olvasmány szinonimái

főnév
 • olvasnivaló, könyv, lektűr
 • szentlecke
 • lecke, szemelvény

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jurista

főnév
 • jogász
 • jogtudós, törvénytudós
 • joghallgató

megszül

ige
 • világra hoz, lebabázik, meggyerekezik (tájnyelvi), megszabadul (tájnyelvi), megkettőzik (tájnyelvi), megszaporodik (tájnyelvi)
 • (bizalmas): létrehoz, befejez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a olvasmány szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyomorúság

főnév
 • nyomor, ínség, koldusbot, nélkülözés, éhezés, szükség, szegénység, szűkölködés, tengődés, córesz (szleng), nincstelenség, hiány, szorultság, mizéria (bizalmas)
 • baj, szenvedés, csapás, vesződség, kár, szerencsétlenség, boldogtalanság, jajság (tájnyelvi), balszerencse, kín, viszontagság, hányattatás
 • betegség, nyavalya, kórság

misézik

ige
 • misét mond, istentiszteletet tart
 • celebrál, pontifikál (idegen)

messiás

főnév
 • megváltó, üdvözítő
 • Jézus Krisztus

meghibásodik

ige
 • elromlik, megrongálódik, tönkremegy, felmondja a szolgálatot, bedöglik (bizalmas), meghibál (tájnyelvi), lerobban (szleng), bekrepál (szleng), tropára megy (szleng), kipurcan (szleng),
 • (tájnyelvi): megzavarodik, megbolondul, megőrül, megtébolyodik, megháborodik, meghibban, meggárgyul (tájnyelvi), bedilizik (bizalmas)
 • (tájnyelvi): megnyomorodik, megrokkan, megbénul

odautazik

ige
 • odamegy

összeköt

ige
 • egybeköt, összekötöz, megköt, összebogoz, összecsomóz, csomóra köt
 • összeerősít, összekapcsol, egybekapcsol, összecsatol, összefűz, egybekovácsol
 • összeláncol, drótoz, hozzáköt

levert

melléknév
 • letört, megtört, nyomott, szárnyaszegett, kedveszegett, kedvét vesztett, elkedvetlenedett, melankolikus, búvalbélelt (tréfás), csüggedt, elkenődött, elcsüggedt, reményvesztett, depressziós, deprimált
 • spleenes (régies), letargikus, rezignált, desperált (idegen)
 • lehangolt, szomorú, apatikus, életunt, egykedvű, rosszkedvű, bánatos, lógatja a fejét, lógatja az orrát, elengedi fülét-farkát, konya (tájnyelvi), lelombozódott (szleng), elkeskenyedett (szleng)(szleng)

lepattan

ige
 • leválik, lepercen (tájnyelvi), leszáll, leperdül, lepereg
 • visszapattan
 • (szleng): elszökik, megszökik, dobbant (szleng), olajra lép (szleng), ellóg (szleng), elpucol (szleng), lekopik (szleng), lelécel (szleng)

kancsó

főnév
 • ivóedény, korsó, köcsög, kupa, kanna, kanta (régies), bokály (régies), bagó (tájnyelvi), cepe (tájnyelvi)
 • (szleng): homoszexuális, meleg, buzeráns (durva), buzi (durva), laboráns (szleng), baboskendő (szleng), kislány (szleng)

magánkívül

határozószó
 • öntudatlanul, eszméletlenül, eszméletlen, ájultan, aléltan, kómában, önkívületben
 • felindultan, izgatottan, felháborodottan

ötven

számnév
 • félszáz

petúnia

főnév
 • tölcsérke

elnyűhetetlen

melléknév
 • erős, tartós, strapabíró (bizalmas), kopásálló, maradandó, időtálló, elpusztíthatatlan, örök érvényű, örökös

szakiskola

főnév
 • ipari iskola, szakmunkásképző

rezeg

ige
 • leng, lebeg, ing, vibrál, oszcillál (szaknyelvi), ingadozik, rengedez (régies), reng
 • reszket, remeg, rázkódik, berzeng (tájnyelvi)
 • rezonál

olvasztótégely

főnév
 • izzítócsésze

nyirbál

ige
 • vagdos, szabdal, szeldes (régies), metél, metsz (régies), nyiszál (tájnyelvi), nyirkál
 • csonkít, csorbít

öregbít

ige
 • (hírnevet): növel, gyarapít, nagyobbít
 • bővít, tágít, kiterjeszt, meghosszabbít, kiszélesít, mélyít, vastagít

repkény

főnév
 • folyófű, folyondár, szulák
 • borostyán, vadborostyán

orv

melléknév, főnév
 • alattomos, gonosztevő

monománia

főnév
 • rögeszme, kényszerképzet, hóbort, vesszőparipa, hepp (szleng)

összebeszél

ige
 • megállapodik, megegyezik, összeesküszik, intrikál, szövetkezik, összejátszik, konspirál (idegen), összetanakodik (tájnyelvi)
 • összehadar, összehabar, összehord, összefecseg, összehantál, összehadovál, összezagyvál, elkalandozik, összekalatyol (régies), rizsázik (szleng)

reuma

főnév
 • csúz (régies), ízületi bántalom, csontfájás (tájnyelvi)