odahat szinonimái

ige
 • befolyásol, érvényesít
 • intézkedik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

állatorvos

főnév
 • állatgyógyász (régies), veterinárius (régies), lódoktor (tájnyelvi), baromorvos (tájnyelvi), lóorvos (tájnyelvi), marhadoktor (tájnyelvi), körömfonó (tájnyelvi), dögész (pejoratív), lóbubó (szleng)

talján

melléknév, főnév
 • (régies): olasz, olaszországi, digó (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a odahat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

növeszt

ige
 • terem, hoz, hajt, nevel, ereszt
 • nagyít, növel, fejleszt

metélőhagyma

főnév
 • pázsithagyma, gyephagyma, snidling, snittling

mely

névmás
 • melyik
 • mi
 • (választékos): mennyire, milyen
 • amely

megemészt

ige
 • feldolgoz
 • leküzd, túljut (valamin), felemészt, felhasznál
 • elkölt (régies), fogyaszt (régies), elfogyaszt (régies)
 • elsajátít, megtanul, megért, magáévá tesz
 • (tűz): elhamvaszt, eléget
 • tönkretesz, elpusztít, megsemmisít
 • (tájnyelvi): elemészt, megöl, pusztít, megmérgez

nyomtat

ige
 • nyom
 • sajtol, présel
 • (tájnyelvi): csépel

őrlemény

főnév
 • őrlet, dara

lepattan

ige
 • leválik, lepercen (tájnyelvi), leszáll, leperdül, lepereg
 • visszapattan
 • (szleng): elszökik, megszökik, dobbant (szleng), olajra lép (szleng), ellóg (szleng), elpucol (szleng), lekopik (szleng), lelécel (szleng)

lehet

ige
 • szabad, lehetséges
 • tud, képes
 • elismer, megenged
 • megeshet, előfordulhat, meglehet, megtörténhet, elképzelhető, feltételezhető
 • (hsz-ként): föltehetően, valószínűleg, bizonyára, talán, esetleg

jóvátehetetlen

melléknév
 • helyrehozhatatlan, kijavíthatatlan, korrigálhatatlan (idegen), kiköszörülhetetlen, orvosolhatatlan, pótolhatatlan, reménytelen, irremediábilis (régies), irreparábilis (régies), végleges
 • megbocsáthatatlan, levezekelhetetlen (választékos), végzetes, fatális, halálos

líra

főnév
 • pengetőhangszer, lant
 • lírika, lírikus költészet, poézis (idegen)
 • líraiság, érzelem, érzelmesség
 • (régies): áramszedő (villamosé)
 • (szaknyelvi): kitérővágány

összefüggő

melléknév
 • folyamatos, egységes, logikus, kapcsolatos, rendszeres, koherens (szaknyelvi), egybefüggő, állandó, szakadatlan, megszakítatlan, folytonos, következetes

pavilon

főnév
 • kerti lak, kerti ház, nyaraló
 • butik, kioszk (régies), árusítóbódé, bódé, áruda, elárusítóhely

elköltözik

ige
 • elköltözködik, áttelepül, elhurcolkodik, elhordozkodik (tájnyelvi), elháromlik (régies), szállást vált (régies)
 • meghal, elhalálozik, eltávozik, elhuny, kiadja a lelkét, elszenderül, elmegy, elköltözik az élők sorából, jobblétre szenderül, elpihen, bekrepál (szleng), kinyúlik (szleng), felfordul (durva), elpatkol (durva), megdöglik (durva), kinyuvad (durva)

súlyosbodik

ige
 • romlik, rosszabbodik, rosszabbra fordul
 • nehezedik, komolyra fordul

rendelés

főnév
 • parancs, utasítás, előírás, meghagyás, megbízás
 • preskripció (idegen)
 • idézés, hívatás, kéretés
 • (régies): szabás, törvény
 • dekrétum, parancsolat (régies), végzés
 • fogadóidő, vizsgálat, vizit (idegen)
 • igénylés

odajár

ige
 • látogat
 • udvarol

nosza

módosítószó
 • (bizalmas): rajta!, uccu!, uzsgyi!, előre!, hajrá!

ottani

melléknév
 • odavaló, odavalósi (tájnyelvi)
 • ott lévő

reflex

főnév
 • visszahatás
 • visszfény, fényvisszaverődés, tükröződés, tükörkép

olajozatlan

melléknév
 • akadozó, görcsös

mindannyian

névmás
 • mindnyájan, valamennyien, mindenki, mind egy szálig, csapatosan

önfeledt

melléknév
 • elragadtatott, mámoros, bódult, lelkesült, boldog, gyönyörittas (választékos), diadalittas (választékos), örömittas, részeg, ittas, megrészegült, eufórikus (idegen), eksztatikus (idegen), emelkedett (hangulat)
 • önkéntelen, ösztönös, reflexszerű

remény

főnév
 • bizakodás, bizalom, reménykedés, reménység, várakozás
 • hit
 • kilátás, lehetőség, eshetőség, perspektíva, sansz (bizalmas)