penicilus szinonimái

főnév
 • (régies): tollkés, zsebkés, bicska

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

éjjeli II.

főnév
 • éjjeliedény, bili (bizalmas), serbli (bizalmas), bimbi (tájnyelvi)

húzódás

főnév
 • vonódás
 • vonulás, nyomulás
 • ínrándulás, sérülés
 • vonzódás
 • húzódozás, idegenkedés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a penicilus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

papa

főnév
 • apa, édesapa, atya (választékos), apuka, apuci (bizalmas), papi (bizalmas), apus (bizalmas), papus (bizalmas), papuska (bizalmas), apóca (bizalmas), apácska, fater (szleng)
 • nagyapa, nagypapa, nagypapi (bizalmas), nagyapi (bizalmas), nagyatya, nagyapó, nagytata (bizalmas), papi (bizalmas), ópapa (tájnyelvi), apócska (tájnyelvi)
 • (szleng): öregember, öregapó, tata (bizalmas), apó

obskúrus

melléknév
 • (választékos): gyanús, kétes, bizonytalan, vitás
 • rejtélyes, titokzatos, talányos, enigmatikus (idegen)
 • homályos, ködös, zavaros, kusza, zagyva, összevissza, pontatlan, érthetetlen, értelmetlen, összefüggéstelen
 • ismeretlen, név nélküli

nyegle

melléknév
 • hányaveti, hetyke, kérkedő, dicsekvő, öntelt, önhitt, pimasz, szemtelen, fennhéjázó
 • udvariatlan, figyelmetlen
 • (régies): csaló, csalárd, himpellér, sarlatán

mohamedán

melléknév
 • muzulmán, moszlim, iszlám, izmaelita (régies)
 • igazhitű
 • pogány

passzol

ige
 • (szaknyelvi): (labdát) továbbít, lead
 • (bizalmas): odaad, átad, átnyújt, továbbít

proletariátus

főnév
 • munkásosztály

megmozdulás

főnév
 • megindulás, belendülés
 • akció, támadás, játék
 • felkelés, felbolydulás, tüntetés, sztrájk, népgyűlés, demonstráció, forrongás, zavargás

meghülyül

ige
 • (durva): meghibban, bedilizik (bizalmas), elmegy az esze, eltompul, meggárgyul (tájnyelvi), megkukul (bizalmas)

kinnlevőség

főnév
 • követelés, tartozás, hitel, hátralék

megszöktet

ige
 • kiszabadít, kiment, megléptet (szleng), elszöktet, kiszöktet
 • (lányt): elrabol, elragad

ráadásul

határozószó
 • ráadásként, ráadásképpen, ráadásképp, azonkívül, azonfelül, amellett, ezenkívül, ezenfelül, méghozzá, még, mindehhez, sőt, továbbá, másfelől, mi több, valamint, tetejében, hegyibe (tájnyelvi), hegyébe (tájnyelvi), plusz (bizalmas)

részletes

melléknév
 • részletező, aprólékos, tételes, minuciózus (idegen), tüzetes, átfogó, alapos, beható, részletezett, részletekbe menő, mindent felölelő, terjedelmes, kimerítő, bőséges, lelkiismeretes

faggyú

főnév
 • zsír, zsiradék, háj, sebum (idegen)
 • kenőcs

szükséges

melléknév
 • kellő, kívánatos, indokolt, muszáj, helyénvaló, elengedhetetlen, nélkülözhetetlen, elkerülhetetlen, óhatatlan, elmaradhatatlan, szükségszerű, szükségképpeni
 • fontos, létfontosságú

szakadozott

melléknév
 • rongyos, cafatos (tájnyelvi), elnyűtt, lyukas, feslett, toprongyos, topis (szleng), foszlányokban lógó, foszladozó, foszláncos (tájnyelvi), ütött-kopott, tépett, viselt, elmállott, rojtos, kafac (tájnyelvi), lafanc (tájnyelvi)
 • szaggatott, akadozó

pénzember

főnév
 • bankár, bankvezér (régies), bankigazgató

pályamester

főnév
 • pályagondnok
 • gyepmester
 • pályaőr, pályafelvigyázó, vasúti felvigyázó

popularizál

főnév
 • (régies): népszerűsít

süsü2

melléknév
 • együgyű, bolondos, habókos, félkegyelmű, félnótás, hülye, idióta, ostoba, buta

pici I.

melléknév
 • picuri, pirinyó, parányi, tupsi (tájnyelvi), apró, kicsiny, pöttöm, pilinkó (régies), popotyi (tájnyelvi), picurkó, icipici, icurka-picurka, icike-picike, icinke-picinke, pinduri, pindurka, indurka (tájnyelvi), kicsi, filigrán
 • némi, egy kevés

odavág

ige
 • nekivág, hozzávág, rácsap, nekilök, levág, odaken (bizalmas), odamázol (szleng), lecsap, sutba vág
 • odaüt, odasújt (választékos), odateremt, odacsap, odasóz (bizalmas), odarittyent (tájnyelvi), odakuttyant (tájnyelvi)
 • odamond, visszavág, ízibe megfelel (valakinek), csipdes (bizalmas)(bizalmas)
 • (tájnyelvi): odakacsint, odanéz

pörge

melléknév
 • kunkorodó, kukora (tájnyelvi), csavarodó, kunkori, göjdörödő, kajla (tájnyelvi)
 • perdülő, pörgő, forgó
 • gyors, szapora, élénk

szájas

melléknév
 • nagyszájú, lármás, nagyhangú, szájaskodó, nyelves, csatítós (tájnyelvi), penzsi (tájnyelvi), bőbeszédű, pletykázó, szájbérc (tájnyelvi) Sz: olyan szája van, megesne benne a csengeri baromvásár
 • feleselő, pimasz, szemtelen, veszekedős, tapsiszájú