szakasz szinonimái

főnév
 • útdarab, etap, vonal, távolság, sáv, pászta (tájnyelvi)
 • rész, egység, fejezet, szelet, darab, szemelvény, passzus, részlet
 • paragrafus, bekezdés, cikkely, cikk
 • fülke, kupé
 • periódus, stádium, fázis, fokozat, etap, időszak, intervallum, korszak, szakam (tájnyelvi), ciklus
 • menet, lépés, állomás, forduló
 • felvonás, rész
 • osztag, különítmény, brigád, csapat, csoport, őrs
 • versszak, strófa, vers
 • szólam

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

prüszköl

ige
 • tüszköl (tájnyelvi), prüsszög, tüsszög, trüszköl
 • (ló): fújtat
 • dohog, tiltakozik, ellenkezik
 • húzódozik, vonakodik, fázik

kategorizál

ige
 • osztályoz, besorol, értékel, minősít, kvalifikál, skatulyáz (pejoratív), klasszifikál (régies)
 • válogat, szortíroz (bizalmas), csoportosít, rendszerez, szisztematizál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szakasz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sötétedik

ige
 • alkonyodik, leszáll az alkonyat, szürkül, esteledik, árnyallik (tájnyelvi), hankalodik (tájnyelvi), barnul (tájnyelvi)
 • sötétül
 • elsötétedik, elborul, felhőbe borul
 • elkomorul, elkedvetlenedik

rém I.

főnév
 • kísértet, fantom, rémkép, szörny, szörnyeteg, szellem, rém, démon
 • mumus
 • rémület, rémség, iszonyat
 • átok, csapás

ránc

főnév
 • gyűrődés, redő, (arcon) szarkaláb, hajtás, hajték (régies), pliszé, berakás, rakás, gyürök (tájnyelvi), tűrés (tájnyelvi)
 • barázda, árok, rovátka, rovat (régies)

pénzbeszedő

főnév
 • díjbeszedő, inkasszáns (régies)

sündörög

ige
 • settenkedik, ólálkodik, somfordál, sündörködik (tájnyelvi), kastankodik (tájnyelvi), kormoskodik (tájnyelvi), köntörködik (tájnyelvi)
 • dörgölődzik (valakihez), hízeleg
 • lábatlankodik, koslat

szeret

ige
 • bír, szível, kedvel, vonzódik (valakihez), kegyel (valakit) (régies), favorizál, vonzalmat táplál (valaki iránt), kultivál, kegymél (tájnyelvi), hajlik (valakihez), lelkel (tájnyelvi), komál (szleng), csíp (valakit), rajong (valakiért), bálványoz, csügg (valakin)
 • szerelmes (valakibe), imád, megvész (valakiért) (bizalmas), bukik (valakire) (szleng), istenít Sz: tinta freccsent a szívére; üti a szíve a tizenkettőt; csak ásó és kapa választja el (valakitől); sülve-főve együtt vannak; eltalálta Ámor nyila
 • örömét leli (valamiben), örül (valaminek), becsben tart
 • vágyik (valamire), óhajt
 • megkíván, igényel

overall

főnév
 • kezeslábas, munkaruha, munkásruha, szerelőruha

ont

ige
 • áraszt, önt, zúdít, okád, lövell
 • kibocsát, kisugároz, sugároz
 • termel

magaviselet

főnév
 • magatartás, magaviselés (régies), viselkedés, viselkedésmód, élésmód (régies), attitűd, habitus, modor, fellépés, közeledés, közeledésmód, hozzáállás, viszonyulás

őskori

melléknév
 • hajdani, paleolit (idegen), kőkori
 • ősrégi, régi, avítt, régimódi, ódon, divatjamúlt

szidalom

főnév
 • szidás, szidalmazás, dorgálás, korholás, szapulás, fejmosás (bizalmas), becsmérlés

tájkép

főnév
 • tájfestmény
 • tájfelvétel
 • kilátás, panoráma, látvány

háborgat

ige
 • zaklat, zavar, zargat, üldöz, akadályoz, bosszant, dühít, nyugtalanít, idegesít, molesztál, gyötör, macerál, szekíroz (bizalmas), szekál (bizalmas), piszkál, abajgat, bolygat, vegzál (választékos), izgat, ingerel, bánt, nem hagy nyugton, alkalmatlankodik, kellemetlenkedik, buzerál (szleng)

variáció

főnév
 • változat, verzió
 • eltérés, módosulás, változás, mutáció (szaknyelvi)
 • változatosság, különféleség
 • csoportosítás, elrendezés, kiválasztás, osztályozás
 • csoport
 • átirat, átdolgozás

töpped

ige
 • töpörödik, zsugorodik, fonnyad, ráncosodik, aszik, aszalódik, összemegy, satnyul, fonyarodik (tájnyelvi), gözörödik (régies), töpik (régies)

szakiskola

főnév
 • ipari iskola, szakmunkásképző

sorozatgyártás

főnév
 • szériagyártás, tömeges előállítás, tömeggyártás

szembeállít

ige
 • szembesít, konfrontál (idegen), szembehelyez, ellentétbe állít
 • összeveszít, egymásnak ugraszt
 • összehasonlít, összevet, egybevet, összefüggésbe hoz, viszonyít

totyakos

melléknév
 • nehézkes, trottyos (bizalmas), trotli (bizalmas), lomha, elaggott, totya (tájnyelvi)

számozatlan

melléknév
 • jelöletlen

rentábilis

melléknév
 • (szaknyelvi): jövedelmező, gazdaságos, kifizetődő, előnyös, hasznos, hasznot hajtó, gyümölcsöző, megtérülő

szende II.

főnév
 • (régies): naiva

tömjénez

ige
 • (pejoratív): magasztal, dicsér, dicsőít, hízeleg, bálványoz