disznóság szinonimái

főnév
 • trágárság, trágárkodás, malacság, malackodás, disznólkodás, szemérmetlenség
 • aljasság, piszokság (bizalmas), gyalázat, szégyen, gazság, alávalóság, gazemberség, bitangság, szemétség (szleng)
 • (tájnyelvi): kóstoló, disznótoros

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hullámsáv

főnév
 • hullámhossz, frekvenciasáv

indokolatlan

melléknév
 • alaptalan, megokolatlan, megalapozatlan, felesleges, jogosulatlan, jogalap nélküli (szaknyelvi), motiválatlan, igazságtalan, igaztalan, méltánytalan, tarthatatlan
 • szükségtelen, túlzott, túlságos, mértéktelen, aránytalan, érdemtelen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a disznóság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csügg

ige
 • csüng, függ, csüllöng (tájnyelvi), lóg (bizalmas)
 • lekonyul, lelóg, aláhajlik, fityeg, leffeg (tájnyelvi), csilleng (régies)
 • (valakin): rajong (valakiért), ragaszkodik (valakihez), imád, szeret, becéz, dédelget, babusgat, ajnároz, kényeztet, nyászálódik (tájnyelvi)

bővérű

melléknév
 • vérmes, heves, tüzes, szenvedélyes

bolt1

főnév
 • boltozat, boltív, bolthajtás, árkád
 • (régies): sírbolt, temetőbolt (régies)

behozatal

főnév
 • árubehozatal, import

detektív

főnév
 • nyomozó, rendőrnyomozó, rendőr, felügyelő, rendőrkém (régies), hekus (szleng), hé (szleng), jard (szleng), szimat (szleng), náderer (szleng), buktató (szleng), szem (szleng), dekás (szleng), dekli (szleng), farkas (szleng), botos (szleng), zsaru (szleng), kopó (szleng), fogány (régies)

éhkopp

főnév
 • éhség, éhezés, koplalás, böjt, böjtölés

lefokoz

ige
 • leminősít, degradál, deklasszifikál (idegen)
 • csökkent, mérsékel, devalvál (idegen)

aranygaluska

főnév
 • borzaskati (tájnyelvi)

ámde

kötőszó
 • de, ám, azonban, mindazonáltal, deám (tájnyelvi)

átalakulás

főnév
 • módosulás, változás, megváltozás, elváltozás, átváltozás, metamorfózis (szaknyelvi), transzformálódás, transzformáció, átidomulás, megújhodás (választékos), megújulás, reform

elbotlik

ige
 • megbotlik, elesik, eldől, felbukik
 • megtéved, hibázik, vét

elmos

ige
 • elmosogat, leöblít, letakarít
 • (víz): elsodor
 • lemos, beáztat
 • (emlékképet): eltüntet, elhalványít, elfeledtet, elhomályosít

fizimiska

főnév
 • arc, orca, ábrázat, pofi (bizalmas), külső, megjelenés, küllem, külalak, forma, arckifejezés
 • külsőségek

fagylaltozó

főnév
 • fagyizó (bizalmas), jégbüfé, cukrászda

disszonáns

melléknév
 • diszharmonikus, összhangtalan, széthangzó, fülsértő, fülhasogató, kakofonikus (idegen)
 • zavaró, oda nem illő, össze nem illő, kirívó, elütő

csúfondáros

melléknév
 • kárörvendő, rosszmájú, gúnyos, gunyoros, kötekedő, évődő, incselkedő, kihívó, fullánkos (megjegyzés), csípős, ironikus, szatirikus, cinikus, lekicsinylő, kaján, szúrós, epés, harapós, gonoszkodó, fanyar, maliciózus, szarkasztikus (választékos)
 • (tájnyelvi): csúnya, csúf, rút, ronda

egybeesik

ige
 • megegyezik, azonos, egybevág, összevág, megfelel, összeillik, összetalálkozik, hasonlít, kongruens (idegen), koincidál (idegen)

évforduló

főnév
 • jubileum, emlékünnep, emléknap, évnap (régies), anniversarium (idegen)

döng

ige
 • pufog, dübörög, kong, hupog (tájnyelvi)
 • dong, zümmög, döngicsél, zúg, búg

bukszus

főnév
 • puszpáng, télizöld, kruspán (tájnyelvi)

egyházmegye

főnév
 • püspökség, egyházkerület, egyházkör (régies), érsekség

fabula

főnév
 • mese, állatmese, tanítómese