repülőszerencsétlens szinonimái

főnév
 • légi katasztrófa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

illet

ige
 • érint, megérint, hozzányúl, hozzáér, tapint
 • vonatkozik (valakire), tartozik (valakire)
 • joga van hozzá, jár (valakinek), megillet

izzadt

melléknév
 • verejtékes, verítékes, lucskos, csatakos, loncsos (tájnyelvi), vizes (bizalmas), nedves, nyirkos (tenyér), gyöngyöző (homlok)
 • párás, gőzös, nedves, nyirkos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a repülőszerencsétlens szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rangjelzés

főnév
 • csillag, stráf, disztinkció (régies)

partvis

főnév
 • kefeseprű, lószőr seprű

pályázó

főnév
 • induló, nevező, jelentkező, résztvevő, versenyző, játékos
 • jelölt, aspiráns (szaknyelvi), kandidátus (régies)

ókor

főnév
 • hajdankor, antik kor
 • paleozoikum (szaknyelvi)

relé

főnév
 • jelfogó
 • reléállomás
 • (régies): postakocsi

segédige

főnév
 • kopula (szaknyelvi)

műfordító

főnév
 • fordító, transzlátor (idegen)
 • tolmács

mostoha I.

melléknév
 • szeretetlen, rideg, gonosz, kegyetlen
 • kedvezőtlen, rossz, hátrányos, zord

kredenc

főnév
 • konyhaszekrény, ebédlőszekrény, tálaló, edényespolc, pohárszék, ételszekrény

nefelejcs

főnév
 • emlény (régies), myosotis (szaknyelvi), békaszemfű (tájnyelvi)

sietős

melléknév
 • gyors, fürge, serény, élénk, szorgos
 • (pejoratív): kapkodó, elhamarkodott, hevenyészett, elsietett, felületes
 • sürgős, sürgető, halaszthatatlan, elodázhatatlan, sietséges (régies)

szakkör

főnév
 • önképzőkör, szakmai kör, hivatáskör (régies)

fogászat

főnév
 • fogkezelés, fogorvoslás, sztomatológia (szaknyelvi)
 • fogorvosi rendelő

többnyire

határozószó
 • legtöbbször, legtöbbnyire, leginkább, általában, nagyobbára, nagyrészt, nagyobbrészt, jobbára, jobbadán (választékos), jobbnyira (tájnyelvi), jobbrészt (tájnyelvi), jórészt, javarészt, rendszerint, rendesen, főként, főleg

tábor

főnév
 • sátortábor, kemping
 • táborozás, sátorozás
 • telep
 • láger, hadiszállás
 • sereg, csapat, párt

restelkedik, röstelk

ige
 • szégyenkezik, pirul, szégyell, elszégyelli magát, irul-pirul, pironkodik, átall

rakódik

ige
 • ülepedik, felhalmozódik, lerakódik, ráülepedik

rövidtávfutó

főnév
 • vágtázó, sprinter (idegen)

szundít

ige
 • alszik, alukál (bizalmas), szundikál, szunyókál, szendereg, bóbiskol, szunnyad, hunyint (tájnyelvi), szuszákol (tájnyelvi), bonyókál (tájnyelvi), kukkadozik (tájnyelvi)

rigmus

főnév
 • versike, versezet, vers, mondóka, réja, kádencia (régies), csasztuska (régies), csujogató (tájnyelvi), csujogatás (tájnyelvi)

pecsétviasz

főnév
 • spanyolviasz, spanyolviaszk

sáp

főnév
 • nyereség, haszon, profit, részesedés, jutalék, jövedelem
 • kenőpénz, borravaló, baksis

szüret

főnév
 • betakarítás, aratás (régies), terménybegyűjtés
 • eszem-iszom, mulatság, mulatozás, dínomdánom, dáridó
 • kelendőség