ostorcsapás szinonimái

főnév
 • korbácsütés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cirpel

ige
 • ciripel, prücsköl (tájnyelvi), hegedül, trityeg (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ostorcsapás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odaígér

ige
 • elígér, odaad, átenged, kilátásba helyez

mosdótál

főnév
 • lavór (bizalmas), mosdócsésze, kézmosó

mindenhonnan

határozószó
 • mindenünnen, mindenünnét (tájnyelvi), mindenfelől

megküzd

ige
 • kiáll, összecsap, megbirkózik, megmérkőzik, megverekedik, szembeszáll, szembehelyezkedik, megütközik, összeméri az erejét, egymásnak ront, versenyre kel, megverekszik

olykor

határozószó
 • néha, alkalomadtán, némelykor, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, időnként, elvétve

özön I.

melléknév
 • túláradó, özönlő
 • (tájnyelvi): töméntelen, tömérdek, sok, rengeteg, tenger, tengernyi, tenger sok

lovász

főnév
 • istállószolga, lóápoló, lógondozó, lovászlegény
 • zsoké

létszükséglet

főnév
 • életszükséglet, létfeltétel, életfeltétel
 • életkérdés, élet-halál kérdése, kulcskérdés, kardinális kérdés, létkérdés

káros

melléknév
 • ártalmas, ártó, romboló, pusztító, romlasztó hatású, veszedelmes, átkozott (régies)
 • kártékony, hátrányos, egészségtelen, gyilkos
 • (régies): károsult, kárvallott

manifesztum

főnév
 • kiáltvány, nyilatkozat, proklamáció (idegen), szózat, ediktum (régies), dekrétum, felhívás, deklaráció

papírízű

melléknév
 • ízetlen; se íze, se bűze; vacak
 • élettelen, kiagyalt, papírszagú, vérszegény

plakát

főnév
 • falragasz, hirdetmény, hirdetés, transzparens, közlemény
 • reklám

élősködő

főnév
 • élősdi, ingyenélő, kenyérpusztító, parazita, pióca

szangvinikus

melléknév
 • temperamentumos, lobbanékony, heves, szenvedélyes, indulatos, hirtelen, forrófejű, sűrűvérű, robbanékony, vehemens, hörcsögtermészetű, explozív

román3

főnév
 • (régies): regény

oszcillál

ige
 • (szaknyelvi): rezeg, reng, remeg, vibrál
 • leng, ing, ide-oda mozog, himbálódzik
 • váltakozik, hullámzik, fluktuál (szaknyelvi), ingadozik

obsitos II.

főnév
 • hadastyán (régies), kiszolgált katona, veterán

összefoglaló I.

melléknév
 • kivonatos, retrospektív (idegen), komprehenzív (idegen), szinoptikus (szaknyelvi), szintetikus
 • átfogó, globális

rigmus

főnév
 • versike, versezet, vers, mondóka, réja, kádencia (régies), csasztuska (régies), csujogató (tájnyelvi), csujogatás (tájnyelvi)

öltöztet

ige
 • csinosít, dekorál, felcicomáz, pampucol (tájnyelvi), beburkol(tájnyelvi)
 • ruház, ellát, gúnyáz, felruház

múltkor

határozószó
 • múltkorában, nemrég, múltkoriban (bizalmas), minap, minapában (tájnyelvi)

összeszerel

ige
 • összeállít, összerak, megépít, összehoz (bizalmas)

rókagomba

főnév
 • sárga rókagomba, csibegomba, csirkegomba