nevezett szinonimái

melléknév
 • említett, címzett, szóban forgó, szólított
 • felsorolt
 • alulírott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

legördül

ige
 • leereszkedik, lemegy, leszalad, leszáll
 • legurul, lehengeredik, legörög
 • lecsúszik

vértanúság

főnév
 • mártíromság
 • vértanúhalál, mártírhalál, mártírium (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nevezett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nagymise

főnév
 • énekes mise, szagosmise (tájnyelvi), öregmise (tájnyelvi)

megtiszteltetés

főnév
 • tisztesség, dekórum (régies), kitüntetés, dicsőség, elismerés, megbecsülés

megpuhít

ige
 • megpárol, megköveszt (tájnyelvi), meglágyít, megfőz, megabárol (tájnyelvi), abál, megfonnyóz (tájnyelvi)
 • (bizalmas): megdolgoz (bizalmas), meggyőz, meggyúr (bizalmas), betör, rávesz, rábír, megtör, megengesztel, megindít
 • (bizalmas): megver, elver, elagyabugyál, ad (valakinek), megdolgoz (bizalmas)

malter

főnév
 • habarcs, vakolat

nélkülözhető

melléknév
 • fölösleges, fölös, szükségtelen, létszámfeletti, haszontalan, hasznavehetetlen, hiábavaló, kéretlen, nem kívánt, hívatlan, mellőzhető, elhagyható, pótolható, lényegtelen, esetleges, járulékos, mellékes, indokolatlan

oltár

főnév
 • úrasztal

látszólagos

melléknév
 • színlelt, formális, mondvacsinált, színleges (régies), névleges, fiktív, tetsző (régies)
 • képzelt, vélt, illuzórikus, kimerikus (idegen), kvázi (bizalmas), virtuális (idegen)

kvázi I.

határozószó
 • szinte, mintegy, majdnem, csaknem, látszólag, úgyszólván, körülbelül, megközelítőleg

ismerős

melléknév
 • megszokott, szokásos, otthonos, ismert
 • baráti
 • (valamiben): hozzáértő, jártas, verzátus

lehorgaszt

ige
 • leszeg, lehajt, lesuny

országnagy

főnév
 • főnemes, főúr, zászlósúr (régies)
 • bán
 • nádor
 • országbíró

összezár

ige
 • (valakit valakivel): összecsuk, összeszorít
 • (valakit valakivel): összecsuk, összezsúfol, bezsúfol

élcsapat

főnév
 • élgárda, élboly, élmezőny, előőrs, avantgárd (régies), előhad, elővéd

serkentő I.

melléknév
 • buzdító, bátorító, biztató, lelkesítő, ösztönző, ösztökélő
 • stimuláló, élénkítő, izgató, előmozdító, motiváló
 • doppingszer, ajzószer, izgatószer

ráborul

ige
 • ráömlik, kiömlik, rázúdul, rászakad, ráfolyik, rácsorog, rácsurog
 • ráhajol, rádől, ráesik, ránehezedik, rátámaszkodik, ráfekszik, ráterül, ráhajlik (régies)

névtelen

melléknév
 • ismeretlen, nevetlen, anonim, név nélküli, nevesincs
 • megnevezetlen, kimondatlan, elhallgatott
 • jelentéktelen, közönséges, átlagos, hétköznapi, szürke

nagybetű

főnév
 • verzális (szaknyelvi), verzál (szaknyelvi), kapitális (szaknyelvi), nagy kezdőbetű

obskúrus

melléknév
 • (választékos): gyanús, kétes, bizonytalan, vitás
 • rejtélyes, titokzatos, talányos, enigmatikus (idegen)
 • homályos, ködös, zavaros, kusza, zagyva, összevissza, pontatlan, érthetetlen, értelmetlen, összefüggéstelen
 • ismeretlen, név nélküli

publikál

ige
 • kiad, közzétesz, közread, nyilvánosságra hoz, megjelentet, kinyomtat, leközöl, közöl
 • kihirdet

nyal

ige
 • végigsimít, végighúz
 • (láng, tűz) nyaldos
 • (bizalmas): megmosdat, kicsinosít
 • csókolgat, nyal-fal
 • (szleng): hízeleg, hajlong, alázatoskodik, csúszik-mászik, törleszkedik, nyalizik (bizalmas), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas), pedálozik (szleng)

megvillan

ige
 • megcsillan, felcsillan, felvillan, megraggyan (tájnyelvi)
 • (gondolat): felötlik, eszébe ötlik (valakinek)

ódium

főnév
 • (választékos): bosszúság, kellemetlenség, harag, ellenérzés, gyűlölet

ráakad

ige
 • rátapad, ráragad, beleakad, beleragad
 • megtalál, rátalál, rábukkan, felfedez, felkutat, belebotlik, szembekerül, meglel, föllel (régies)