oltás1 szinonimái

főnév
 • csillapítás, enyhítés, locsolás

oltás2 szinonimái

főnév
 • szemzés, nemesítés, ojtás (tájnyelvi), inokuláció (szaknyelvi)
 • védőoltás, szuri (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

előlép

ige
 • kilép, előjön, jelentkezik, előrerukkol (régies)
 • (valamivel): előhozakodik, kirukkol (bizalmas), előáll
 • feljebb jut, előremegy, előrejut, előretör, avanzsál (idegen), felemelkedik, feltör (bizalmas), előrukkol (régies)

elegyít

ige
 • kever, vegyít, egybeolvaszt, mixel, társít (választékos), ötvöz, kombinál, egyvelít (régies), zagyalít (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a oltás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyomdászat

főnév
 • könyvnyomtatás, nyomdaipar, tipográfia (régies)

mintha

kötőszó
 • úgy tetszik, kvázi (bizalmas)

mértékletes, mértékt

melléknév
 • mértékletes, fegyelmezett, józan, higgadt, megfontolt, tartózkodó, egyszerű, önmegtartóztató, mérsékelt, szolid
 • igénytelen, szerény, aszketikus (idegen), puritán
 • közepes, középszerű

meghatalmazás

főnév
 • megbízás, engedély, felhatalmazás, feljogosítás, jogosultság, illetékesség, hozzájárulás, jóváhagyás, megerősítés, kijelölés, megbízatás, jogosítvány, akkreditálás (szaknyelvi), prokúra (idegen), meghatalmazvány (régies), kinevezés

odasüt

ige
 • megéget, megpörköl, odakapat, odaéget, odakozmáltat
 • ráéget (jelet)
 • (nap): odatűz, odavilágít, odafekszik (tájnyelvi)

összejátszás

főnév
 • összebeszélés, paktálás (bizalmas), cinkosság, összeesküvés, cselszövés, suskus (bizalmas)
 • (sportban): bunda (bizalmas)

levelező

főnév
 • levélíró
 • tudósító, korrespondens (régies)
 • (régies): levélmintakönyv

leolt

ige
 • kikapcsol, lekapcsol, lelő (szleng)
 • (tájnyelvi): beolt (tejet, meszet)

kan

főnév
 • hím, bak, apaállat
 • vadkan, vaddisznó
 • (bizalmas): kujon (bizalmas), kéjenc, nőcsábász, nőbolond, donjuan (idegen)

maga I.

névmás
 • önmaga, saját maga, magamaga

ösztönzés

főnév
 • késztetés, indítás, indíttatás, impulzus (szaknyelvi), lökés, inspiráció
 • biztatás, buzdítás, unszolás, nógatás, rábeszélés, serkentés, indíték

pestis

főnév
 • dögvész, döghalál, dögmirigy (régies), csoma (régies), fekete halál (régies), mirigyhalál (régies)

elnyer

ige
 • megkap, elér, kivív, meghódít, hatalmába kerít, birtokba vesz, magáévá tesz, megszerez, kiérdemel, megnyer, (díjat) elvisz(valamitől)

szakasz

főnév
 • útdarab, etap, vonal, távolság, sáv, pászta (tájnyelvi)
 • rész, egység, fejezet, szelet, darab, szemelvény, passzus, részlet
 • paragrafus, bekezdés, cikkely, cikk
 • fülke, kupé
 • periódus, stádium, fázis, fokozat, etap, időszak, intervallum, korszak, szakam (tájnyelvi), ciklus
 • menet, lépés, állomás, forduló
 • felvonás, rész
 • osztag, különítmény, brigád, csapat, csoport, őrs
 • versszak, strófa, vers
 • szólam

revideál

ige
 • átnéz, átvizsgál, felülvizsgál, felülbírál, átértékel, ellenőriz
 • módosít, megváltoztat, helyesbít, korrigál

olvasmány

főnév
 • olvasnivaló, könyv, lektűr
 • szentlecke
 • lecke, szemelvény

nyilván

határozószó
 • kétségkívül, bizonyára, nyilvánvalóan, szemlátomást, természetesen, láthatólag, valószínűleg
 • (régies): nyíltan, őszintén

ördögcérna

főnév
 • elevengát (tájnyelvi), lícium, semfűsemfa (tájnyelvi)

reparál

ige
 • megjavít, rendbe hoz, megcsinál, megszerel
 • helyrehoz, jóvátesz, orvosol, helyesbít, korrigál, kijavít

országház

főnév
 • parlament
 • (régies): országgyűlés, nemzetgyűlés (régies)

mondás

főnév
 • szállóige, szólás, közmondás, kádencia (régies), aforizma, szentencia (régies), aranyköpés (bizalmas), beköpés (szleng), benyögés (szleng)

őszinteség

főnév
 • igazmondás, nyíltság, egyenesség, nyíltszívűség, szókimondás

retesz

főnév
 • tolózár, tolóka, kallantyú, zár, rigli (bizalmas), csukó (tájnyelvi), závár (régies), ajtószegező (régies)