olykor szinonimái

határozószó
 • néha, alkalomadtán, némelykor, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, időnként, elvétve

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kopogtat

ige
 • vizsgál, meghallgat, hallgatózik
 • kopog, ír, gépel, pötyög (bizalmas)
 • kalapál
 • kopog, zörget, kocogtat

legény

főnév
 • fiatalember, fiú, fickó, fi (régies), hímfi (régies), ifjú, siheder, suhanc, süvölvény, suttyó, kolop (régies), ficsúr (régies), burs (idegen), cánkó (tájnyelvi), fattyú (tájnyelvi)
 • nőtlen
 • iparossegéd, inas, segéd, mesterlegény, boy (idegen)
 • szolga
 • tisztiszolga, csicskás (régies), pucer (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a olykor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyomul

ige
 • halad, hatol, ér, megy, jut
 • érvényesül
 • ömlik, özönlik, tódul, hömpölyög
 • tolakodik, toszul (tájnyelvi), tolakszik, tülekedik, nyomakszik, préselődik, könyököl
 • (szleng): küzd, hajt, törtet (pejoratív)
 • tért hódít, divatossá válik

mivelhogy

kötőszó
 • mert, minthogy, miérthogy, mivel

meszel

ige
 • bemeszel, sikárol (tájnyelvi), fehérít
 • (szleng): stoppol (szleng), leint, megállít

meghoz

ige
 • elhoz, visszahoz, idehoz, hazahoz, átad, átnyújt, kézbesít
 • előidéz, okoz, kivált
 • eredményez, eredménnyel jár, vezet (valamihez)
 • gyümölcsözik, megterem
 • megalkot, kimond, létrehoz
 • vállal
 • (tájnyelvi): megad, megfizet, visszaad
 • (régies): tudósít, tudtul ad

ódivatú

melléknév
 • divatjamúlt, ómódi, ódon, avult, régimódi, régies, hajdani, régi vágású, azelőtti, idejétmúlt, elavult, elévült, túlhaladott, ósdi, avítt, maradi, özönvíz előtti, kivénhedt

összeolvaszt

ige
 • összevegyít, ötvöz
 • egybeolvaszt, egybeforraszt, egyesít, összevon

levonás

főnév
 • csökkentés, leírás, megnyirbálás (bizalmas), leszámítás, visszatartás, diminúció (idegen)

lépked

ige
 • lép, lépdel, lépeget, lépik (tájnyelvi), megy, jár, ballag, ballagdál (tájnyelvi), battyog, slattyog (bizalmas), bandukol, baktat, cammog

kantin

főnév
 • büfé
 • étkezde, menza, kajálda (szleng)
 • vegyesbolt

magasság

főnév
 • testmagasság, testhossz, nagyság, termet
 • égbolt, ég, menny, mennybolt, magas, világűr

pác

főnév
 • páclé, szósz, csáva, csávázólé, cserzőlé
 • baj, kellemetlenség, slamasztika, szorult helyzet, kutyaszorító, kulimász (bizalmas), lekvár (szleng)

pici II.

főnév
 • csöppség, apróság, baba, csecsemő, újszülött, kisded, kisgyermek

eloszt

ige
 • feloszt, szétoszt, kioszt, osztályoz, adagol, kiadagol, megfelez, felparcelláz, kiporcióz, elosztályoz (tájnyelvi), elarányoz (tájnyelvi)
 • ütemez

szakosít

ige
 • specializál, képez, szakképesítést ad
 • (szaknyelvi): szortíroz (bizalmas), szétválogat, szelektál

rezsi

főnév
 • rezsiköltség, üzemköltség, fenntartási költség

onanizálás

főnév
 • önkielégítés, onánia (szaknyelvi), maszturbáció (szaknyelvi), maszturbálás (szaknyelvi), fürge ujjak öt perce (tréfás), (férfié) zsebhoki (tréfás), (férfié) rejsz (szleng), (férfié) rejszolás (szleng)

nyolcéves

melléknév
 • nyolcesztendős, nyolcadfű (jószág) (tájnyelvi)

őrizkedik

ige
 • (valamitől): óvakodik, körültekint, elkerül, kerül, mellőz, menekül
 • tartózkodik, távol tartja magát, megtartóztatja magát

repülőszerencsétlens

főnév
 • légi katasztrófa

ostorcsapás

főnév
 • korbácsütés

morál

főnév
 • erkölcs, (erkölcsi) szabály
 • erkölcstan, etika

összecsuklik

ige
 • megroggyan, behajlik
 • összeesik, összeroskad, összerogy, összedől, összeroggyan, összeroppan, összeomlik, leomol
 • elalél, elájul, eszméletét veszti, bekómál, kollabál (idegen), elerőtlenedik, elnehezül (tájnyelvi), ledübben (tájnyelvi), elhal (tájnyelvi)

revü

főnév
 • (régies): folyóirat, képeslap, magazin
 • operett