kend, kéd, maga

irt

ige
 • pusztít, elpusztít, eltávolít, gyilkol, öl, megsemmisít, kiszaggat, kivág, nyes (régies), vagdal (régies)
 • megszüntet

koncert

főnév
 • hangverseny
 • (szaknyelvi): versenymű, zenemű

kuglizik

ige
 • tekézik

templomszolga

főnév
 • egyházfi, sekrestyés, egyházszolga, céhmester (tájnyelvi)
 • harangozó
 • samesz (szaknyelvi)

hírharang1

főnév
 • (pejoratív): szószatyor, pletykafészek, rémhírterjesztő, hírvivő, falu szája, szószátyár, hírmondó

helyzetkép

főnév
 • helyzetrajz, helyzetismertetés, helyzetjelentés
 • áttekintés

farzseb

főnév
 • hátsó zseb

hosszában

határozószó
 • mentén, mentében, hosszirányban, hosszant, folytában, mellett, elejétől utójáig, elejétől végéig, háthosszában (tájnyelvi)

különféle

melléknév
 • különböző, különbözőféle, más-más, mindenféle, többféle, sokrétű, sokféle, vegyes, eltérő, elütő, kevert, kisebb-nagyobb, apróbb-nagyobb, változatos, másnemű, különnemű, sokoldalú, összetett, komplex (idegen), sokrészű, különb-különb (régies)

lelkiismeretesség

főnév
 • becsületesség, pontosság, megbízhatóság, kötelességtudás, gondosság, alaposság, korrektség, precizitás, szótartás (tájnyelvi), jólelkűség, igazlelkűség

alumínium

főnév
 • magyar ezüst (régies)

monda

főnév
 • elbeszélés, rege, történet, legenda, história, mese

meghívás

főnév
 • invitálás (idegen), vendéglátás, megvendégelés, vendégség, szíveslátás
 • felkérés, utasítás, intés (régies), intimátum (régies)

kormányos

főnév
 • navigátor (idegen)
 • kalauz (régies)

kivallat

ige
 • kifaggat, kikérdez

közeg

főnév
 • hatósági ember
 • rendőr, hekus (szleng), zsaru (szleng), zsernyák (szleng), jard (szleng), józsi (szleng)

megfizet

ige
 • megad, kiegyenlít, kifizet, visszaad, visszafizet, megtérít, visszatérít, letörleszt, kvittel (idegen), kompenzál
 • díjaz, honorál, meghálál, viszonoz, gratifikál (régies)
 • megveszteget, lepénzel, megken (szleng), lefizet, felbérel, korrumpál (idegen), megvásárol, megvesz
 • (valamiért): lakol, meglakol, megbűnhődik, megszenved, pórul jár, megkeserül
 • (valakinek): megtorol, bosszút áll, megbosszul, visszavág

kölni, kölnivíz

főnév
 • illatszer, parfüm, toalettvíz, otkolon (régies), szagos víz (tájnyelvi), rózsavíz (tájnyelvi), egy kis jószagú (tájnyelvi)

késlekedik

ige
 • késik, elmarad, késedelmeskedik, piszmog, ányorog (tájnyelvi), csóráz-móráz (tájnyelvi), húz-halaszt, késlődik (tájnyelvi), tétováz, totojáz, halaszt

közös II.

főnév
 • közvagyon, közös vagyon, köztulajdon, közös szerzemény
 • (bizalmas): termelőszövetkezet, téesz (bizalmas)

meghat

ige
 • megindít, megillet, megérint, elérzékenyít, meglágyít, ellágyít, könnyekre indít, szívébe markol (valakinek), afficiál (régies)
 • hatást gyakorol (valakire), megfog, megkap (bizalmas), megmozgat, megrendít, felkavar, részvétet kelt (valakiben), felzaklat, feldúl (választékos), megráz (választékos), emocionál (idegen)
 • elbűvöl