kan szinonimái

főnév
 • hím, bak, apaállat
 • vadkan, vaddisznó
 • (bizalmas): kujon (bizalmas), kéjenc, nőcsábász, nőbolond, donjuan (idegen)

kán szinonimái

főnév
 • (mongol, török): uralkodó, fejedelem

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

színez

ige
 • árnyal, kiszínez, beszínez, kifest
 • színesít, tarkít, szépít, élénkít

locsolkodik

ige
 • locsol, öntöz, öntözködik
 • (tájnyelvi): lubickol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jelentés

főnév
 • beszámoló, közlemény, közlés, értesítés, híradás, tudósítás, referátum (szaknyelvi), jelentvény (régies)
 • riport
 • jelentéstétel, kihallgatás, raport (idegen)
 • értelem, jelentéstartalom (szaknyelvi), szignifikáció (idegen), üzenet
 • lényeg, magva (valaminek)

honfitárs

főnév
 • hazánkfia, honpolgár, honfi, polgártárs, földi (tájnyelvi)(idegen)

hindu

melléknév
 • indiai, indus (régies)

hajcsizik

ige
 • (bizalmas): alszik, hajcsikál, csucsukál (bizalmas), csicsikál (bizalmas), tentél (bizalmas)

jurista

főnév
 • jogász
 • jogtudós, törvénytudós
 • joghallgató

keserű I.

melléknév
 • fanyar, kesernyés
 • undorító
 • kínos, terhes, epés, cinikus, szardonikus (idegen), szarkasztikus (választékos), csípős, kellemetlen, kegyetlen, zord
 • nekikeseredett, elkeseredett, kiábrándult, életunt, búskomor, csüggeteg, kedvetlen, pesszimista, mogorva, morózus

szakadék

főnév
 • meredély (választékos), hasadék, hasadás, mélység, mélyedés, meredek, horhos (tájnyelvi)
 • völgyszoros, völgyzug, kanyon, völgykatlan
 • vízmosás, szurdok, szoros
 • űr, hiány, megsemmisülés
 • romlás, bukás, pusztulás, örvény (régies)
 • ellentét, különbség, nézeteltérés
 • (régies): hulladék, foszlány, pőszlék (tájnyelvi), foncsika (tájnyelvi)

futtat

ige
 • szalaszt, futamtat (régies), futtaszt (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): versenyeztet, indít (versenyzőt), benevez (lovat)
 • (bizalmas): támogat, népszerűsít, felkarol, patronál, favorizál
 • (valamivel): bevon, befuttat
 • (szleng): prostituál, (nőt) áruba bocsát

főhadnagy

főnév
 • főhangya (szleng), nagyhangya (szleng)

elcsap

ige
 • (régies): elvág, levág
 • elsuhan, elzúg
 • kidob, elbocsát, destituál (idegen), meneszt, elküld, elmozdít, letesz, felment, fölmond, kirúg, szélnek ereszt
 • (régies): elűz, elkerget, elzavar
 • (tájnyelvi): (jószágot) szabadjára enged, legelőre terel, kicsap
 • (gyomrot): elront
 • (pénzt): elver, elkölt

geokémia

főnév
 • (szaknyelvi): földvegytan

kézírás

főnév
 • kézvonás, írásmód, betűvetés
 • firka, macskakaparás
 • folyóírás, szépírás, kalligráfia (idegen)
 • (régies): kézirat, manuscriptum (idegen)

kirobban

ige
 • felrobban, szétrobban, levegőbe repül, explodál
 • előtör, kitör, felszínre tör
 • (háború) kitör
 • felzúg, felharsan, felmorajlik
 • indulatba jön, dühbe gurul, haragra gerjed
 • kitudódik, kipattan

magaviselet

főnév
 • magatartás, magaviselés (régies), viselkedés, viselkedésmód, élésmód (régies), attitűd, habitus, modor, fellépés, közeledés, közeledésmód, hozzáállás, viszonyulás

kulturálatlan

melléknév
 • műveletlen, iskolázatlan, faragatlan, bárdolatlan, közönséges, pallérozatlan, neveletlen, darabos, barbár, civilizálatlan, primitív, durva, vad, tudatlan, állatias, paraszt (durva), bunkó

kancsó

főnév
 • ivóedény, korsó, köcsög, kupa, kanna, kanta (régies), bokály (régies), bagó (tájnyelvi), cepe (tájnyelvi)
 • (szleng): homoszexuális, meleg, buzeráns (durva), buzi (durva), laboráns (szleng), baboskendő (szleng), kislány (szleng)

jeges

melléknév
 • fagyos, hideg, zimankós, vacogtató, kemény
 • síkos, csúszós
 • jegelt, jéghideg, jégbe hűtött
 • barátságtalan, visszautasító, rideg, merev, kimért, ellenséges

kénsav

főnév
 • vitriol, hidrogén-szulfát (szaknyelvi)

közút

főnév
 • országút, főútvonal

kardvirág

főnév
 • gladiólusz, dákoska, kardliliom

hozzákezd

ige
 • hozzáfog, hozzálát, nekigyürkőzik, nekiesik, nekifog, nekiáll, belefog, belekezd, nekirugaszkodik, nekiül, nekiveselkedik, belekap, nekilát

kerékvágás

főnév
 • keréknyom, nyom, kerékróna, szekérnyom, kocsinyom, barázda, csapás (tájnyelvi), csapa (tájnyelvi)

kukucskál

ige
 • leskelődik, leselkedik, kandikál, kíváncsiskodik, les, kémlel, kukucsol (tájnyelvi), kukkol (szleng)