nyomul szinonimái

ige
 • halad, hatol, ér, megy, jut
 • érvényesül
 • ömlik, özönlik, tódul, hömpölyög
 • tolakodik, toszul (tájnyelvi), tolakszik, tülekedik, nyomakszik, préselődik, könyököl
 • (szleng): küzd, hajt, törtet (pejoratív)
 • tért hódít, divatossá válik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

árverez

ige
 • licitál (valamire), ráígér, felülígér
 • kótyavetyél (régies), dobra üt, dobra ver

profitál

ige
 • hasznot húz, nyer, keres, hasznát látja, bezsebel
 • (valamiből): okul, tanul
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyomul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

neurológus

főnév
 • ideggyógyász

mennyi

névmás
 • hány
 • amennyi

megveszekedett

melléknév
 • veszett, vad, dühödt, elvetemült, komisz, ádáz

megbékül

ige
 • kibékül, összebékül, kiengesztelődik, megengesztelődik, enyhül (valaki iránt), megbékél
 • megbocsát
 • lecsillapodik, lecsendesül, lehiggad, megnyugszik
 • belenyugszik, beletörődik, megbarátkozik

nyel

ige
 • lenyel, fal, faldos (tájnyelvi), töltöz (régies)
 • habzsol, faldoklik (régies)
 • magába fojt, tűr
 • belélegez, beszív, befogad

ömleny

főnév
 • vérömleny, véraláfutás

leköszön

ige
 • lemond, felmond, visszavonul, távozik, megválik, lelép (bizalmas), renunciál (régies)

lefagy

ige
 • megdermed, meggémberedik, elfagy
 • (szaknyelvi): leáll, leblokkol, (számítóép) megáll

jellemzés

főnév
 • jellemábrázolás, jellemrajz, leírás, bemutatás, jellemfestés, emberábrázolás
 • minősítés, vélemény, káderezés (bizalmas)

létezik

ige
 • van, megvan, él, leledzik (régies), létez (tájnyelvi), egzisztál (idegen)
 • fennáll, előfordul

öröklés

főnév
 • jogutódlás, örökösödés
 • átöröklés

parókia

főnév
 • plébánia, lelkészi hivatal, paplak
 • egyházközség, fára (régies)

elhíresztel

ige
 • elterjeszt, kikürtöl, szétkürtöl, világgá kürtöl, kihirdet, kikiabál, közhírré tesz, nyilvánosságra hoz, fűnek-fának elmond, kibeszél, kipletykál (bizalmas), széttrombitál (bizalmas), kifecseg, dobra ver, kidobol, kiharangoz (tájnyelvi), kipublikál (régies), kivulgál (régies)

spékel

ige
 • tűzdel, szalonnáz (régies)

recenzió

főnév
 • ismertetés, bemutatás, referátum (szaknyelvi)
 • bírálat, műbírálat, értékelés, kritika, méltatás, elemzés

nyugalmazott

melléknév
 • nyugdíjas, nyugállományú, nyugállományban levő
 • hivatalviselt, leszerelt, kiszolgált, kiérdemesült

neoncső

főnév
 • fénycső

organizáció

főnév
 • szervezés, rendezés
 • szervezet, intézmény
 • struktúra

rangjelzés

főnév
 • csillag, stráf, disztinkció (régies)

odaígér

ige
 • elígér, odaad, átenged, kilátásba helyez

mesteri

melléknév
 • kiváló, magisztrális (idegen), tökéletes, művészi, virtuóz, remek, bravúros (idegen), ragyogó, briliáns, avatott, kifogástalan, mintaszerű, elsőrendű, elsőrangú, nagyszerű, szakszerű, profi (bizalmas), professzionista

osztatlan

melléknév
 • csonkítatlan, csorbítatlan, hiánytalan, egy, egész, egységes, tagolatlan, ép, érintetlen, teljes, tökéletes
 • általános, egyhangú, egynemű

rázódik

ige
 • rázkódik, döccen, zökken, zökög (tájnyelvi), zötyölődik (tájnyelvi), zötykölődik, hányódik, lotyog (tájnyelvi)