odacsap szinonimái

ige
 • odadob, odahajít, odavet, odalök
 • odaszorít, odacsíp
 • (bizalmas): hozzácsatol, mellékel
 • odaüt, odasújt, odavág, ráver, odateremt, odarittyent (tájnyelvi), odalapít, földhöz vág, falhoz vág, falhoz mázol, rásújt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bizalmas I.

melléknév
 • meghitt, intim, baráti, közvetlen, közeli, mesterkéletlen, keresetlen, mély, fesztelen, familiáris, családias, bensőséges, testi-lelki, konfidenciális (régies), őszinte, bizodalmas (régies)
 • belső, titkos, diszkrét, magántermészetű, magán-, privát, személyes, magánjellegű, zártkörű

ráemel

ige
 • rátesz, rárak, feltesz, felrak, rápakol (bizalmas)
 • ráfog, ráirányoz, ráirányít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a odacsap szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

növendék

főnév
 • tanuló, nebuló (bizalmas), tanítvány, diák, hallgató, discipulus (régies)
 • inas, tanonc
 • csemete, sarj, surján (tájnyelvi)
 • (jelzőként): fiatal, serdülő

messzelátó I.

melléknév
 • távollátó
 • messze tekintő, előre tekintő

méltánytalan

melléknév
 • méltatlan, igazságtalan, becstelen, sportszerűtlen, jogtalan, egyenlőtlen, elfogult, egyoldalú, kedvezőtlen, rosszindulatú, érdemtelen

megélénkül

ige
 • felélénkül, fellelkesül, felbuzdul, nekihevül, tűzbe jön(bizalmas)
 • meggyorsul, felgyorsul, nekilendül, megelevenedik, felpezsdül, megpezsdül, feléled

nyomorult

melléknév
 • szenvedő, szánalomra méltó, szerencsétlen, istenverte, átkozott, boldogtalan, nyamvadt (tájnyelvi), sorsüldözött, peches, rossz csillagzat alatt született
 • rokkant, magatehetetlen, nyomorék, nyavalyás
 • nincstelen, riherongy (tájnyelvi), szegény ördög, semmirekellő, ágrólszakadt, jöttment, hajléktalan, szűkölködő Sz: olyan, mint a kivert kutya(szleng)
 • nyomorúságos, vacak, siralmas, szánalmas, szánalomra méltó, ínséges, szegény, gyámoltalan
 • alávaló, hitvány, féreg, aljas, becstelen, alantas, cafat, gaz, komisz, bitang
 • értéktelen, silány, gyatra, nyűtt, kopottas, viseltes

őriz

ige
 • őrködik (valami felett), strázsál, felügyel, vigyáz, véd, védelmez, óv, oltalmaz, szemmel tart, fedez, figyel, ügyel, gondot visel (valakire), biztosít Sz: dajkálja, mint a tiszta búzát a ponyván
 • megtart, elevenen tart, fenntart
 • tart, magában tart
 • legeltet, terelget, pásztorol

leolt

ige
 • kikapcsol, lekapcsol, lelő (szleng)
 • (tájnyelvi): beolt (tejet, meszet)

lehajt1

ige
 • lehorgaszt, lecsúlyhít (tájnyelvi), leszeg, legörbít
 • letűr, lesodor
 • (italt): iszik, lehajít (szleng), bedob (szleng), bevág (szleng), bepuszil (szleng)

jótékonykodik

ige
 • adakozik, adományoz, osztogat, szíveskedik, kegyeskedik (régies), alamizsnálkodik (régies), bőkezűsködik, gyűjt (valakinek)

likőr

főnév
 • kontyalávaló (tréfás), édespálinka (tájnyelvi)

összefogódzik, össze

ige
 • összekapaszkodik, összefogódzkodik

pattog

ige
 • csattog, kattog, recseg, ropog, serceg, sistereg (tűz)
 • repedezik, hasadozik, fakad
 • (bizalmas): pörlekedik (tájnyelvi), elégedetlenkedik, ugrál, hepciáskodik (bizalmas), kötekedik, kekeckedik (szleng), zsémbel

elkoboz

ige
 • lefoglal, elvesz, elszed, megszerez, konfiskál (régies), zár alá vesz, kisajátít, expropriál (szaknyelvi)

suhog

ige
 • zizeg, sistereg, sutyorog (bizalmas), lispeg-laspog (tájnyelvi), suhatol (tájnyelvi), suttyan (tájnyelvi), sustorog (tájnyelvi), sziszeg
 • (szél): zúg, susog, fúj
 • (falevél): zördül
 • (madár): surran

rémkép

főnév
 • agyrém, rémlátás, rém, rémlátomás, lázálom, látomás, fantom, kiméra (választékos), fantazma (régies), vízió
 • mumus

odahat

ige
 • befolyásol, érvényesít
 • intézkedik

noha

kötőszó
 • bár, ámbár, ámbátor, holott, jóllehet, mindamellett, habár, pedig
 • ellenére

osztódás

főnév
 • hasadás, szaporodás, sokasodás, darabolódás

reccsen

ige
 • roppan, pattan, recseg, ropog, csattan, csetten

okvetlen, okvetetlen II.

határozószó
 • okvetlenül, föltétlenül, persze, minden bizonnyal, szükségszerűen, elkerülhetetlenül, mindenképpen, mindenesetre, igazán, biztosan, akárhogy is, ha törik, ha szakad, mindenáron, kétségkívül Sz: ha a fene fenét eszik is; ha cigánygyerekek potyognak is az égből; ha öreg fejsze esik is; ha a kutya kutyát eszik is; ha a kutya kovászba ugrik is; ha nyaka szakad is

milliomos

főnév
 • tőkepénzes, pénzeszsák
 • (szleng): újonc, kopasz

önelégült

melléknév
 • öntelt, önhitt, gőgös, büszke, elbizakodott, felfuvalkodott, beképzelt, nagyképű, pöffeszkedő, nagymellű, fontoskodó, magabízó (régies)

rém II.

határozószó
 • rendkívül, borzasztóan, nagyon, rettenetesen, rémesen