magasság szinonimái

főnév
 • testmagasság, testhossz, nagyság, termet
 • égbolt, ég, menny, mennybolt, magas, világűr

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

praktikus

melléknév
 • célszerű, célravezető, célirányos, kivihető, keresztülvihető, végrehajtható, megvalósítható
 • gyakorlatias, ötletes, életrevaló, józan, ügyes
 • hasznos, előnyös, használható, megfelelő, alkalmatos, ésszerű

rosszaság

főnév
 • használhatatlanság, helytelenség
 • rosszindulat, komiszság, gonoszság, latorság (régies), rosszhiszeműség, romlottság, elvetemültség
 • rosszalkodás, pajkosság, pajkoskodás, csintalankodás, csintalanság, rendetlenkedés, helytelenkedés (tájnyelvi), ördögség (tájnyelvi)
 • csíny, csínytevés, gazság
 • csibész, rosszcsont, imposztor
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a magasság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

létezik

ige
 • van, megvan, él, leledzik (régies), létez (tájnyelvi), egzisztál (idegen)
 • fennáll, előfordul

középhőmérséklet

főnév
 • átlaghőmérséklet

köpcös

melléknév
 • vaskos, zömök, tömzsi, kövérkés, testes, korpulens, pocakos, potrohos, tömött (bizalmas), gömböc (bizalmas), duci (bizalmas), döme (tájnyelvi), dömösz (tájnyelvi)

kinnlevőség

főnév
 • követelés, tartozás, hitel, hátralék

lottó

főnév
 • sorsjáték, szerencsejáték, számsorsjáték (régies), lutri (régies), lottéria (régies)

megfenyeget

ige
 • fenyegetődzik, ráijeszt, ráförmed, rámordul, ráröffen (tájnyelvi), ráripakodik, ráordít, rákiabál, rárivall (választékos), rátámad

váratlan II.

határozószó
 • váratlanul, hirtelen, meglepetésszerűen, egykettőre, egyszer csak, egyszeriben, egyszerre, hipp-hopp, ripsz-ropsz, ukmukkfukk, máról holnapra, se szó, se beszéd, mirniksz dirniksz (bizalmas), menten, rögvest
 • véletlen

katonaköteles

főnév, melléknév
 • sorköteles, hadköteles

kanyarulat

főnév
 • kanyar, kanyarodás, kandarulat (tájnyelvi), görbület, hajlat, ív
 • tekerület, tekervény, fordulat

géppuska

főnév
 • gépfegyver, golyószóró, géppityu (szleng), pukkancs, stukker (szleng), cselló (szleng), varrógép (szleng), maxim (régies)

kéregvasút

főnév
 • földalatti

méghozzá

kötőszó
 • mégpedig, pontosabban, ráadásul, ráadásul még, azonkívül, ezenfelül, amellett, tetejébe, sőt

megvásárolható

melléknév
 • megvehető, beszerezhető, kapható
 • (pejoratív): megvesztegethető, megkenhető (szleng), megkörnyékezhető, korrupt, korrumpálható (idegen), lepénzelhető, lefizethető

bibi

főnév
 • (bizalmas): seb, sérülés, sebesülés, szúrás, sebhely, horzsolás, zúzódás, fakadékocska (régies)
 • (bizalmas): bibe, akadály, baj, bökkenő, nehézség, gát, torlasz, galiba

összecsavar

ige
 • felgöngyölít, összegöngyöl, összeteker
 • összesodor, összefon, egybefon

nemiség

főnév
 • szexualitás (idegen), szex (bizalmas)

mágikus

melléknév
 • varázslatos, varázsos, bűvös, bűbájos (régies), ördöngös, boszorkányos, lenyűgöző, igéző, csodás

leszázalékolt

melléknév
 • rokkantnyugdíjas, csökkent munkaképességű

megárt

ige
 • kárt okoz, behasznál (tájnyelvi), meghasznál (régies)

nefelejcs

főnév
 • emlény (régies), myosotis (szaknyelvi), békaszemfű (tájnyelvi)

manifesztum

főnév
 • kiáltvány, nyilatkozat, proklamáció (idegen), szózat, ediktum (régies), dekrétum, felhívás, deklaráció

közt

névutó
 • között, közepette, körében, közepén, közben, környezetében, közbül (tájnyelvi)

megdől

ige
 • oldalra dől, elferdül, elmozdul
 • meghajlik, lefekszik, félredől
 • meginog, megbillen, félrebillen, megroggyan, megtántorodik, megrendül (választékos)
 • megbukik, hatalmát veszti
 • érvénytelenné válik
 • tévesnek bizonyul
 • (szleng): elfárad, kikészül, kimerül

némber

főnév
 • (régies): nőszemély, nő, asszony, fehérnép (régies), fehérszemély (régies)
 • fehércseléd (régies), asszonyember, asszonyállat (régies)
 • (pejoratív): kurva (durva), ringyó (durva), szajha, lotyó (durva), nőcske (pejoratív)