milliomos szinonimái

főnév
 • tőkepénzes, pénzeszsák
 • (szleng): újonc, kopasz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lebeszél

ige
 • eltanácsol, eltérít (szándékától), elriaszt, eltántorít, óva int
 • lemondat
 • (régies): leszól

máris

határozószó
 • azonnal, rögtön, rögvest, tüstént, íziben (tájnyelvi), legott (régies), mindjárt, hamar, hamarosan, hamarost (tájnyelvi), haladéktalanul, nyomban, azon nyomban, azonmód, gyorsan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a milliomos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mellőzés

főnév
 • félreállítás, félretétel, kihagyás, kizárás, bojkott, elbocsátás, felmentés
 • visszautasítás, elutasítás, tartózkodás, elhagyás, mulasztás, elengedés, hátrány, ignorálás (idegen)

medika, medikus

főnév
 • orvostanhallgató

mammutfenyő

főnév
 • óriásfenyő, ceruzafenyő, mammutfa

lebzsel

ige
 • lustálkodik, henyél, tunyálkodik (régies), lazsál (bizalmas), heverészik, helébel (régies)
 • cselleng, lábatlankodik, lézeng, ólálkodik, ámmog (tájnyelvi), balamutál (tájnyelvi), dángubál (tájnyelvi), encseleg (tájnyelvi), henyerál (tájnyelvi), ácsorog
 • (szleng): várakozik, álldogál

mérték

főnév
 • mennyiség, nagyság, fok, mérv
 • méret, méretarány, lépték
 • fokozat, szint
 • mérő, mérce, mérőedény
 • etalon, standard, norma, zsinórmérték
 • versmérték, ritmus, modus (szaknyelvi), metrum (szaknyelvi), kánon (szaknyelvi), tempó
 • (régies): mérleg
 • határ, mérséklet, mértéktartás, mértékletesség, arányérzék

korszerűsít

ige
 • modernizál, megújít, felújít, tökéletesít, fejleszt, gépesít

kompromittál

ige
 • hírbe hoz, szégyenbe hoz, gyanúba kever, gyanúba hoz, lejárat, blamál (idegen), diffamál (idegen)

hodály

főnév
 • juhakol, birkaistálló, akol, karám
 • pajta, istálló, ól
 • (bizalmas): terem, hangár, csarnok

köteles1

melléknév
 • kötelező, megállapított, előírt, obligát (idegen), obligatórius (régies)
 • lekötelezett (régies)

néhányszor

határozószó
 • egypárszor, párszor, több ízben, egyszer-kétszer

oda

határozószó
 • arra, amoda
 • afelé
 • (tájnyelvi): ott

derékszögű

melléknév
 • merőleges
 • négyszögletes, négyzet alakú, négyzetes

recept

főnév
 • vény, recipe (régies), gyógyirat (régies), gyógyrendelet (régies), rendelvény (szaknyelvi), recefice (tájnyelvi)
 • módszer, eljárás, szabály, megoldás, példa

pártoskodás

főnév
 • széthúzás, viszály, lázadás, ellenségeskedés, egyenetlenség, pártütés, szakadás
 • részrehajlás, elfogultság, kivételezés, elkötelezettség

mindannyian

névmás
 • mindnyájan, valamennyien, mindenki, mind egy szálig, csapatosan

melegház

főnév
 • üvegház, növényház, orangerie (idegen), hajtató
 • fóliasátor
 • télikert

munkaruha

főnév
 • munkaköpeny
 • kezeslábas, overall (idegen), straparuha (bizalmas)
 • (szleng): óvszer, koton (bizalmas), köpeny (szleng), gumi (bizalmas)

parancsnokság

főnév
 • vezetés, irányítás, dirigálás (pejoratív), vezérlet, rendelkezés
 • vezetőség, törzskar, vezérkar
 • főhadiszállás

mócsing

főnév
 • hajnövesztő (bizalmas), bőrnye, cubák (tájnyelvi), zsírcafat
 • (szleng): férfi, ember, pasas (bizalmas)

megbízólevél

főnév
 • mandátum (szaknyelvi), pátens (régies), kredencionális (idegen), meghatalmazás, felhatalmazás

művelődéspolitika

főnév
 • kultúrpolitika
 • oktatáspolitika

pártatlan

melléknév
 • elfogulatlan, részrehajlatlan, objektív, tárgyilagos, igazságos, méltányos, korrekt, előítélet-mentes, semleges, indifferens (idegen)
 • közömbös